Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Apele Polska książka potrzebuje ratunku

W staraniach o uratowanie rynku książki poprzez wprowadzenie Ustawy o jednolitej cenie książki przyświecają nam trzy cele:

1. Zwiększenie dostępu do wartościowej literatury,
która przy walce na przeceny ma słabą i słabnącą siłę przebicia.
2. Zahamowanie wzrostu cen książek
(a w perspektywie również ich obniżenie). Obecne ceny są wysokie, gdyż wliczone są w nie promocje.
3. Uratowanie księgarń przed masowo ogłaszanymi upadłościami.
Księgarnie odgrywają jedną z najważniejszych, decydujących ról w promocji książki i czytelnictwa.

Polska książka potrzebuje ratunku

List otwarty do Pani Premier, Pań i Panów
Senatorów oraz Posłanek i Posłów

Polska książka potrzebuje ratunku. Literaci, wydawcy i księgarze nie mają siły politycznej porównywalnej z górnikami. Zapewne dlatego apele ludzi tworzących książki pozostają bez echa od lat. Nie prosimy o dotacje z budżetu państwa, nie prosimy o umorzenie długów w ZUS, czy w Urzędach Skarbowych. Prosimy jedynie o uchwalenie przyjaznych dla książki przepisów, podobnych do tych obowiązujących w wielu krajach Europy od roku 1981.

Czy takie przepisy rozwiążą wszystkie problemy? Nie, ale doświadczenia Francji, Niemiec, Włoch, czy Holandii wskazują, że mogą być bardzo ważnym narzędziem pozwalającym spowalniać negatywne zjawiska niszczące piśmiennictwo i czytelnictwo. Naszą wspólną intencją jest powstrzymanie stałego spadku sprzedaży i czytelnictwa książek w Polsce. Nowa regulacja ma zapewnić czytelnikom możliwość dostępu do szerokiej listy tytułów, bez filtrów narzucanych przez politykę zakupową globalnych dystrybutorów książek.

Przygotowując propozycję projektu ustawy o jednolitej cenie książki, skorzystaliśmy z doświadczeń europejskich. Proponowane rozwiązania stanowią próbę pogodzenia różnych interesów wszystkich stron zaangażowanych w proces powstawania, produkcji i dystrybucji książek na polskim rynku. Projekt nakłada na wydawców i importerów obowiązek ustalenia — na okres 12 miesięcy — jednolitej ceny książki przed wprowadzeniem jej do obrotu. Wzorem regulacji europejskich przewidziano możliwość odstępstwa od ustalonej ceny jednolitej oraz rabaty dla bibliotek, instytucji kultury i placówek oświatowych. Przy zakupach na targach przewidziano stosowanie upustów. Szczegółowe rozwiązania powinny stać się wynikiem prac Parlamentu. Ale projekt wstępny jest już gotowy. Prace można zacząć choćby jutro.

Apelujemy do Pani Premier i Parlamentarzystów — do końca kadencji tego Parlamentu pozostało nieco ponad rok. To bardzo dużo czasu. Każdy kolejny miesiąc bez postulowanej przez nas ustawy oznacza dalszą destrukcję polskiego rynku książki. Ze stratą dla nas wszystkich. Języki we współczesnym świecie trwają dzięki słowu pisanemu. Książka jest nadal jego głównym nośnikiem. A czytanie — najważniejszą kulturową kompetencją współczesnego człowieka. Dlatego apelujemy — podejmijcie niezwłocznie prace nad ustawą o jednolitej cenie książki, uchwalcie ją jak najszybciej.

Warszawa, 13 października 2014 r.

1Listę podpisów pod listem otwartym "Polska książka potrzebuje ratunku" zebranych w inny sposób niż poprzez formularz internetowy publikujemy obok.

2Poniżej podpisy pod listem otwartym "Polska książka potrzebuje ratunku" złożone przez Internet.
Nazwiska w kolejności składania podpisów.

