Aktualności

  • POLSKO-BELGIJSKIE FORUM KOPRODUKCYJNE – ZDJĘCIA

  • Korporacja inna niż wszystkie. Magazyn Filmowy

  • Widzowie wszędzie płaczą – Wywiad. Magazyn Filmowy

  • Dyrektywa UE o Prawach Autorskich

  • Opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do ustawy o zachętach

  • Festiwal Młodzi i Film – nabór do 12 kwietnia

  • Akcelerator StoryLab.pro #MIKROBUDŻET

  • Film Commission Poland w strukturach PISF

  • SESJA OTWARTA AKCELERATORA KIPA 13.12.2018

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!