05.10.2018

Finansowanie Sektorów Kreatywnych – konferencja

Organizowana po raz pierwszy w Polsce konferencja Finansowanie Sektorów Kreatywnych odbędzie się 15 października 2018r., w ramach Creativity Days – nowej inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W programie m.in. panel i warsztaty nt. zachęty na produkcje audiowizualne!
Finansowanie sektorów kreatywnych to nowa konferencja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której stworzenie podyktowane jest wprowadzeniem wielu nowych instrumentów wsparcia dla branż kreatywnych, nad których wdrożeniem obecnie pracuje resort kultury.

Dalszy dynamiczny rozwój branż kreatywnych w Polsce uzależniony jest od wyeliminowania barier rozwojowych oraz wprowadzenia instrumentów, pozwalających na poprawę konkurencyjności polskich branż kreatywnych na tle rynków zagranicznych.

Jednym z omawianych na Konferencji mechanizmów będą Zachęty dla sektora audiowizualnego – instrument wsparcia na produkcję filmów, seriali i animacji.

Rada Ministrów w dniu 24 lipca br. przyjęła projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przedłożony przez Ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z projektem, producenci audiowizualni, koproducenci oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych, będą mogli uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na produkcję w naszym kraju.

Osoby zainteresowane wsparciem dla sektora audiowizualnego, będą mogły dodatkowo wziąć udział w warsztatach nt. zachęt do produkcji audiowizualnej, które odbędą się 19 października w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Warsztaty są wspólnym wydarzeniem organizowanym w ramach Creativity Days oraz Warsaw Industry Days, będącego częścią Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Więcej informacji na temat warsztatów znajduję się na stronie:
sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days/warsaw-industry-day.php

Konferencja „Finansowanie Sektorów Kreatywnych” będzie poświęcona ponadto takim mechanizmom jak:
• Ulgi podatkowe dla sektora gier wideo – na produkcję tzw. kulturowych gier wideo.
• Instrument Gwarancyjny programu Kreatywna Europa – kredyty na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców z gwarancjami EFI. Sesja mająca na celu poinformowanie przedstawicieli sektora kreatywnego o możliwościach korzystania ze zwrotnych instrumentów wsparcia, w tym o planowanym Instrumencie Gwarancyjnym.
• Zmiany w programie MKiDN Rozwój Sektorów Kreatywnych – Program, którego celem jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów ukierunkowanych na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie UE i poza nią.

W programie dodatkowo przewidziano:
• Konsultacje z ekspertami programów wsparcia dla branż kreatywnych oraz sektorów kultury oferowanych przez MKiDN.

• Przedstawienie specyfiki i potrzeb poszczególnych branż kreatywnych, ich potencjału, skali i potrzeb – sesja skierowana do przedstawicieli sektora finansów.
• Info Day programu Kreatywna Europa – panel dyskusyjny, w którym uczestniczyć będą beneficjenci programu oraz prezentacje przedstawiające możliwości wsparcia finansowego dedykowanego sektorom kultury, kreatywnemu i audiowizualnemu na realizację międzynarodowych projektów promujących europejską kulturę.
• Warsztaty Mastering the Game na temat ulg podatkowych na produkcję tzw. kulturowych gier wideo.
Pełen program Konferencji znajduję się na stronie: sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days/finansowanie-sektorow-kreatywnych/program.php
Finansowanie Sektorów Kreatywnych, odbędzie się ramach Creativity Days trwających w dniach 10-19 października w Warszawie. Wydarzenie obejmuję cykl konferencji poświęconych poszczególnym branżom sektorów kreatywnych organizowanych cyklicznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz eventy partnerskie z sektora nowych mediów.

W programie wydarzenia m.in. trzecia edycja Music Export Conference, poświęcona problemowi eksportu polskiej muzyki oraz ósma edycja festiwalu nowych mediów – Filmteractive.
Ponadto Dniom Kreatywności będzie towarzyszył obóz twórczy, tzw. Songwriting Camp, organizowany wspólnie przez firmę Universal Music Polska i Music Export Conference.
Po zakończonych Konferencjach odbędą się wieczorne wydarzenia networkingowe dla przedstawicieli sektora muzycznego i innych branż kreatywnych.

Szczegółowy program Creativity Days znajdą Państwo na stronie:
sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days.php

Wstęp na konferencję, jak również pozostałe wydarzenia w ramach Creativity Days jest bezpłatny. Konieczna jest uprzednia rejestracja poprzez poniższy formularz:
sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days/rejestracja.php

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!