 1. Ewa Borguńska, filmowiec
 2. Sandra Wilk, dziennikarz
 3. Agata Skaruz, filolog
 4. Agnieszka Szczęsna, filolog
 5. Grażyna Szarszewska, menedżer
 6. Mateusz Chmiel, psycholog
 7. Anna Kotlonek-Kowalik, wydawca
 8. Roman Gołędowski, wydawca
 9. Krzysztof Przestrzelski, wydawca, dyrektor IW PAX
 10. Ewa Pajestka-Kojder, wydawca
 11. Katarzyna Kwolek, księgarz, IKP
 12. Zbigniew Borowik, wydawca
 13. Andrzej Łada, księgarz, ekonomista
 14. Dorota Hawliczek, producent
 15. Jacek Piasecki, księgarz
 16. Maria Mińska, księgarz
 17. Tomasz Miński, księgarz
 18. Bożena Wójcik, księgarz
 19. Danuta Tryba, księgarz
 20. Jacek Żurawik, działalność gospodarcza
 21. Marcin Przasnyski, redaktor
 22. Jakub Mazurkiewicz, księgarz
 23. Mariusz Kozłowski, księgarz
 24. Aniela Topulos, były wydawca
 25. Grzegorz Kamiński, księgarz
 26. Katarzyna Radziwiłł, wydawca
 27. Anna Klejzerowicz, autorka
 28. Bartosz Szumowski, dziennikarz
 29. Mariola Zaczyńska, autorka
 30. [brak nazwiska] Bogumił, księgarz
 31. Renata Tuszyńska, bibliotekarka
 32. Lucyna Olejniczak, autorka
 33. Anna Klemens, nauczyciel
 34. Katarzyna Marczewska, tłumaczka
 35. Joanna Jung, księgowa
 36. Krystyna Czerniga, księgarz
 37. Małgorzata Kursa, autorka
 38. Andrzej Pilski, autor, astronom
 39. Sebastian Czapliński, blogger, recenzent
 40. Paweł Wiliński, autor
 41. Lucyna Kleinert, autorka
 42. Katarzyna Lubowiecka, bibliotekarz, archiwista, bloger
 43. Beata Stępień, księgarz
 44. Iwona Banach, autorka, tłumaczka
 45. Aneta Broniewska, księgowa
 46. Edyta Bakula, nauczyciel
 47. Wanda Widłak, księgarz
 48. Maja Porczyńska-Szarapa, tłumacz przysięgły jęz. niderlandzkiego
 49. Karolina Cichocka, nauczyciel
 50. Katarzyna Zapalska, nauczyciel
 51. Marta Bilewicz, pisarz
 52. Klaudia Szarzyńska, student
 53. Katarzyna Lewandowska, księgarz
 54. Dorota Krajewska-Roszyk, bankowiec i przyszła autorka
 55. Magdalena Zarębska, autorka
 56. Anna Soria, nauczyciel
 57. Bożena Grzybowska, nauczyciel
 58. Marta Grzebuła, pisarz, pielęgniarka
 59. Aleksandra Kotala, filolog polski
 60. Grażyna Koronkiewicz, autorka
 61. Marta Walczak, pracownik socjalny
 62. Krystyna Rowińska, pracownik samorządowy
 63. Iwona Mejza, autorka
 64. Radosław Hućko, student
 65. Magdalena Marków, autorka
 66. Inga Iwasiów, literaturoznawczyni
 67. Ewa Eriksson, emerytowany nauczyciel
 68. Barbara Sęk, pisarz, aktor
 69. Magdalena Zimniak, autorka
 70. Romuald Pawlak, pisarz
 71. Alicja Karpa, student
 72. Tomasz Szarszewski, kierowca
 73. Renata Kosin, autorka
 74. Andrzej Nyka, księgarz
 75. Adam Kucharski, poligraf
 76. Edyta Świętek, autor
 77. Anna Fryczkowska, autorka
 78. Eliza Leki, specjalista ds. marketingu
 79. Karol Goc, księgarz
 80. Anna Pruska, bibliotekarz
 81. Agnieszka Kościelniak, filolog polski
 82. Jacek Włodarczyk, konsultant ds. rynku książki
 83. Karolina Kancerek, księgarz
 84. Dorota Solińska, księgowa
 85. Jerzy Geisler, księgarz
 86. Iwona Witkiewicz-Geisler, księgarz
 87. Emilia Wudkiewicz-Madejczyk, księgarz, polonista
 88. Paweł Bieniek, wydawca
 89. Jacek Uchmanowicz, księgarz
 90. Ewa Berus, wydawca, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
 91. Kamila Tuzinkiewicz, sprzedawca
 92. Maciek Adamczyk, komik
 93. Jerzy Kozłowski, wydawca, drukarz
 94. Piotr Sender, pisarz
 95. Jakub Jedlińśki, tłumacz
 96. Maria Ulatowska, pisarka
 97. Maria Zawadzka, tłumaczka
 98. Elżbieta Czerwińska, wydawca
 99. Leszek Tomalak, projektant
 100. Emilia Skowrońska, tłumaczka
 101. Agata Ostrowska, tłumaczka
 102. Janusz Jabłoński, polonista
 103. Aleksandra Łyczkowska, księgarz
 104. Paulina Jasniak, tłumacz
 105. Katarzyna Makaruk, tłumaczka
 106. Anna Boniszewska, tłumaczka
 107. Dorota Suske, kierownik produkcji dźwięku
 108. Joanna Ciepłucha, anglistka
 109. Stefan Zielski, księgarz
 110. Zdzisław Cielesz, rencista
 111. Tadeusz Deptuła, wydawca
 112. Natalia Gałązka, tłumacz języka hiszpańskiego i francuskiego
 113. Katarzyna Panfil, filolog
 114. Edyta Wiśniewska, specjalista ds. promocji
 115. Joanna Posiłek, trener wewnętrzny
 116. Maria Braun-Zacharow, nauczyciel, redaktor
 117. Zbigniew Czerwiński, wydawca
 118. Jadwiga Klapiak, nauczyciel 
 119. Ewelina Latoszek, księgowa
 120. Dominika Walkowicz, pracownik wydawnictwa
 121. Anna Maria Mazur, tłumacz
 122. Natalia Wiśniewska, tłumaczka
 123. Klementyna Suchanow, pisarka
 124. Elżbieta Wasiuczyńska, ilustratorka
 125. Stanisław Pisarek, wydawca
 126. Paulina Mańka, redaktor
 127. Anna Szostek, ilustratorka
 128. Zbigniew Garwacki, wydawca
 129. Zofia Karaszewska, biblioteki osobiste
 130. Piotr Jędrzejak, projektant
 131. Izabela Skaruz, student
 132. Natalia Straszak, bibliotekarz, księgarz
 133. Jerzy Wyczesany, księgarz
 134. Katarzyna Żarnowska, tłumacz
 135. Katarzyna Czarnecka, dziennikarz
 136. Jerzy Okuniewski, prezes Książnicy Polskiej z Olsztyna
 137. Jerzy Sosnowski, autor, dziennikarz radiowy
 138. Dawid Kozek, pracownik Hurtowni Ateneum
 139. Justyna Czechowska, tłumaczka
 140. Krzysztof Umiński, tłumacz
 141. Anna Piękoś, księgarz
 142. Wojciech Robak, referent administracyjno-biurowy
 143. Joanna Rydzowska, księgarz
 144. Tomasz Szczepański, właściciel firmy
 145. Martyna Szczepańska, właścicielka firmy
 146. Marta Butryn, specjalista ds. zarządzania
 147. Kazimierz Merklejn, księgarz
 148. Kazimierz Leki, księgarz
 149. Kamila Bądkowska-Bagińska, księgarz
 150. Beata Kołodziej, bibliotekarz, księgarz
 151. Joanna Klimaszewska, rysowniczka
 152. Wojciech Zieliński, księgarz
 153. Michał Kowalik, księgarz
 154. Tadeusz Adamczak, wydawca, autor
 155. Jan Zych, księgarz
 156. Zbigniew Opiela, ekonomista, księgarz
 157. Grzegorz Przeliorz, Wydawnictwo Szaron, właściciel
 158. Maria Laura Jędrzejowska, tłumaczka
 159. Maciej Bobula, nauczyciel, pisarz
 160. Krzysztof Botor, przedsiębiorca
 161. Tomasz Chmielarz, księgarz
 162. Jolanta Bafia, przedstawiciel handlowy
 163. Magdalena Kisiel, księgarz
 164. Mariusz Kijowski, księgarz, informatyk
 165. Tomasz Sobieraj, księgarz
 166. Kamila Wyroślak, fotograf
 167. Robert Kobus, przedsiębiorca
 168. Joanna Towarek, księgarz
 169. Monika Kowalska-Kobus, księgarz
 170. Tomasz Szponder, wydawca
 171. Przemek Kowalik, pracownik księgarni Legolas.pl
 172. Andrzej Marek, nauczyciel, księgarz
 173. Halina Opydo, pracownik Hurtowni Książek Ateneum
 174. Joanna Kosek, pracownik Hurtowni Książek Ateneum
 175. [brak nazwiska] przedstawiciel Księgarni Klimczok B-B
 176. Teresa Ułanowicz, księgarz
 177. Karolina Dul, sprzedawca w księgarni
 178. Tomasz Marek, prawnik
 179. Łukasz Bernaś, manager
 180. Katarzyna Sroczyńska, redaktorka
 181. Anna Gąsłowska, pracownik Hurtowni Książek Ateneum
 182. Sławomir Szymula, jeszcze księgarz
 183. Teresa Wachniewska, księgarz
 184. Joanna Szperłak, pracownik Hurtowni Książek Ateneum
 185. Roman Szpakowski, wydawca, prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
 186. Halina Nodzyńska, wydawca
 187. Tomasz Woźniak, księgarz
 188. Natalia Kogut, pracownik Hurtowni Książek Ateneum
 189. Teresa Wachniewska, księgarz
 190. Anna Chorążewicz, studentka
 191. Barbara Potoczna, księgarz
 192. Danuta Tańska, księgarz
 193. Bartłomiej Wiacek, właściciel firmy
 194. Rafał Rybiński, pracownik Hurtowni Książek REMA
 195. Jowita Pruchnicka, księgarz
 196. Kornel Ostraszewski, pracownik Hurtowni Książek REMA
 197. Anna Kochnowicz-Kann, autorka, reżyser
 198. Ewa Chuchulska, pracownica księgarni
 199. Michał Jawura, antykwariusz i pisarz
 200. Sabina Lasoń, księgarz
 201. Małgorzata Tomczak, księgarz
 202. Olga Orzeł Wargskog, redaktor w wydawnictwie książkowym
 203. Paulina Szumilas, antykwariusz i muzyk
 204. Ewa Kilińska, bibliotekarz
 205. Urszula Kamińska, księgarz
 206. Witold Kubacki, księgarz
 207. Monika Turzańska, księgarz
 208. Olga Woszczak, księgarz
 209. Zbigniew Szewczyk, wydawca - właściciel
 210. Remigiusz Weiss, księgarz
 211. Anna Bielenica, sprzedawca
 212. Justyna Jannasz, specjalista ds. marketingu
 213. Maciej Rogowski, pracownik hurtowni firma REMA
 214. Jan Wypijewski, pracownik Hurtowni Książek REMA
 215. Piotr Romanowski, właściciel
 216. Paweł Bielenica, księgarz
 217. Bożena Bańkowska, księgarz
 218. Adam Widmański, były prezes i współwłaściciel Wydawnictwa W.A.B.
 219. Katarzyna Legowska, księgarz
 220. Andrzej Lisiecki, księgarz
 221. Daria Oleszko, filolog języka rosyjskiego
 222. Marta Szelichowska-Kiziniewicz, wydawca
 223. Józef Oleszko, księgarz
 224. Kamila Lisiecka, właściciel firmy
 225. Paweł Ziarko, pracownik biurowy
 226. Martyna Gajko, kosmetyczka
 227. Barbara Rybałtowska, pisarka
 228. Barbara Borowska, wydawca
 229. Rafał Szymański, telemarketer Azymut
 230. Katarzyna Kocz, pracownik księgarni
 231. Ewelina Grygiel, przedsiębiorca
 232. Robert Chojnacki, wydawca
 233. Bogumiła Bogucka, księgarz
 234. Anita Blumert, księgarz
 235. Bartosz Buraczyński, urzędnik
 236. Maciej Lisak, księgarz
 237. Małgorzata Rzyman, księgarz
 238. Andżelika Koloska, sprzedawca
 239. Dorota Rola, przedsiębiorca
 240. Zuzanna Świątek, studentka
 241. Mateusz Towarek, księgarz
 242. Barbara Grabowska-Hryciuk, bibliotekarz
 243. Zbigniew Rzyman, mechanik - czytelnik
 244. [brak nazwiska] Przedstawiciel Księgarni REDNOSE
 245. Elżbieta Witała, księgarz
 246. Jerzy Sawicki, księgarz
 247. Maciej Miczek, koordynator przedstawicieli handlowych, Hurtownia Ateneum
 248. Ewa Palkowska, pracownik Wydawnictwa Czarna Owca
 249. Jadwiga Sobol, księgarz
 250. Krzysztof Doroszewski, wydawca - właściciel
 251. Honorata Sawicka, emeryt (były księgarz)
 252. Dorota Noworolnik-Zuzańska, księgarz
 253. Dominika Dmochowska, redaktor
 254. Joanna Wawrzyńczak-Urbanek, redaktor
 255. Wojciech Bieniek, księgarz
