05.11.2020

Ankieta KIPA: wpływ COVID na branżę AV oraz nowe obowiązki dotyczące rejestracji w ZUS umów o dzieło

Zapraszamy wszystkich producentów do wypełnienia dwóch ankiet niezbędnych nam do prowadzenia działań w imieniu środowiska producentów AV:

– wpływ pandemii COVID-19 na kondycję polskiej branży audiowizualnej; ankieta zawiera 26 pytań wraz z metryczką i prosimy o jej wypełnienie do 15 listopada; dostęp do ankiety możliwy jest pod następującym linkiem: kipa-covid.webankieta.pl/

– wpływ obowiązku rejestracji umów o dzieło w ZUS od 1 stycznia 2021 oraz ewentualnego oskładkowania umów o dzieło w dalszej perspektywie na spodziewany poziom kosztów działalności bieżącej producentów; ankieta zawiera 18 pytań wraz z metryczką i prosimy o jej wypełnienie do 18 listopada; dostęp do ankiety możliwy jest pod następującym linkiem: kipa-zus.webankieta.pl/

Wszystkie przekazane przez Was informacje pozostaną poufne i będą w wyłącznej dyspozycji Biura KIPA, a zgromadzone przez nas dane będziemy prezentować tylko w formie zagregowanej. Przykładamy do tego wielką wagę, tak z uwagi na wymagania formalne jak i zaufanie, którym darzycie Izbę i które jest kluczowe byśmy mogli działać w Waszym imieniu.

Zakładamy, że dzięki badaniom ankietowym uda się nam zebrać i uporządkować dane pokazujące stan polskiej branży audiowizualnej w środku pandemii, ocenić proponowane nowe rozwiązania pomocowe, ograniczyć wpływ nowo nakładanych obowiązków na stan naszych finansów oraz dopasować nowo wprowadzone regulacje do stanu przygotowania polskiego rynku i jego bieżącej kondycji.

Zagregowane wyniki badań opublikujemy w terminie do końca listopada br.

Zespół KIPA

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!