Patronat medialny – Kino RP

Projekt KinoRP, w ramach którego powstają rekonstrukcje cyfrowe arcydzieł polskiego kina, ma na celu ocalenie dorobku polskiej kinematografii – niegdyś marki doskonale rozpoznawalnej w świecie – poprzez stworzenie cyfrowych kopii wysokiej jakości. Projekt KinoRP to przywrócenie widzom – głównie w kinach, ale także w telewizji HD oraz na nośnikach Blu-ray i DVD – polskiej klasyki filmowej w doskonałej jakości obrazu i dźwięku. Dzięki niemu młodzi ludzie, wychowani już w świecie technologii cyfrowych, mogą poznawać najwybitniejsze polskie filmy w najlepszej jakości.

Do 2013 roku w ramach Projektu KinoRP zrekonstruowano cyfrowo prawie 70 filmów należących do klasyki polskiej kinematografii, przy czym wszystkie rekonstrukcje wykonywane są z udziałem twórców filmów. Każda z rekonstrukcji cyfrowych filmów to osobny, wielomiesięczny projekt, w który zaangażowanych jest kilkudziesięciu profesjonalistów z dziedziny rekonstrukcji obrazu i dźwięku, osoby nadzorujące procesy technologiczne oraz sami twórcy – autorzy zdjęć, reżyserzy i dźwiękowcy – sprawujący nadzór artystyczny nad każdym cyfrowo rekonstruowanym filmem.

  • Pierwszym etapem procesu cyfryzacji jest wybór światłoczułych i magnetycznych materiałów źródłowych do digitalizacji, w wyniku której powstają kopie cyfrowe – oddzielnie obrazu i dźwięku – poddawane następnie rekonstrukcji cyfrowej. Większość wyjściowych materiałów źródłowych cechuje duży poziom zniszczenia i niekompletność kopii archiwalnych, tak że niejednokrotnie na potrzeby samej rekonstrukcji skanuje się nie tylko negatyw obrazu ale i dub-negatyw czy dub-pozytyw.
  • Po potwierdzeniu kompletności materiałów, zeskanowaniu obrazu do postaci pojedynczych klatek filmu w rozdzielczości 2K lub 4K i cyfryzacji dźwięku rozpoczynają się procesy rekonstrukcji cyfrowej, obejmujące stabilizację obrazu, usuwanie zanieczyszczeń i zniekształceń powstałych w procesie starzenia się taśmy filmowej, a także korekcję kolorów. Podejmowanie wszelkich decyzji ważących na finalnym kształcie filmu po cyfrowej rekonstrukcji odbywa się z udziałem twórców.
  • Równie zaawansowanym i niejednokrotnie równie czasochłonnym procesem jest cyfrowa rekonstrukcja dźwięku, której efektem jest usunięcie uszkodzeń będących wynikiem starzenia się materiałów dźwiękowych, a także synchronizacja dialogów i efektów dźwiękowych oraz korekcja dźwięku, która pozwala na uzyskanie barwy brzmienia nie obarczonego niedociągnięciami technologii czasów, w której była tworzona.
  • Po zakończeniu wszystkich procesów rekonstrukcji cyfrowej na nowo tworzona jest cyfrowa kopia kinowa filmu – DCP – na podstawie której podczas pokazu w kinie komisja kolaudacyjna ocenia jakość wykonanych prac, a w przypadku pozytywnej oceny zatwierdza zakończenie procesu rekonstrukcji cyfrowej filmu.
  • W tym samym czasie rozpoczyna się proces archiwizacji wszystkich kopii cyfrowych filmu, które powstały w trakcie procesów cyfryzacji i rekonstrukcji cyfrowej. W przypadku każdego filmu oznacza to archiwizację kilkuset tysięcy plików. Gotowe kopie archiwizacyjne deponowane są w Cyfrowym Repozytorium Filmowym, które poza procesem samej archiwizacji odpowiada także za nadzór nad wszystkimi etapami rekonstrukcji cyfrowej.Na tym etapie tworzone są także cyfrowe kopie filmu, dedykowane na określone pola eksploatacji – do kin, telewizji, wydawnictw DVD i Blu-ray oraz na potrzeby serwisów VoD.

KinoRP jako przedsięwzięcie zainicjowane zostało przez firmę KPD i aktualnie koordynowane jest przez Cyfrowe Repozytorium Filmowe (CRF), którego partnerami są: Studio Filmowe „KADR”, Studio Filmowe „TOR”, Studio Filmowe „ZEBRA”, Studio Filmów Rysunkowych Bielsko Biała, Studio Miniatur Filmowych, Wytwórnia Filmów Oświatowych oraz firmy technologiczne: The Chimney Pot, Fixafilm, Yakumama Film, Studio Filmowe TPS, Orka Film, SOUNDPLACE, Strefa Dźwięku, Pro Sound Studio i BTI Studios. Projekt jest realizowany we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich.

Partnerzy