 256. Anita Bieniek, księgarz
 257. Maria Ambroziak, księgarz
 258. Jacek Walkowicz, księgarz
 259. Patrycja Żurek, redaktor
 260. Małgorzata Niewinowska, przedsiębiorca, księgarz
 261. Anna Miecznikowska, księgarz
 262. Edyta Kosela, księgarz
 263. Grzegorz Puda, pisarz
 264. Elżbieta Brzozowska, wydawca
 265. Małgorzata Niedźwiecka, księgarz
 266. Barbara Kruszy, księgarz
 267. Waldemar Babiński, przedsiębiorca
 268. Karolina Smarul, fotograf
 269. Andrzej Niewiarowski, wydawca
 270. Małgorzata Ludwiczak, pracownik Hurtowni Książek REMA
 271. Magdalena Magiera, studentka
 272. Mirosław Majchrzak, księgarz
 273. Magdalena Daśko, studentka
 274. Agnieszka Szymczyk, księgarz
 275. Szymon Kropkowski, przedsiębiorca
 276. [brak nazwiska] przedstawiciel Księgarni RATUSZOWA
 277. Irena Janska, inż. chemik, księgarz
 278. Witold M. Pietrzykowski, księgarz dorabiający jako informatyk
 279. Agnieszka Kulińska, księgowa
 280. Mirosław Nawrocki, administrator IT REMA
 281. Radosław Wilk, księgarz
 282. Przemysław Oleksiński, księgarz
 283. Bogusława Mazurek, nauczyciel bibliotekarz
 284. Łukasz Żurek, student
 285. Dariusz Kwaśniewski, księgarz, właściciel księgarni Polbooks, Glasgow
 286. Aleksandra Górska, tłumacz
 287. Mariusz Czub, działalność własna
 288. Krystyna Szkutnik, antykwariusz
 289. Janusz Szkutnik, antykwariusz, wydawca
 290. Ewa Rakowska, pracownik hurtowni książek Rema
 291. Sławomir Stelmaszczyk, księgarz, a jak długo jeszcze?
 292. Aleksandra Woźniak, bibliotekarka
 293. Jagoda Ratajczak, tłumacz
 294. Iwona Koszczyńska, księgarz
 295. Bronisław Kledzik, wydawca
 296. Adam Dzik, monter - elektryk
 297. Magdalena Frątczak-Rusinowska, wydawca, Grupa Wydawnicza BOOKMARK
 298. Robert Kryszczuk, przedsiębiorca
 299. Przemysław Kozak, księgarz
 300. Emil Pietras, student
 301. Izabela Skorupka, projektantka wnętrz
 302. Michał Nogaś, dziennikarz, autor audycji o książkach w Programie 3 PR
 303. Zbigniew Milewski, przedsiębiorca
 304. Malwina Wierzbińska, People PR Generalist
 305. [brak nazwiska] Łukasz, Burda NG
 306. Danuta Gamalczyk, księgarz
 307. Krzysztof Klejzerowicz, grafik
 308. Piotr Śmietanka, redaktor
 309. Hanna Koźmińska, redaktor
 310. Dorota Głażewska, wydawczyni
 311. Iwona Rucińska, pracownik Hurtowni Książek REMA
 312. Jarosław Wierny, wydawca
 313. Agnieszka Czarnecka, technik księgarz
 314. Marek Turlej, księgarz
 315. Wiesława Hudyka, technik ekonomista
 316. Bernardeta Bedzyk, księgarz
 317. Konrad Godlewski, logistyk, autor
 318. Anna Zgierun-Łacina, autorka
 319. Krzysztof Zebal, nauczyciel
 320. Jadwiga Tyrcz, księgarz
 321. Katarzyna Kurosad, księgarz
 322. Maria Sobańska, nauczyciel 
 323. Mariusz Zielke, autor
 324. Krzysztof Wiecierzycki, nauczyciel
 325. Oskar Tracz, księgarz
 326. Justyna Gawęda, księgarz 
 327. Marta Motyl, autorka, krytyczka sztuki
 328. Halina Orzechowska, księgarz, polonistka
 329. Joanna Komar, księgarz
 330. Michał Stefański, literaturoznawca, redaktor naczelny Oficyny 21
 331. Marek Cegieła, tłumacz
 332. Tadeusz Bartoś, wykładowca akademicki
 333. Elżbieta Zembrzuska, inż. transportu
 334. Tomasz Janeta, PH OSDW Azymut
 335. Aleksandra Wilczewska, sprzedawca
 336. Jan Akielaszek, wydawca, dziennikarz
 337. Ryszard Kościesza, księgarz
 338. Teresa Ryś, nauczyciel
 339. Ewelina Opiela, kosmetyczka
 340. Vincent V. Severski, autor
 341. Joanna Marszałek, tłumaczka
 342. Grzegorz Landsman, finansista
 343. Tomasz Chwałek, tłumacz literatury
 344. Piotr Wacławik, wydawca
 345. Dominika Kołodziej, student
 346. Anita Czupryn, dziennikarka
 347. Jerzy Kowalski-Glikman, wykładowca akademicki
 348. Andrzej Krocz, księgarz
 349. Agnieszka Suchowierska, autorka
 350. Andrzej Kromka, księgarz
 351. Hubert Klorek, elektronik
 352. Katarzyna Miszczuk, doradca zawodowy
 353. Bogumił Grabowski, księgarz
 354. Andrzej Kret, nieruchomości
 355. Magdalena Adaszewska, autorka, dziennikarka
 356. Dominik Sowa, czytelnik
 357. Tomasz Surdykowski, tłumacz
 358. Małgorzata Staniewicz, wydawca
 359. Dorota Kowalska, księgarz
 360. Zbigniew Dmitroca, pisarz i tłumacz
 361. Piotr Kawulok, doktorant, tłumacz
 362. Włodzimierz Konarski, księgarz
 363. Paweł Podmiotko, tłumacz
 364. Agnieszka Piwecka, student
 365. Grzegorz Kwiatkowski, technik
 366. Wojciech Szmigielski, księgarz, grafik komputerowy
 367. Grzegorz Gortat, autor
 368. Waldemar Różycki, księgarz
 369. Marek Kazmierski, autor, tłumacz, wydawca, redaktor
 370. Izabela Jung-Wolska, autor
 371. Mariusz Matusiak, księgarz
 372. Wioleta Chlebny, księgowość
 373. Jagoda Rychter, uczeń
 374. Anastazja Natkańska, księgarz
 375. Roman Książek, redaktor
 376. Dorota Spyrka, tłumacz
 377. Rafał Stefaniak, czytelnik
 378. Ewa Maria Rostek, autorka, wydawca
 379. Dorota Jabłońska, nauczyciel
 380. Łukasz Zalewski, student
 381. Ewelina Faron, księgowa
 382. Agnieszka Białecka, księgarz
 383. Edyta Danielewicz, tech. chemik, księgarz
 384. Magdalena Ciba, psycholog, politolog
 385. Piotr Białecki, przedsiębiorca
 386. Artur Gdula, konsultant ds. sprzedaży
 387. Kamila Pawluś, autor
 388. Kamila Pokój, księgarz, dziennikarz, tłumacz
 389. Aleksandra Lenort, nauczyciel języków obcych
 390. Grzegorz Kasdepke, pisarz
 391. Wojciech Geisler, uczeń liceum
 392. Krzysztof Bartkowiak, księgarz
 393. Dorota Duszyńska, tłumaczka
 394. Robert Zaręba, autor, księgarz
 395. Joanna Marchwińska, technik
 396. Hanna Samson, pisarka
 397. Barbara Kucharczyk, technik ekonomista, księgarz
 398. Agnieszka Kalata, asystent ds. wydawniczych
 399. Marta Zaborowska, autor
 400. Urszula Szumarska, księgowa, teolog
 401. Krzysztof Kędra, księgarz
 402. Łukasz Góralski, tłumacz
 403. Małgorzata Koc, nauczycielka
 404. Anna Żochowska, nauczyciel
 405. Marta Karczyńska, pielęgniarka
 406. dr Emilia Kledzik, literaturoznawczyni, tłumaczka
 407. Krzysztof Kreskowiak, księgarz
 408. Wojciech Eichelberger, psycholog
 409. Dagmara Gorczyńska, redaktor
 410. Jacek Matecki, wolny
 411. Krzysztof Siemieński, czytelnik
 412. Iwona Terlikowska, psycholog
 413. Lucjan Wypych, właściciel Hurtowni Książek Super Siódemka
 414. Dominika Bartoń, czytelniczka
 415. Katarzyna Molska-Daniluk, księgarz
 416. Piotr Marciszuk, wydawca
 417. Filip Mularczyk, inżynier
 418. Grzegorz Rymski, koordynator handlowy
 419. Aleksandra Pastwa, studentka
 420. Iwona Badowska, tłumacz literatury
 421. Maciej Rolecki, czytam książki
 422. Adam Garstka, programista
 423. Marian Piasecki, księgarz
 424. Klaudia Kardynał, biolog, doktorant
 425. Małgorzata Karolina Piekarska, pisarka, dziennikarka
 426. Krystyna Kitzman, czytam książki
 427. Przemysław Rup, prawnik
 428. Grzegorz Giżewski, księgarz, dystrybutor wydawnictw, właściciel firmy SPEK
 429. Manula Kalicka, pisarka, dziennikarka
 430. Tomasz Kwiatkowski, księgarz
 431. Jacek Skowroński, pisarz
 432. Łukasz Rączka, księgarz
 433. Anna Łęcka, pedagog nauczyciel
 434. Hanna Cygler, autorka
 435. Ewa Moskal, pedagog
 436. Tomasz Zahuta, księgarz
 437. Urszula Zuberek, psycholog
 438. Grażyna Kopacka, technik księgarz
 439. Kasia Hordyniec, tłumacz
 440. Agnieszka Rękawek-Cecot, pielęgniarka
 441. Aleksander Makowski, autor
 442. Helena Cira, księgarz
 443. Władysław Zdanowicz, księgarz - pisarz - wydawca
 444. Ilona Mazurek, księgarz
 445. Eleonora Matuszczak, księgarz
 446. Tomasz Rogodziński, kierownik budowy
 447. Andreas Kalisoras, manager
 448. Rajmund Musiał, księgarz 
 449. Renata Górska, autorka
 450. Joanna Folwarczna, informatyk
 451. Sylwia Maj, sprzedawca
 452. Barbara Siczek, technik handlowiec
 453. Małgorzata Niwa, księgarz
 454. Agnieszka Lingas-Łoniewska, autorka
 455. Jolanta Pihulak, księgarz
 456. Paulina Biernacka, inżynier budowlany
 457. Jacek Nowosielski, nauczyciel
 458. Roman Kühl, grafik, interactive media developer
 459. Jerzy Kazimierczak, wolny
 460. Marcin Pałasz, pisarz
 461. Karolina Wilczyńska, autorka
 462. Ewa Ciach, sprzedawca
 463. Kamila Znój, studentka, czytelniczka
 464. Aleksandra Dziurka, gospodyni domowa!
 465. Patryk Winsko, uczeń
 466. Monika Wrona, czytelnik
 467. Katarzyna Pokarowska, przedsiębiorca
 468. Rafał Czerniga, księgarz
 469. Małgorzata Warda, autorka
 470. Dorota Partyka, historyk, redaktor, autorka blogu Czytelnicze Zacisze
 471. Katarzyna Zembrowska, recenzentka, czytelniczka
 472. Magdalena Frączek, lektor
 473. Mariusz Mączka, właściciel księgarni
 474. [brak imienia] Ciesielska, bibliotekarz
 475. Izabela Wolińska, prezes stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno Społeczne
 476. Mateusz Marcin Lemgerg, autor
 477. Barbara Pysz, konsultant ds. sprzedaży
 478. Filip Topczewski, prezes wydawnictwa SFINKS
 479. Anna Czapla, przedstawiciel handlowy
 480. Adrianna Rosczyk, uczeń
 481. Monika Gajowy, uczeń, czytelnik
 482. Małgorzata Dolczewska, księgarz
 483. Maria Ulatowska, autorka
 484. Jan Semmler, przedsiębiorca
 485. Anna Stępień, grafik
 486. Sylwia Roczek, student
 487. Krzysztof Kamiński, pracownik e-commerce
 488. Marcin Lubowiecki, kierownik działu E-Commerce
 489. Aleksandra Komorniczak, studentka
 490. Jolanta Wierzbicka, technik ekonomista
 491. Piotr Kępski, psycholog
 492. Mariola Jarocka, autorka
 493. Aneta Kopera, konsultant
 494. Katarzyna Bonda, pisarka
 495. Dagmara Lińska, lektor języka angielskiego, tłumacz
 496. Bogumiła Sobiczewska, przedsiębiorca
 497. Janusz Sołtys, księgarz
 498. Beata Andrzejczuk, pisarka
 499. Wojciech Neumann, przedsiębiorca
 500. Lech Witkowski, nauczyciel akademicki
 501. Zbigniew Zawół, księgarz
 502. Anna Wiśniewska, bibliotekarz
 503. Paweł Sobczyk, księgarz
 504. Dariusz Solnica, księgarz
 505. Małgorzata Praczyk, nauczyciel
 506. Piotr Nowak, student
 507. Sylwia Tomasik, bibliotekarz
