Aktualności

  • KIPA Biznes Edukator: „ABC administracji filmowej” | 10 listopada

  • PoliczMY | Jak poprawnie rozliczyć projekt wsparty dotacją z PO PISF? | 3 listopada

  • PoliczMY | Jak poprawnie rozliczyć projekt wsparty zachętami audiowizualnymi | 26 października

  • Webinar: Greenfilming – kompleksowe spojrzenie. Jak robić to dobrze? | 20 października

  • Webinarium „PoliczMY. Jak poprawnie rozliczyć projekt z RFF?” | 19 października

  • TESTY KALKULATORA EMISJI CO2 EURECA

  • Sprawozdanie Zarządu KIPA z działalności merytorycznej 01.09.2020 – 18.09.2021

  • Nabór polskich projektów na US & Canada in Progress podczas 12. American Film Festival

  • WALNE ZGROMADZENIE KIPA | 30 września 2021

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!