 508. Teresa Księżyk, bibliotekarz
 509. Milena Ciekot, handlowiec
 510. Rafał Kieca, absolwent INPiDz UŚ w Katowicach, Instytutu Zarządzania UŚ w Katowicach i MBA na WSB-NLU Nowy Sącz
 511. Ireneusz Korpyś, redaktor
 512. Magdalena Molus, kierownik biura w Wydawnictwie Sfinks
 513. Patrycja Szulc, redaktor naczelna
 514. Józefina Kępa, korektorka
 515. Michał Wróbel, handlowiec
 516. Marcin Brykczyński, autor
 517. Anna Wilczek, matematyk
 518. Małgorzata Będkowska, księgarz
 519. Kazimierz Gryguć, student
 520. Janusz Grzywacz, muzyk
 521. Justyna Kardasz, wydawca
 522. Zofia Fiałkiewicz, socjolog
 523. Piotr Sztajnert, bez zawodu
 524. Dorota Kowalska, dziennikarz
 525. Magdalena Celeban, pedagog
 526. Katarzyna Majewska, architekt
 527. Maciej Lacelt, student
 528. Joanna Radwan, studentka
 529. Izabela Zbytniewska-Zagrodnik, specjalista administracyjno-organizacyjny
 530. Magda Obalska, niespełniona artystka
 531. Weronika Błaszczyk, uczennica
 532. Jadwiga Nielipińska, kierownik oferty w Plus dla Firm
 533. Katarzyna Głów, studentka
 534. Monika Helak, studentka
 535. Paweł Kubicz, księgarz
 536. Karina Konopka, chemik
 537. Hanna Jabłońska, księgarz
 538. Jacek Grzywna, księgarz
 539. Małgorzata Czub, nauczyciel
 540. Monika Grzywna, księgarz
 541. Iza Michalewicz, reporterka
 542. Daniel Flis, księgarz
 543. Ewa Płaziuk, nauczyciel
 544. Barbara Głuch, redaktorka
 545. Anna Prucnal, technik ochrony środowiska
 546. Jerzy Danilewicz, autor
 547. Maria Ekier, ilustratorka
 548. Karolina Kubera, student
 549. Alicja Dobrowolska, księgarz
 550. Weronika Sroga, uczennica
 551. Agnieszka Kotlenga, nauczyciel
 552. Justyna Frankowska, wolny
 553. Dominika Rutkowska, uczennica
 554. Marta Jarmul, uczeń
 555. Renata Klamerus, farmaceuta
 556. Kinga Krzeszowiec, pracownik umysłowy
 557. Maciej Turek, student
 558. Grażyna Romanowska, bibliotekarz
 559. Joanna Jakubowska, bezrobotna
 560. Marcin Romanik, uczeń
 561. Natalia Formela, studentka
 562. Irena Studencka, filolog
 563. Aleksandra Mieczyńska, dziennikarz
 564. Martyna Stelmaszczyk, studentka
 565. Piotr Krasnowolski, tłumacz
 566. Justyna Stelmaszczyk, rezydent
 567. Krzysztof Grysa, nauczyciel akademicki - profesor
 568. Joanna Milik, handlowiec
 569. Joanna Niejadlik, studentka
 570. Zbigniew Grzywacz, firma prywatna
 571. Bogusław Śliwerski, nauczyciel akademicki
 572. Aneta Król, technik poligraf-introligator
 573. Agnieszka Księżyk, redaktor
 574. Stanisława Leki, emerytka
 575. Rafał Wałęka, sprzedawca marzeń
 576. Emilia Stachera, specjalista
 577. Agnieszka Antosiewicz, redaktorka
 578. Agnieszka Żechowska, kuratorka sztuki
 579. Ewa Żmijewska, nauczyciel akademicki
 580. Michał Gabriel, architekt
 581. Joanna Bednarczyk, kierownik regionalny rozwoju sprzedaży
 582. Maria Łabentowicz, polonista
 583. Sebastian Iwaniec, student
 584. Anna Lipińska, czytelniczka
 585. Weronika Ignaciuk, uczeń
 586. Liliana Swistek, tłumacz
 587. Beata Kumanowska, tłumacz
 588. Wojciech Adamczyk, reżyser
 589. Rafael Wachelka, programista
 590. Iwona Smól, filolog
 591. Agnieszka Stańczak, studentka
 592. Krzysztof Synowski, czytelnik
 593. Adam Aduszkiewicz, prezes zarządu FRDL
 594. Krystian Kulesza, uczeń
 595. Agnieszka Karpińska, mgr farmacji
 596. Joanna Sosnowska, nauczyciel
 597. Adrian Opiłka, handlowiec
 598. Dominika Żukowska, Poławiacze Pereł (wydawczyni)
 599. Tomasz Zawiliński, pracownik kultury 
 600. Anna Sulińska, socjolog
 601. Agnieszka Marzec, pedagog
 602. Zbigniew Kropkowski, księgarz
 603. Robert Jasiak, dostawca pizzy
 604. Klaudia Małecka, ekonomista
 605. Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, pisarz
 606. Joanna Lewandowska, filolog
 607. Mirosław Partyka, informatyk
 608. Magdalena Wielgus, kierownik produkcji
 609. Anna Arczyńska, księgarz
 610. Magdalena Wanat, student, grafik
 611. Katarzyna Gloger, bibliotekarka
 612. Maja Biernacka, studentka
 613. Teresa Kłos-Zakrzewicz, ekonomista
 614. Mirosław Partyka, informatyk
 615. Marzanna Wójtowicz, księgarz
 616. Monika Natkańska, czytelnik
 617. Magdalena Szczepaniak-Krupowska, architekt
 618. Jadwiga Motyl, gospodyni domowa
 619. Iwona Maj-Zuterek, redaktor
 620. Zuzanna Przychoda, monter
 621. Leszek Szewczyk, księgarz
 622. Anna Czyrny, główny księgowy
 623. Kamila Biniarz, księgarz
 624. Sylwia Sierko, nauczyciel
 625. Zuzanna Bartoszek, autorka
 626. Agnieszka Meyer, tłumacz
 627. Lena Koźlik, lekarz
 628. Marzena Parys, kelnerka
 629. Halina Pisarek, nauczycielka
 630. Małgorzata Lewińska, aktorka
 631. Wojciech Cesarz, autor
 632. Ewelina Sawicka, pracownik samorządowy
 633. Joanna Osucha [brak zawodu]
 634. Martyna Sitniewska, studentka
 635. Paula Jas, kierownik sklepu
 636. Sylwia Janik, ekonomista
 637. Bartosz Jończyk, uczeń
 638. Paweł Kłak, księgarz
 639. Wojciech Mikołajewski, księgarz
 640. Małgorzata Derwich, dziennikarz
 641. Małgorzata Bieńkowska, nauczyciel
 642. Urszula Grzegorczyk-Dudzińska, germanistka
 643. [brak nazwiska] Przedstawiciel Biblioteki im. K.I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim
 644. Krystyna Spychała, inżynier
 645. Kamila Seweryńska, księgowa
 646. Hanna Lecyk, bibliotekarz
 647. Marta Kurpas, studentka, freelancerka
 648. Katarzyna Nazarczuk, finansista
 649. Magdalena Niedźwiedzka, filolog polski
 650. Monika Rosa-Olejniczak, nauczycielka
 651. Stanisława Antoł, handlowiec
 652. Mariusz Maj, pracownik samorządowy
 653. Agnieszka Zajęcka, księgarz
 654. Marta Noga, studentka
 655. Andrzej Zbrozek, lektor
 656. Justyna Ratajska, studentka
 657. Zofia Szarota, nauczyciel akademicki, naukowiec
 658. Anna Przesmycka-Krysiak, nauczyciel
 659. Łukasz Pszczółkowski, czytelnik, recenzent
 660. Grażyna Kowalik, emerytka
 661. Grzegorz Świętek, robi co umie
 662. Karol Chojnacki, handlowiec
 663. Magdalena Kamolla, korektorka
 664. Iwona Olechowska, psycholog
 665. Barbara Kłębik, uczeń
 666. Mirosław Skaruz, specjalista ds. bhp
 667. Sabina Waszut, autorka
 668. Katarzyna Beck, księgarz
 669. Joanna Mendocha, księgarz
 670. Kinga Kontek, koordynator projektów
 671. Danuta Schmidtko, księgarz
 672. Tomasz Kocoń, student
 673. Wojciech Zieliński, student, informatyk
 674. Zofia Reinbacher, księgarnia
 675. Joanna Markowska, księgarz
 676. Aleksandra Andrzejewska, student
 677. Monika Biaduń, redaktorka
 678. Jolanta Maćkowicz, pracownik naukowo-dydaktyczny
 679. Monika Wojnowska, wolny
 680. Klaudia Szymańska, uczennica
 681. Ewa Woźniak, chemik
 682. Anna Kempisty, architekt
 683. Wojciech Gustowski, wydawca
 684. Natalia Szpak, księgowa
 685. Aleksandra Czyż, filolog
 686. Krystyna Góra, księgarz
 687. Olga Matecka, student
 688. Marta Krzywdziska, pomoc nauczyciela
 689. Ludwik Akus, pracownik fizyczny
 690. Karolina Akus, terapeuta
 691. Monika Wyszogrodzka, logopeda
 692. Urszula Kuzińska, pracownik naukowy
 693. Agata Husarz, nauczyciel
 694. Jerzy Mechliński, księgarz, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy
 695. Zbigniew Zawadzki, agent literacki
 696. Barbara Iskra Kozińska, autorka 5 powieści
 697. Agnieszka Jaśkiewicz, studentka
 698. Elżbieta Sobkowiak, psychoterapeuta
 699. Magdalena Frąszczak, b/z
 700. Małgorzata Nowilowska, uczeń
 701. Iwona Wądołowska, bibliotekarka
 702. Karolina Olek, specjalista ds. relacji z klientem
 703. Michał Łuka, logistyk
 704. Barbara Żak, księgarz
 705. Małgorzata Kałuska, lektor języka angielskiego
 706. Grażyna Mainka, sprzedawca
 707. Karolina Wiśniewska, pedagog
 708. Krzysztof Renda, księgarz
 709. Maciej Gierszewski [brak zawodu]
 710. Marek Cichocki, geodeta
 711. Agnieszka Kowaluk, tłumaczka, autorka
 712. Małgorzata Azembska, dziennikarka, grafik, PR-owiec
 713. Jarosław Paech, księgarz
 714. Emil Miszkowicz-Adamowicz, księgarz
 715. Grzegorz Dirska, właściciel księgarni
 716. Aleksandra Dobrowolska, księgowa
 717. Jolanta Stankiewicz, księgarz
 718. Ewa Święcicka, przedsiębiorca
 719. Danuta Szymkowska, emerytka
 720. Stefan Szczepłek, dziennikarz
 721. Agnieszka Warnke, dziennikarz
 722. Katarzyna Kubicka, menedżer
 723. Sławomir Pacek, informatyk
 724. Mirosław Adamczyk, antykwariusz
 725. Maria Burzyńska, księgarz
 726. Adam Mirowicz, księgarz
 727. Zofia Pisarska, emeryt
 728. Agnieszka Leszczyńska, miłośniczka książek
 729. Olaf Szymanowski, prezes
 730. Anita Kolwat, handlowiec
 731. Karolina Stańczak, handlowiec
 732. Anna Łaniewska, aktor
 733. Karolina Wargocka-Kusz, czytelniczka
 734. Dorota Folga Januszewska, historyk sztuki, krytyk, muzeolog, prezydent ICOM Poland
 735. Mirosław Bieda, księgarz
 736. Jakub Włodarz, technik ortopedii
 737. Patrycja Czyż, księgarz
 738. Jeremiasz Przeradowski, teolog
 739. Maciej Stepniak, budowlaniec
 740. Karolina Zakrzewska, nauczyciel
 741. Marta Bejnar-Bejnarowicz, architekt
 742. Kamila Tyszka, emerytka
 743. Anna Badyoczek, nie pracuje
 744. Danuta Nowakowska, pracownik administracji
 745. Bogdan Horodyski, kartograf
 746. Karolina Matoga, redaktor
 747. Rafał Kańkowski, bibliotekarz
 748. Michał Wende, student
 749. Krzysztof Machowicz, księgarz
 750. Marian Celiński, pracownik administracji
 751. Henryk Juniewicz, nauczyciel akademicki
 752. Edyta Tomczuk, bibliotekarz
 753. Michał Kacperski, specjalista ds. technologii informatycznych
 754. Monika Sienkiewicz, nauczyciel, dyrektor Szkoły Polskiej w Reykjaviku
 755. Anna Kokocińska, bibliotekarz
 756. Bożena Mrozowska, bibliotekarz
 757. Andrzej Rybiński, kustosz
 758. Jakub Wojciechowski, artysta malarz
 759. Patryk Sobieszczak, student
 760. Donata Przychocka, księgarz
 761. Elżbieta Hajder, księgarz
 762. Kamila Sobieszczak, bibliotekarz
 763. Dominik Filipczuk, informatyk
 764. Mieczysław Łuka, księgarz
 765. Łukasz Miłkowski, inżynier
 766. Anna Uścińska, bibliotekarz
 767. Krzysztof Flażyński, historyk-archiwista
 768. Grzegorz Gawrysiak, historyk-archiwista
 769. Joanna Miściorak, bibliotekarz
 770. Małgorzata Fijas, bibliotekarz
 771. Bogumiła Korbuszewska, bibliotekarz
 772. Teresa Erdmann, wolny
 773. Tomasz Kudelski, student
 774. Ewa Gieras, instruktor kult.
 775. Stefania Filek, księgarz
 776. Krzysztof Sawicki, księgarz
 777. Wanda Wojtczak, księgarz
 778. Ryszard Wojczek, ekonomista
 779. Zbigniew Kaletka, chemik
 780. Maria Wojczek, księgarz
 781. Greta Rogucka, bibliotekarz
 782. Bogdan Szymanik, wydawca-księgarz
 783. Izabela Gajda, bibliotekarz
 784. Witold Adamczak, księgarz
 785. Anna Lisowska, nauczyciel przedszkola
 786. Halina-Elżbieta Daszkiewicz, wielbicielka słowa pisanego
 787. Katarzyna Grygowska, nauczyciel
 788. Anna Matoga, nauczycielka
 789. Norbert Pawlus, konstruktor
 790. Iwona Kiecak, nauczyciel
 791. Marcin Kazimierczak, czytelnik
 792. Zbigniew Banasiak, inżynier
 793. Jolanta Naruszko, księgarz
 794. Zofia Gliszczyńska, właścicielka księgarni
 795. Sabina Włodarz, miłośnik książki
 796. Krzysztof Dziuba, księgarz
 797. Krzysztof Płoski, technik księgarz
 798. Małgorzata Cieślak, księgarz, kierownik księgarni
 799. Jolanta Milewska, emerytka
 800. Mateusz Ciszewski, technik mechanik
 801. Waldemar Napora, dyrektor wydawnictwa
 802. Edyta Gaszyńska, politolog
 803. Piotr Czarnecki, księgarz
 804. Barbara Blaczkowska, redaktor
 805. Paulina Halik, student
 806. Joanna Laskowska, pielęgniarka
 807. Henryk Grynberg, pisarz
 808. Kazimierz Szczygielski, księgarz
 809. Mariusz Kiełtyka, bibliotekarz
 810. Ewa Wrzesińska-Skrypko, filolog polski
 811. Ewelina Soczomska, wolny
 812. Krzysztof Pisiewicz, lekarz
 813. Krystyna Wrońska-Sawin, filolog
 814. Piotr Popkowski, księgarz
 815. Iwona Gołędziewska, księgarz
 816. Teresa Prelicz, księgarz
 817. Agata Lewandowska, pracownik biurowy
 818. Anna Koczubik, pedagog
 819. Jerzy Nizielski, technik mechanik
 820. Agnieszka Skrobacz, gospodyni domowa
 821. Sylwia Koczorowska, dietetyk
 822. Marek Maciejewski, księgarz
 823. Krzysztof Merdziński, księgarz
 824. Paulina Kopacz, student
 825. Karina Zaborowska, pracownik handlu
 826. Jolanta Błażejewska, geograf
 827. Katarzyna Preyer, księgarz
 828. Wojciech Patrzyk, księgarz
 829. Józef Góra, księgarz
 830. Roman Romanowski, historyk sztuki, księgarz
 831. Joanna Jasikowska, wolny
 832. Agnieszka Ogórek, pracownik biurowy, nauczyciel
 833. Sebastian Bartoś, księgarz
 834. Monika I. Betley, tłumaczka
 835. Ryszard Kuflewicz, nauczyciel
 836. Daniel Puczyłowski, księgarz
 837. Maciej Politowicz, grafik
 838. Maciej Boenisch, krytyk literacki
 839. Patryk Grabski, przedsiębiorca
 840. Anna Klimas, księgarz
 841. Anna Rychert, pedagog
 842. Artur Ziomek, księgarz
 843. Łukasz Zieliński, wolny zawód
 844. Tadeusz Taborowski, księgarz
 845. Marcin Ścislowski, geograf, czytelnik
 846. Alicja Klusek, księgowa
 847. Agnieszka Gajewska, nauczycielka akademicka
 848. Paulina Łosińska-Tomasik, animator kultury
 849. Ewa Wilczyńska, redaktor
 850. Joanna Mazurek, pedagog, doradca zawodowy
 851. Ewelina Lason, bloger, fotograf, specjalista od ryzyka
 852. Anna Grzegorowska, pracownik biurowy
 853. Wojciech Seńków, dziennikarz
 854. Izabela Wołoszczyk, nauczyciel
 855. Andrzej Pałka, inżynier budownictwa
 856. Julia Sikorska, specjalista ds. kadr
 857. Magdalena Ratajczka, księgowa
 858. Katarzyna Gubrynowicz, artysta grafik, fotograf
 859. Katarzyna Grzegorczyk, księgarz
 860. Adam Wajrak, dziennikarz
 861. Joanna Dębska, księgarz
 862. Dariusz Mądry, księgarz sprzedawca
 863. Jolanta Stypczyńska, wolny zawód
 864. Anna Sidorowicz-Pokrywka, ekonomista
 865. Izabela Szymczak, grafik komputerowy, autorka
 866. Patrycja Pazera, student
 867. Dorota Strumińska, nauczyciel języka angielskiego
 868. Agnieszka Karapuda, księgarz
 869. Agata Kułanowska, właściciel firmy
 870. Blanka Guca, student
 871. Kamil Bieniek, inżynier budownictwa
 872. Agata Jagiełło, tłumacz
 873. Joanna Dudek, studentka
 874. Aneta Chmielnicka-Wójcik, historyk
 875. Adam Radzikowski, wydawca, dyrektor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
 876. Wiesława Kwolek, księgarz
 877. Anna Kędziorek, wydawca
 878. Katarzyna Drozdowska, technik administracji
 879. Wiesława Szuba, księgarz
 880. Radosław Poleszak, handlowiec
 881. Andrzej Andrysiak, dziennikarz
 882. Katarzyna Leśniak, filolog rusycysta
 883. Bartosz Michalak, dziennikarz
 884. Tomasz Prusek, autor, dziennikarz
 885. Anna Mira-Gutkowska, księgarz
 886. Agnieszka Berdys, mama na pełny etat
 887. Grażyna Górzyńska, księgarz
 888. Łukasz Kuśnierz, wydawca
 889. Małgorzata Skowrońska, wydawca
 890. Anna Łuka, asystent zaopatrzenia i sprzedaży
 891. Monika Hałucha, redaktorka
 892. Waldemar Czarnecki, informatyk
 893. Grzegorz Borsuk, handlowiec
 894. Robert Kuc, wydawca
 895. Jarosław Matuszewski, PR manager
 896. Wojciech Widłak, autor
 897. Anna Olbrycht, mgr turystyki
 898. Ewa Kotylak, bibliotekarz
 899. Jolanta Nowak, asystentka z j. niemieckim
 900. Joanna Sobczyk, tłumacz
 901. Izabela Orda, księgarz
 902. Kamila Juszczak, nauczyciel
 903. Michał Maliszewski [brak zawodu]
 904. Agnieszka Błachut, nauczyciel
 905. Anna Gut, emerytka
 906. Joanna Ludwińska-Łojewska, właścicielka drukarni
 907. Anna Rybkowska, autorka
 908. Katarzyna Szumniak, księgarz, wydawca
 909. Ewa Szuba, nauczyciel przedmiotów zawodowych
 910. Inez Romaniec, nauczycielka
 911. Tomasz Kościów, tłumacz
 912. Monika Matuszewska-Bulińska, wolny
 913. Anita Dubaniowska, studentka
 914. Sylwia Madejska, informatyk/grafik
 915. Dorota Romanek, ochrona
 916. Ewa Milewska, księgarka
 917. Agnieszka Przybylska, księgarz
 918. Tomasz Osiński, księgarz
 919. Mariola Czerwińska-Ćwiertniewicz, animator kultury
 920. Marcin Saar, księgarz (jeszcze)
 921. Katarzyna Frączek, socjolog
 922. Marcin Juszczyk, księgarz
 923. Irena Jaworek-Spyra, księgarz
 924. Aleksandra Saar, księgarka
 925. Roman Marciniak, księgarz
 926. Jarosław Szczęsny, pedagog
 927. Wioleta Wojda, księgarka
 928. Michał Lisowski, informatyk
 929. Anna Ziembińska, nauczyciel, bibliotekarz
 930. Katarzyna Parczyńska, nauczyciel
 931. Sławomir Rybarski, chemik
 932. Grażyna Stępień, sprzedawca
 933. Ewelina Szlesicka, księgarz
 934. Karolina Szewczykowska, radca prawny
 935. Monika Zalewska, nauczyciel
 936. Agnieszka Krawczyk-Łebek, biotechnolog/technolog chemiczny
 937. Joanna Teklińska, ekonomista
 938. Angelika Kaleta, asystentka
 939. Ewa Czerniakowska, nauczyciel, księgarz
 940. Lidia Sabat, nauczyciel bibliotekarz
 941. Edyta Klik, sprzedawca
 942. Anna Korczak, nauczyciel
 943. Janina Gorowiec, sprzedawca
 944. Kama Gackowska, menedżer w branży filmowej i medialnej
 945. Irena A. Stanisławska, autorka
 946. Józef Moniuszko, księgarz
 947. Tomasz Szczechowicz, księgarz
 948. Ewa Górnicka, księgarz
 949. Monika Derkacz, mgr fizjoterapii
 950. Anna Rohde-Płotycia, marketingowiec
 951. Ewa Paradzińska, kustosz
 952. Tomasz Andruszko, księgowy
 953. Magdalena Zochniak, księgarz
 954. Krzysztof Zadros, redaktor
 955. Jacek Walczak, nauczyciel akademicki
 956. Katarzyna Kowalska, administratywistka
 957. Radosław Janczak, marketer, twórca treści internetowych
 958. Sabina Czupryńska, autorka
 959. Anna Szałapak, artystka
 960. Bogusława Potocka-Zdrzalik, nauczyciel
 961. Sandra Klimek, sprzedawca
 962. Karolina Prewęcka, autorka
 963. Maria Dąbrowska-Czoch, instruktorka jazdy konnej
 964. Agnieszka Michalska, redaktor
 965. Magdalena Grzegorek, ekonomista
 966. Karolina Danielewska, księgarz
 967. Katarzyna Grabowska, autorka
 968. Artur Świątkowski, księgarz
 969. Monika Pajor, księgarz
 970. Teresa Ewa Opoka, autorka
 971. Katarzyna Puzyńska, autorka
 972. Agnieszka Dynysiewicz, manager
 973. Patrycja Poczta, sekretarz redakcji
 974. Wojtek Gorzan, nauczyciel informatyki/informatyk
 975. Tadeusz Zysk, wydawca
 976. Joanna Lenartowicz, medioznawca
 977. Mateusz Jankowski, ekonomista
 978. Paulina Środecka, mechanik
 979. Katarzyna Łosak, biolog
 980. Wioletta Karpiak, bibliotekarz
 981. Lidia Głowacka, księgarz
 982. Karolina Okulińska, ekonomista
 983. Agata Kołakowska, autorka
 984. Kinga Kabaja, ekonomista
 985. Daniel Wyszogrodzki, tłumacz, autor
 986. Tomasz Szel, grafik komp.
 987. Iwona Tomaszewska, wydawca
 988. Agnieszka Wegner, pani domu
 989. Lidia Cwiertniewicz, inżynier zarządzania
 990. Joanna Marat, autorka
 991. Tomasz Kaczmarek, pisarz
 992. Katarzyna Zyskowska-Ignaciak, autorka
 993. Alicja Burzyńska-Broniasz, anglista
 994. Jerzy Skakun, grafik
 995. Ewa Kamińska, animator kultury
 996. Grażyna Orgońska, filolog
 997. Monika Buczek, nauczyciel bibliotekarz
 998. Bogusław Lanc, rencista
 999. Magda Stefańska, sprzedawca
 1000. Renata Matejczuk, bibliotekarz
 1001. Arkadiusz Michalczuk, księgarz
 1002. Nina Kajak, księgarz
 1003. Regina Szmal, księgarz
 1004. Andrzej Pągowski, grafik, projektant
 1005. Andrzej Gut, księgarz
 1006. Katarzyna Łosak, biolog
 1007. Monika Stolarska, księgarz
 1008. Aleksandra Węglerska, bibliotekarz
 1009. Michał Lipnicki, językoznawca
 1010. Barbara Grabowska, bibliotekarz
 1011. Paweł Orzechowski, fotograf
 1012. Natalia Maliszewska-Łabus, dziennikarz, PR
 1013. Waldemar Szill, informatyk
 1014. Arkadiusz Więch, czytelnik
 1015. Jacek Mendera, przedsiębiorca prywatny
 1016. Lidia Anna Rezler, nauczyciel
 1017. Agata Deiksler, ekonomista, księgarz
 1018. Marian Kubik, księgarz
 1019. Magdalena Kawka, autorka
 1020. Aleksandra Trzeciecka, muzealnik, autorka
 1021. Wiktor Nowotka, artysta fotografik
 1022. Angelika Fijałkowska, freelancer
 1023. Paweł Szlachetko, publicysta
 1024. Marcin Mazur, właściciel firmy
 1025. Katarzyna Szygulska, nauczyciel - bibliotekarz
 1026. Jarosław Molenda, dziennikarz, pisarz
 1027. Ela Niewiadomska, hotelarz
 1028. Alina Krzywiec, autorka
 1029. Anna Damasiewicz, grafik
 1030. Grzegorz Ćwiertniewicz, krytyk teatralny
 1031. Zofia Świegoda, księgarz
 1032. Katarzyna Kołczewska, autorka
 1033. Iwona Czarkowska, autorka, tłumaczka
 1034. Ewa Dzierżak, księgarz
 1035. Włodzimierz Jędrzejczak, dziennikarz, grafik, literat
 1036. Magdalena Żuczkowska, kosmetolog
 1037. Mikołaj Włodarczyk, redaktor
 1038. Jolanta Rycyk, ekonomistka
 1039. Anna Dudzik, redaktor
 1040. Bożena Kochman, filolog
 1041. Bartosz Łapiński, autor
 1042. Barbara Zaremba, księgarz
 1043. Krzysztof A. Zaremba, księgarz
 1044. Jacek Różański, ekonomista
 1045. Rafał Kowalski, księgarz
 1046. Dawid Grabowski, programista
 1047. Krzysztof Łoszewski, autor
 1048. Liliana Fabisińska, autorka, dziennikarka
 1049. Małgorzata Wypych, psycholog
 1050. Agnieszka Ryniec, księgarz
 1051. Krzysztof Wrzesiński, księgarz
 1052. Justyna Schmidtko, pracownik biurowy
 1053. Michał Schmidtko, informatyk
 1054. Jarosław Górski, filolog
 1055. Jarosław Jakimcio, ogrodnik
 1056. Emilia Tempska, nauczyciel
 1057. Leszek Dolczewski, księgarz
 1058. Filip Czyżewski, mechanik
 1059. Tadeusz Błażejewski, ekonomista
 1060. Aleksandra Mrozowska, logistyk
 1061. Krzysztof Szyniszewski, księgarz
 1062. Dominika Wojciechowska, archiwista
 1063. Iwona Grodzka Górnik, autor
 1064. Grzegorz Sowula, edytor
 1065. Magdalena Wieczorek, tłumaczka
 1066. Jaś Kapela, pisarz
 1067. Blanka Łyszkowska, wydawczyni
 1068. Wiesław Hernacki, księgarz/antykwariusz
 1069. Szymon Karapuda, uczeń, wielbiciel książek
 1070. Jadwiga Szczotka, fizjoterapeutka
 1071. Paulina Kiwała, nauczyciel
 1072. Wojciech Juszczak, bibliotekarz
 1073. Krzysztof Karapuda, budowlaniec
 1074. Grażyna Wojcieszko, poetka
 1075. Anna Maria Kędzierska, rolnik
 1076. Joanna Renda, nauczyciel akademicki
 1077. Dariusz Bojarczuk, wydawca
 1078. Marzena Krakowiak, opiekun wczesnoszkolny
 1079. Małgorzata Wojnarowska, nauczyciel
 1080. Jacek Ochmański, księgarz
 1081. Wioletta Czarlińska, wizażystka
 1082. Anita Łukowiak, pielęgniarka, doradca rodzinny, przedsiębiorca
 1083. Jacek Adamczak, lekarz
 1084. Magdalena Muszalska, psycholog
 1085. Monika Spławska-Murmyło, nauczycielka
 1086. Teresa Maleńczyk-Taborowska, lekarz
 1087. Anna Dziechciarz, nauczyciel
 1088. Aleksandra Barabasz-Gembczyk, lekarz
 1089. Jolanta Krawczykiewicz, instruktor teatralny
 1090. Zbigniew Taborowski, handlowiec
 1091. Natasza Szulińska, mama
 1092. Maria Kapuścińska, księgarz
 1093. Katarzyna Rabęda, nauczyciel
 1094. Katarzyna Bogusławska, recepcjonistka
 1095. Ironia Kowalska, autor
 1096. Beata Martin, księgarz
 1097. Lucyna Socha, inżynier górnik
 1098. Magdalena Górecka-Łosyk, referent ds. księgowości
 1099. Ewa Jakobek, sprzątaczka
 1100. Aneta Pudzisz, studentka
 1101. Adrian Łukaszewski, księgarz
 1102. Natalia Nawalaniec, pracownik administracyjny
 1103. Marta Śliwińska, prawnik
 1104. Marianna Rospond, student
 1105. Barbara Pastuszek, księgarz
 1106. Dorota Rożek, bibliotekarz
 1107. Katarzyna Płachta, student
 1108. Piotr Fortuna, historyk sztuki
 1109. Anna Rudnik, student
 1110. Katarzyna Dziuba, student
 1111. Elżbieta Mazanek, księgarz
 1112. Adrian Zieniewicz, maszynista
 1113. Katarzyna Gańko, redaktor językowy
 1114. Małgorzata Piasecka, studentka
 1115. Barbara Lewandowska, księgarz
 1116. Monika Kordańska, księgarz
 1117. Agnieszka Ziętarska, studentka
 1118. Piotr Orłowski, księgarz
 1119. Jerzy Szeja, nauczyciel
 1120. Kinga Gumińska, uczennica
 1121. Natalia Sukiennik, uczennica
 1122. Martyna Engeset, studentka
 1123. Anna Bińczycka, księgarz
 1124. Ilona Siwak, student
 1125. Maciej Tomaszewski, księgarz
 1126. Ewa Korejwo, student
 1127. Katarzyna Woźniak, dziennikarz
 1128. Augustyn Macieowicz, manager kultury, muzyk, producent
 1129. Emilia B. Kaczmarek, neurologopeda, trener neurofeedback
 1130. Iwona Rogacka, mól książkowy
 1131. Dorota Sikora, budowlaniec, księgarz
 1132. Dariusz Rutkowski, księgarz
 1133. Andrzej Mazanek, księgarz
 1134. Katarzyna Marchel, agent aktorski
 1135. Agnieszka Jeż-Kaflik, wydawca
 1136. Marek Olbrycht, elektryk
 1137. Dorota Nowak, wydawca
 1138. Jolanta Kuruoglu, ekonomistka
 1139. Renata Zasada, nauczyciel
 1140. Dominika Makowska, student
 1141. Mateusz Gontarczyk, student
 1142. Paweł Tokarz, księgarz
 1143. Daria Nowak, nauczyciel
 1144. Małgorzata Jańczak, plastyk
 1145. Jerzy Marcola, księgarz
 1146. Zbigniew Pietras, pracownik
 1147. Anna Kustra, studentka
 1148. Artur Jaskulski, działacz samorządowy
 1149. Danuta Prymak, nauczycielka
 1150. Bożena Bochen, nauczyciel, bibliotekarz
 1151. Izabela Bogusławska, artystka malarka
 1152. Bożenna Król, księgarz
 1153. Izabela Górnicka-Zdziech, dziennikarz, nauczyciel
 1154. Katarzyna Serafin, studentka, pisarka
 1155. Tadeusz Bałdyga, historyk
 1156. Barbara Nowacka, kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
 1157. Mieczysław Wiktorzak, księgarz
 1158. Marta Mróz, plastyk
 1159. Marta Spólna, nie pracuje
 1160. Irena Góral, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 1161. Jarosław Koszerny, sprzedawca
 1162. Leszek Kosiba, księgarz
 1163. Stefan Kotys, księgarz
 1164. Justyna Kotys, księgarz
 1165. Natalia Drozd, sprzedawca
 1166. Klaudia Eckert, studentka
 1167. Paulina Martela, redaktor
 1168. Paweł Klimczak, grafik
 1169. Witold Sułek, księgarz
 1170. Aneta Porzyńska, sprzedawca
 1171. Monika Paczyńska, sprzedawca
 1172. Jan Górski, emeryt
 1173. [brak nazwiska] Przedstawiciel pracowników Księgarni Pegaz
 1174. [brak nazwiska] Właściciel Księgarni Pegaz
 1175. Arkadiusz Komor, kierowca
 1176. Paweł Wielgus, urzędnik (były księgarz)
 1177. Maria Murzydło, księgarz
 1178. Lena Marciniak, sekretarz redakcji
 1179. Malwina Domosławska-Białek, sprzedawca
 1180. Juliusz Donajski, wydawca
 1181. Krystyna Neisch, księgarz
 1182. Anita Musioł, wydawca
 1183. Natalia Płońska, bibliotekarka
 1184. Jolanta Kowalska, nauczyciel bibliotekarz
 1185. Zbigniew Skłodowski, księgarz
 1186. Jadwiga Górska, nauczyciel, sprzedawca
 1187. Karolina Pakieła, księgarz
 1188. Aniela Gajewska, ekonomista
 1189. Wiesława Dąbrowska, księgarz
 1190. Agnieszka Soliwoda, księgarz
 1191. Grzegorz Jagosz, inżynier ochrony środowiska
 1192. Ewelina Gontarczyk, studentka
 1193. Magda Piekarska, księgowa
 1194. Sława Janek, wolny
 1195. Marcin Krasucki, księgarz
 1196. Marek Leleń, księgarz
 1197. Agnieszka Pawłusiak, pracownik hurtowni
 1198. Marcin Krasucki, księgarz, właściciel
 1199. Agnieszka Wyrzykowska, księgarz
 1200. Joanna Karolska, księgarz
 1201. Małgorzata Kotwasińska, księgarz
 1202. Krzysztof Przybył, prezes
 1203. Anna Wielądek, księgarz
 1204. Małgorzata Rękawek, księgarz
 1205. Beata Reszka, pracownik biurowy
 1206. Jacek Siekierski, energetyk
 1207. Marcin Czupryn, nauczyciel
 1208. Danuta Sroka, bibliotekarka
 1209. Magdalena Lang, historyk
 1210. Wioletta Maćkała, polonista
 1211. Joanna Kubica, redaktor
 1212. Kornelia Szała, księgarz
 1213. Bożena Gomułka, bibliotekarz
 1214. Monika Adamczewska-Konik, nauczycielka języka angielskiego, właścicielka księgarni
 1215. Bolesław Wanat, grafik
 1216. Marek J. Zalewski, publicysta
 1217. Wioletta Górska, urzędnik
 1218. Ewelina Grygiel, księgarz
 1219. Marek Zakowski, wydawca
 1220. Bogumiła Orlińska, bibliotekarz
 1221. Karolina Bocheńska, nauczyciel-bibliotekarz
 1222. Monika Kowalska, referent
 1223. Małgorzata Koprowska, bez zawodu
 1224. Beata Wojtek, księgarz
 1225. Lech Majewski, profesor, artysta grafik
 1226. Ewa Grocholska, autorka
 1227. Krystyna Mikołajska, architekt
 1228. Marek Włodarski, wydawca
 1229. Andrzej Dziurawiec, autor
 1230. Anna Jastrzębska, księgarz
 1231. Ewa Bauer, autorka
 1232. Anna Ziętek, księgarz
 1233. Izabela Pietrzyk, nauczyciel
 1234. Sylvie Derdacki, organizator wydarzeń artystycznych i edukacyjnych
 1235. Irena Matuszkiewicz, autorka
 1236. Zbigniew Lewandowski, informatyk
 1237. Robert Witon, dystrybutor książek
 1238. Katarzyna Piotrowska, technik ekonomista
 1239. Liwia Pera, psycholog
 1240. Jadwiga Czubkowska, księgarz
 1241. Wiesława Rymarczuk, psycholog
 1242. Aleksandra Czachor, student
 1243. Magdalena Sołtysiak, studentka
 1244. Alicja Kulazińska, mama
 1245. Anna Bartoszczyk, nauczyciel
 1246. Marcin Włodarz, informatyk
 1247. Ewa Matuszak, studentka
 1248. Tomasz Reppel, księgarz
 1249. Agata Reppel-Cichecka, księgarz
 1250. Lucyna Michalska, chemik
 1251. Katarzyna Samek, kierownik sklepu 
 1252. Ewa Michnowska, urzędnik
 1253. Magdalena Witon, sprzedawca książek
 1254. Anna Malinowska, nauczyciel
 1255. Roman Kotyrba, księgarz
 1256. Magda Cieślak, nauczyciel
 1257. Wanda Wietrzyńska, księgarz
 1258. Jarosław Przęczek, prawnik, tapicer, freelancer
 1259. Danuta Maćkowiak, emerytka
 1260. Ewa Zaremska, artysta plastyk
 1261. Agnieszka Cieślewicz, technik ekonomista
 1262. Anna Prokop, licealistka
 1263. Irena Wojciechowska, nauczyciel
 1264. Kasia Kołtonowska, studentka
 1265. Włodzimierz Aleksandrowski, terapeuta uzależnień
 1266. Wirginia Dudzińska, emerytka
 1267. Emilia Bartoszkiewicz, handlowiec
 1268. Anna Bielawna-Piec, nauczyciel
 1269. Zuzanna Mendera, student
 1270. Bartłomiej Rachwał, księgarz
 1271. Katarzyna Rogińska, autorka
 1272. Izabela Żukowska, dziennikarka, autorka
 1273. Anna Drozd, nauczyciel
 1274. Katarzyna Morzak, nauczyciel
 1275. Leszek Gałuszka, nauczyciel
 1276. Karolina Kasprzak, bibliotekarz
 1277. Michał Płoński, pracownik hurtowni
 1278. Piotr Filipek, antykwariusz
 1279. Zbigniew Tichoruk, księgarz
 1280. Jerzy Kokot, księgarz
 1281. Gabriela Bartkowska, nauczycielka
 1282. Marzena Żuczkowska, trener
 1283. Dorota Trzebiatowska, ekonomista
 1284. Jerzy Rohoziński, historyk, autor
 1285. Eulalia Haponik, księgarz
 1286. Paweł Kryst, hurtownik książek
 1287. Jolanta Świniarska, nauczycielka
 1288. Iwona Kufel, nauczyciel-księgarz
 1289. Ula Kaźmierczak, autor
 1290. Andrzej Opala, redaktor
 1291. Olga Wnukowska, filolog
 1292. Piotr Małecki, przedsiębiorca
 1293. Krzysztof Kamiński, księgarz
 1294. Karolina Janik, księgowa
 1295. Katarzyna Ostapczuk, nauczyciel
 1296. Mirosława Rawska-Niedbała, bibliotekarka
 1297. Wanda Żółcińska, autorka
 1298. Daria Jelińska, archeolog
 1299. Dariusz Jeliński, księgarz
 1300. Tamara Kurowska, psycholog
 1301. Paulina Nowak, nauczyciel
 1302. Anna Etorowicz, administracja publiczna
 1303. Marcin Łukaszewski, inżynier
 1304. Damian Kwiatkowski, inżynier
 1305. Damian Rychlik, student
 1306. Agnieszka Trzeszkowska-Bereza, redaktor
 1307. Zbigniew Galikowski, właściciel księgarni
 1308. Sylwester Błąd, kierowca
 1309. Łukasz Wielebski, informatyk, manager
 1310. Adam Maj, technik ekonomista
 1311. Małgorzata Bobras, księgarz
 1312. Edyta Halikowska, księgowa
 1313. Piotr Mikulski, fizyk
 1314. Alicja Palęcka, socjolożka
 1315. Magdalena Szeloch, księgarka
 1316. Grażyna Maria Dzierżanowska, dziennikarka
 1317. Daria Łebek, studentka filologii polskiej
 1318. Jacek Jakubczak, właściciel księgarni
 1319. Wojciech Hewelt, bibliotekarz
 1320. Grzegorz Krasnodębski, księgarz
 1321. Ludmiła Mitręga, fotoreporter
 1322. Patrycja Synowiecka, malarka
 1323. Czesław Król, księgarz
 1324. Anna Król, księgarz
 1325. Filip Bartkowiak, przedsiębiorca
 1326. Ewa Tobbal, księgarz
 1327. Tomasz Kilan, student
 1328. Elżbieta Tomaszewska, inżynier
 1329. Elżbieta Tokarz, księgarz
 1330. Aleksandra Bilewicz, socjolożka, redaktorka
 1331. Grażyna Kropkowska, przedsiębiorca
 1332. Chris Niedenthal, fotograf
 1333. Robert Cyran, właściciel księgarni
 1334. Tomasz Iwanicki, urzędnik państwowy
 1335. Andrzej Mazur, wolny
 1336. Stanisław Zieliński, księgarz
 1337. Anna Banaszak, wydawca
 1338. Marek Banaszak, inżynier
 1339. Dominik Tylczyński, informatyk
 1340. Anna Krześniak, historyk
 1341. Małgorzata Pacak, księgarz
 1342. Mateusz Ledzianowski, nauczyciel bibliotekarz
 1343. Justyna Sotomska, sprzedawca
 1344. Elżbieta Dymkova-Fuchs, plastyczka
 1345. Anna Berezowska, doktorantka
 1346. Józefa Błajet, doradca rolniczy
 1347. Justyna Żebrowska, redaktorka, korektorka
 1348. Monika Kropkowska, kierownik księgarni
 1349. Katarzyna Ziółek, studentka
 1350. Izabella Łasak, biegły rewident
 1351. Renata Senktas, autorka, tłumaczka
 1352. Agnieszka Chrobot, lekarz
 1353. Monika Pintal-Ślimak, diagnosta laboratoryjny
 1354. Barbara Nikołajuk-Liberna, pedagog
 1355. Ewa Soroczyńska, technik ekonomista
 1356. Krzysztof Kaliściak, pracownik komunalny
 1357. Piotr Niemirski, student
 1358. Dariusz Bigelmajer, inżynier elektryk
 1359. Magdalena Borowa, uczeń
 1360. Krzysztof Jasiński, tłumacz
 1361. Andrzej Karpiel, student
 1362. Paulina Łukasik, studentka
 1363. Kamila Zielińska, studentka
 1364. Monika Weremij, socjolog, pedagog
 1365. Barbara Borowska, nauczyciel
 1366. Stanisława Zagrajek, bankowiec
 1367. Miłosz Urban, tłumacz
 1368. Anna Urban, tłumaczka
 1369. Teresa Borysionek, pielęgniarka
 1370. Marta Miszczyk, studentka
 1371. Rafał Orlicki, przedsiębiorca
 1372. Renata Kaliściak, księgarz
 1373. Romana Chilarecka, księgarz
 1374. Wioletta Kuprowska, studentka
 1375. Kazimierz Franckowski, nauczyciel
 1376. Barbara Ganew, grafik
 1377. Aleksandra Luberda, studentka
 1378. Katarzyna Segiet, studentka
 1379. Katarzyna Makiej, studentka
 1380. Izabela Sałata, studentka
 1381. Izabela Kanak, student
 1382. Aleksandra Pawlicka, studentka
 1383. Roman Szalast, kierowca
 1384. Helena Barczyńska, studentka
 1385. Łukasz Kowaliński, student
 1386. Emilia Siwy, studentka
 1387. Sebastian Stach, student
 1388. Malwina Dulej, studentka
 1389. Agata Kilan, studentka
 1390. Mateusz Kowalczyk, architekt
 1391. Martyna Węglarska, studentka
 1392. Romuald Maćkowiak, księgarz
 1393. Teresa Jakubowska, księgarz
 1394. Krzysztof Kilan, właściciel księgarni
 1395. Robert Juszczyk, były księgarz
 1396. Elżbieta Hałabura, sprzedawca
 1397. Elżbieta Wójcik, księgarz
 1398. Helena Palejczuk, księgarz
 1399. Marcin Palejczuk, księgarz
 1400. Joanna Śnieg, studentka
 1401. Beata Kowalińska, księgarz
 1402. Celina Koisz, nauczyciel
 1403. Michał Dzikon, student
 1404. Jerzy Górka, inżynier/przedsiębiorca
 1405. Bartosz Wiesławski, księgarz
 1406. Karolina Królak, studentka, edytorka
 1407. Adrianna Osiewała, studentka
 1408. Patrycja Sioła, dreamer
 1409. Paulina Chobot, studentka
 1410. Martyna Sioła, studentka
 1411. Ilona Grabowska, bibliotekarz
 1412. Michał Ryś, student
 1413. Konrad Ziemski, student
 1414. Pawel Hursztyn, pielęgniarz
 1415. Agata Hursztyn, trener IT
 1416. Karolina Górka, studentka
 1417. Bogna Mastej, lekarz
 1418. Monika Skrzypek, lekarz
 1419. Ewa Luberda, lekarz
 1420. Romuald Weremiewicz, nauczyciel j. angielskiego
 1421. Jakub Wojciechowski, informatyk
 1422. Anna Kopańska, właściciel księgarni
 1423. Anna Andrzejewska, księgarz
 1424. Anna Dziekanowska, pielęgniarka
 1425. Ewa Kaczkoś, nauczyciel
 1426. Agnieszka Obyć-Janczarek, księgarz
 1427. Paweł Rutkowski, socjolog
 1428. Weronika Pacholec, studentka
 1429. Iga Przytuła, studentka
 1430. Monika Janeczek, księgarz
 1431. Agnieszka Wójcik, kierownik sklepu
 1432. Anna Neblik, studentka
 1433. Katarzyna Pańczyk, studentka
 1434. Grażyna Cioban, księgarz
 1435. Jadwiga Serowik, księgarz
 1436. Iwona Garbacz, studentka
 1437. Ewa Schmidt-Karpińska, farmaceuta
 1438. Rafał Niezgoda, polonista
 1439. Barbara Stokłos, nauczyciel bibliotekarz
 1440. Marta Ordowska, filolog
 1441. Elżbieta Leleń, emerytka
 1442. Monika Chilewicz, anglista, księgarz
 1443. Marian Dziekanowski, księgarz
 1444. Teresa Uchmanowicz, pedagog
 1445. Agnieszka Białecka, polonista
 1446. Marcin Kawa, księgarz
 1447. Sylwia Szydzińska, księgowa
 1448. Mariola Chudzińska, księgarz
 1449. Jacek Chudziński, księgarz
 1450. Joanna Kniaź, księgarz
 1451. Joanna Olszewska, księgarz
 1452. Wojciech Witkowski, księgarz
 1453. Danuta Konopko, księgarz
 1454. Maria Maćkowiak, księgarz
 1455. Karol Rosiak, student
 1456. Aleksandra Pawlińska, studentka
 1457. Wojciech Pietrzak, handlowiec
 1458. Halina Buffi, wydawca
 1459. Monika Lewandowska, pedagog
 1460. Michał Wójtowski, wolny strzelec
 1461. Piotr Modzelewski, rencista
 1462. Izabella Korycka, technik dentystyczny
 1463. Mariusz Adameczek, sędzia
 1464. Jakub Jastrzębski, student
 1465. Alicja Luberda, studentka
 1466. Agnieszka Duszyńska, nauczyciel
 1467. Estera Sendecka, student
 1468. Hubert Łukomski, nauczyciel
 1469. Barbara Leśniak, studentka
 1470. Katarzyna Leleń, tester
 1471. Aleksandra Jezierska-Szmyt, bibliotekarz
 1472. Szymon Rutkowski, student
 1473. Konrad Pawłusiak, technolog produkcji
 1474. Renata Mikołajczyk, referent
 1475. Karolina Lalak, studentka
 1476. Łukasz Kochanek, doradca fachowy
 1477. Karolina Węglarzy, studentka
 1478. Nina Gaertner, księgarz
 1479. Bożena Skrzeszewska, emerytka
 1480. Piotr Kwiek, przedstawiciel handlowy
 1481. Krystyna Sumisławska, księgarz
 1482. Angelika Bartosik, student
 1483. Zbigniew Kaczmarek, mgr. inż. rybactwa
 1484. Weronika Panecka, studentka
 1485. Krystian Karol Lisowski, poeta
 1486. Aleksandra Łysińska, studentka
 1487. Natalia Ślazyk, studentka
 1488. Anna Zawadzka, Fundacja Anka Zet Studio
 1489. Krzysztof Czapluk, sołtys/radny Gwoździce
 1490. Krzysztof Zawada, programista
 1491. Izabela Kunert, studentka
 1492. Gabriela Gargaś, autorka
 1493. Natalia Karpińska, studentka
 1494. Oliwia Wielgosz, student
 1495. Agata Czerwonka, student
 1496. Magdalena Skowrońska, nauczycielka
 1497. Jacek Mielniczuk, nauczyciel, księgarz
 1498. Dominika Duralska, studentka
 1499. Alicja Padjas, emerytka bibliofilka
 1500. Bernard Cichosz, inż. elektryk
 1501. Alicja Zajchowska, pielęgniarka
 1502. Joanna Miszczuk, pisarka
 1503. Joanna Jaworska, menedżer
 1504. Marek Karewicz, emeryt
 1505. Zofia Szarszewska, emeryt
 1506. Alicja Molenda, prezes Rady Wydawców Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, dziennikarz
 1507. Piotr Jonek, filozof
 1508. Krzysztof Salwiczek, inżynier mechanik
 1509. Renata Kalicka, handlowiec
 1510. Hubert Janiszewski, finansista
 1511. Zofia Majchrowska, tłumaczka
 1512. Jerzy W. Wołodźko, grafik, wydawca
 1513. Sylwia Rynkiewicz, studentka
 1514. Paweł Laskowski, nauczyciel
 1515. Bogumiła Szewczyk, księgarz
 1516. Jolanta Bocheńska, nauczyciel
 1517. Krzysztof Panasik, dziennikarz
 1518. Urszula Gawron, nauczyciel
 1519. Ireneusz Szymański, bez zawodu
 1520. Jolanta Ogonowska, redaktor
 1521. Michał Alenowicz, wydawca
 1522. Zuzanna Sumirska, wydawca, autor
 1523. Elżbieta Strzałkowska, ekonomista, księgarz
 1524. Adam Nowak, adiunkt
 1525. Urszula Sikora, bibliotekarz
 1526. Karolina Grzenkowicz-Kotłowska, księgarz
 1527. Krzysztof Sornat, księgarz
 1528. [brak imienia] Białecka, emeryt
 1529. Beata Nowak, nauczyciel języka polskiego
 1530. Halina Musiolik, księgarz
 1531. Tomasz Gryglik, specjalista ds. logistyki
 1532. Ireneusz Kłosowski, księgarz
 1533. Anna Śrama, księgarz
 1534. Magdalena Gryglik, księgarz
 1535. Klaudia Polak-Szewczyk, grafik, wydawca
 1536. Jan Klimecki, emeryt, poeta
 1537. Anna Kowalczyk, nauczyciel bibliotekarz
 1538. Anna Piotrowicz, studentka
 1539. Agnieszka Sapa, dyrektor działu współpracy z hotelami
 1540. Aneta Brzezińska, nauczyciel bibliotekarz
 1541. Leszek Walkiewicz, dziennikarz
 1542. Maciek Bryńczak, archeolog
 1543. Anna Wrzosek, księgowa
 1544. Zyta Schindler, nauczyciel emeryt
 1545. Katarzyna Kowalczyk, księgarz
 1546. Agnieszka Mizerska, księgarz
 1547. Michał Szprot, freelancer
 1548. Piotr Tomczyk, księgarz
 1549. Marzena Winogórska, gospodyni domowa
 1550. Klaudia Gontarska, księgarz
 1551. Katarzyna Kruk, nauczyciel
 1552. Dariusz Modzelewski, księgarz
 1553. Marian Gargula, nauczyciel
 1554. Cezary Napierała, grafik, tłumacz
 1555. Dorota Bednarska, recepcjonistka
 1556. Barbara Bałuc, polonistka
 1557. Zbigniew Dydo, księgarz
 1558. Monika Kowalczyk, bibliotekarz
 1559. Jakub Gajda, tłumacz, publicysta
 1560. Jarosław Wit Dłużniak, autor
 1561. Agnieszka Rembiasz, student
 1562. Maciej Mularczyk, nauczyciel - emeryt
 1563. Alicja Nakielska, nauczyciel
 1564. Wojciech Szeląg, dziennikarz
 1565. Renata Wojcieszyńska, specjalista ds. turystyki
 1566. Anna Baran, własna działalność
 1567. Justyna Liszkowska, animator kultury
 1568. Paulina Musiał, księgarz, sprzedawca
 1569. Przemysław Marut, dziennikarz
 1570. Ivetta Roczek, właściciel firmy
 1571. Bogumiła Stępień, księgarz
 1572. Dorota Możdżeń, sprzedawca
 1573. Magdalena Staniec, kierownik sklepu Avalon Zabawki
 1574. Agnieszka Wróblewska, koordynator sprzedaży
 1575. Andrzej Świerżyński, mechanik silników
 1576. Joanna Tokarek, księgarz
 1577. Adrian Gleń, nauczyciel akademicki, krytyk literacki
 1578. Mirosław Osowski, polonista, literat, czł. ZLP
 1579. Magdalena Tarasiuk, autorka
 1580. Ewa Szawul, pisarka, scenarzystka
 1581. Iwona Boguszewska, księgarz
 1582. Barbara Petrozolin-Skowrońska, redaktor, wydawca
 1583. Alina Grochowska, językoznawczyni
 1584. Anna Szemberg, wydawca
 1585. Violetta Rzeszot, nauczyciel
 1586. Magdalena Matyja-Pietrzyk, redaktorka
 1587. Małgorzata Prusaczyk, nauczycielka, emerytka
 1588. Marcin Opalski, logistyk
 1589. Alicja Opalski, spec. ds. księgowości
 1590. Bartłomiej Ebertowski, student
 1591. Łukasz Jachimowski, przedstawiciel handlowy
 1592. Nina Kąc, masażysta
 1593. Krystyna Wrzałka, księgarz
 1594. Ewa Dąbrowska, nauczyciel
 1595. Celina Szulgo, nauczyciel
 1596. Dawid Lipiński, montażysta filmowy
 1597. Dorota Banaś, księgarz
 1598. Kinga Walczak, student
 1599. Wiesława Kubiak, właściciel firmy
 1600. Magdalena Piechocka, księgarz
 1601. Kornelia Kurach, księgarz
 1602. Katarzyna Rzeźnik, księgarz
 1603. Dariusz Kamiński, animator kultury
 1604. Barbara Zielińska-Ziarek, nauczycielka
 1605. Sebastian Brodowicz, księgarz
 1606. Andrzej Rosiński, menedżer ds. klientów kluczowych
 1607. Urszula Zadorożna, wydawca
 1608. Barbara Krakowska, księgarz
 1609. Alicja Brzozowska, bibliotekarka
 1610. Anna Nakwaska, specjalista ds. administracyjnych
 1611. Magdalena Komosa-Kaźmierczak, filolog polski
 1612. Bogdan Tropaczyński, inżynier
 1613. Kasper Piasecki, filmoznawca, podróżnik
 1614. Magda Tomczyk, księgarz
 1615. Ryszard Rączkowski, inż. budowlany
 1616. Anka Król, bibliotekarka
 1617. Rafał Mierzejewski, bezrobotny
 1618. Ewa Rocławska, nauczyciel
 1619. Anna Nakwaska, specjalista ds. administracyjnych
 1620. Krystyna Czubak, księgarz
 1621. Ewa Maciąg, filolog
 1622. Katarzyna Balicka-Więckowska, wydawca
 1623. Monika Bożek, inżynier
 1624. Daria Przyłuska, prawnik
 1625. Monika Gawin, księgarz
 1626. Wanda Motyl, księgarz
 1627. Andrzej Domaradzki, emerytowany żołnierz zawodowy
 1628. Andrzej Zdzisław Makowiecki, historyk literatury
 1629. Elżbieta Trybuchowska, księgarz
 1630. Barbara Drozdowicz, księgarz
 1631. Wojciech Wątkowski, żołnierz zawodowy
 1632. Andrzej Bożek, pedagog
 1633. Aldona Doliszna, nauczyciel
 1634. Jacek Lewinson, księgarz
 1635. Zbigniew Gerod, księgarz
 1636. Andrzej Tomaszewski, typograf
 1637. Paweł Ejzenberg, politolog
 1638. Katarzyna Diehl, tłumacz
 1639. Andrzej Napiórkowski, zawód wykonywany nie pokrywa się z wyuczonym
 1640. Bogdan Klukowski, emeryt
 1641. Elżbieta Napiórkowska, konsultant metodyczny j. angielskiego
 1642. Urszula Kiliańska-Flis, konsultant metodyczny języka angielskiego
 1643. Edyta Bartsch, bibliotekarka
 1644. Krzysztof Kaleta, księgarz
 1645. Malwina Szlachcic, studentka
 1646. Aneta Borychowska, specjalista ds. aktywacji
 1647. Mariya Borsuk, studentka
 1648. Jadwiga Kowalska, księgarz
 1649. Marzenna Ledzion-Markowska, wydawca, dyr. Wydawnictwa Naukowego UAM
 1650. Piotr Trybuchowski, księgarz
 1651. Marta Sikorska, czytelniczka
 1652. Aleksandra Polisiewicz, artystka
 1653. Paulina Klessa, specjalista ds. wydawniczych
 1654. Iwona Stankiewicz, nauczyciel
 1655. Jan Lus, fizyk
 1656. Renata Ebert, księgarz
 1657. Justyna Rygiel, księgarz, korektor
 1658. Dorota Galikowska, księgarz
 1659. Witold Mizerski, wydawca
 1660. Katarzyna Godycka, wydawca
 1661. Paweł Łukomski, wydawca
 1662. Kacha Szaniawska, redaktorka
 1663. Karina Ziarnik, przedstawiciel handlowy
 1664. Magdalena Kolanko, redaktor
 1665. Janusz Bednarek, handlowiec
 1666. Wioletta Sawicka, dziennikarka, autorka
 1667. Monika Latkowska, kierownik produkcji
 1668. Stanisława Kamionka, księgarz
 1669. Arleta Jesiołowska, księgowa
 1670. Katarzyna Jabłońska, księgarz
 1671. Jacek Paszkowski, księgarz
 1672. Joanna Zamaria-Kłyk, historyk
 1673. Mariola Łepkowska, pielęgniarka, właścicielka sklepu
 1674. Zbigniew Kilan, wolny
 1675. prof. dr hab. Stanisław Łach, nauczyciel akademicki
 1676. Sebastian Kopański, przedsiębiorca
 1677. Joanna Hałuszkiewicz, nauczyciel
 1678. Mateusz Falkowski, filozof
 1679. Karolina Korbut, studentka
 1680. Jacek Pergół, informatyk
 1681. Katarzyna Pergół, księgarz
 1682. Patrycja Jeziorska, windykator
 1683. Weronika Borecka, supervisor
 1684. Kamil Cisowski, student WUM
 1685. Maciej Makowski, wydawca
 1686. Ida Mikołajska, architekt
 1687. Daria Adamska, księgarz
 1688. Elżbieta Winiarczyk, księgarz
 1689. Wanda Pawłowska, ekonomista
 1690. Tomasz Zajączkowski, kierowca
 1691. Elżbieta Środa, księgarz
 1692. Wiesia Szuba, księgarz
 1693. Krystian Tyrała, księgarz
 1694. Katarzyna Wejman, pracownik adm.-biur.
 1695. Wiesława Pelczarska, księgarz
 1696. Jerzy Dziurski, księgarz
 1697. Danuta Cholewa, bibliotekoznawca
 1698. Wiktor Dąbrowski, emeryt
 1699. Beata Bednarz, wolny
 1700. Katarzyna Dobrowolska, tłumacz
 1701. Marcin Dobrowolski, nawigator morski
 1702. Joanna Stypczyńska, administratywista
 1703. Michał Zapadka, menedżer
 1704. Zuzanna Śliwa, autorka
 1705. Michał Jakubik, handlowiec - e-commerce
 1706. Joanna Lichocka, bibliotekarz
 1707. Renata Filipowicz, księgarz
 1708. Helena Zapadka, księgarz
 1709. Marek Włodarczyk, manager
 1710. Paulina Langiewicz, logopeda
 1711. Ryszard Szmatowicz, prawnik
 1712. Alicja Włodarczyk, emerytka
 1713. Joanna Jakubik, autorka
 1714. Zofia Pągowska, oligofrenopedagog, poetka
 1715. Agnieszka Pawlik, księgarz
 1716. Izabela Krotowska, nauczyciel
 1717. Zuzanna Worożańska, lekarz weterynarii
 1718. Halszka Roma Opfer, pisarka
 1719. Aleksandra Jeżyk, księgarz
 1720. Romuald Pieczonka, ekonomista
 1721. Piotr Barciuk, dziennikarz
 1722. Halina Maleńczyk-Boguszewska, germanistka
 1723. Klaudia Chmielewska, księgarz
 1724. Agnieszka Wojdowicz, autorka, nauczycielka
 1725. Anna Dąbrowska, tester gier
 1726. Elżbieta Sanigórska, psycholog
 1727. Teresa Sobolewska, księgarz
 1728. Karina Grzegorek, studentka
 1729. Ewa Brudek, emerytka
 1730. Bożena Orłowska, księgowa
 1731. Monika Bucewka, nauczyciel, przedsiębiorca, informatyk
 1732. Aleksandra Frankiewicz, ekonomistka
 1733. Włodzimierz Raszkiewicz, dziennikarz
 1734. Beata Sielewicz-Linettej, nauczyciel
 1735. Krzysztof Jaroń, nauczyciel, redaktor
 1736. Andrzej Rzeszotarski, student
 1737. Izabela Sierżęga, introligator
 1738. Łucja Demby, nauczyciel akademicki, UJ
 1739. Michał Zaborski, sprzedawca
 1740. Ewelina Gondela, student
 1741. [brak imienia] Sznyrowska, nauczyciel
 1742. Marek Wawrzyniak, artysta muzyk
 1743. Anna Kasprzak, referent ds. adm.
 1744. Jacek Kurkus, sprzedawca
 1745. Klaudia Stęchły, tłumacz
 1746. Mikołaj Koza, młody pisarz, aktor, uczeń
 1747. Piotr Adamczyk, pisarz, publicysta
 1748. Agnieszka Tokarczyk, wydawca
 1749. Piotr Adamczyk, muzyk
 1750. Zygmunt Gołąb, dziennikarz
 1751. Agnieszka Bogdańska, politolog
 1752. Dorota Dęga, pisarka, właścicielka księgarni
 1753. Janusz Stobiński, fotografik
 1754. Marta Fox, autorka
 1755. Jacek Drelichowski, emeryt
 1756. Agnieszka Goszczycka, nauczyciel
 1757. Agata Łanecka, oligofrenopedagog i wychowawca w Rodzinnym Domu Dziecka
 1758. Małgorzata Chmielewska, nauczyciel
 1759. Anna Bieszczak-Maślanka, emerytka
 1760. Ewa Bobowska, własna działalność
 1761. Agnieszka Kotwasińska, kulturoznawczyni
 1762. Grzegorz Wapiński, nauczyciel akademicki
 1763. Wioletta Terefenko, studentka
 1764. Magdalena Gruber, księgowa
 1765. Justyna Nosorowska, bibliotekoznawca
 1766. Joanna Jodełka, pisarka
 1767. Agnieszka Gil, autorka
 1768. Marta Klubowicz, aktorka, tłumaczka i pisząca wierszyki
 1769. Jolanta Okuniewska, księgarz
 1770. Joanna Zając, uczeń
 1771. Witold Bociński, przedsiębiorca
 1772. Karolina Marek, rencistka
 1773. Maria Ledworowska-Berbeka, nauczyciel
 1774. Kinga Białek, nauczycielka
 1775. Małgorzata Grabska, bez zawodu
 1776. Paulina Batkiewicz, uczennica
 1777. Justyna Gul, ekonomista, recenzent
 1778. Jadwiga Guźla, uczennica/studentka
 1779. Cezary Grabski, emeryt
 1780. Marlena Marek, specjalista ds. turystyki
 1781. Daria Specylak, uczennica liceum
 1782. Agnieszka Staszek, aplikantka radcowska
 1783. Paulina Woźna, studentka
 1784. Anna Ulinowska, pielęgniarka
 1785. Robert Czudec, kierowca
 1786. Paulina Czudec, uczennica
 1787. Joanna Czarkowska, wydawca
 1788. Hanna Oficjalska, geolog
 1789. Maciej Stępień, technik mechanik
 1790. Sylwia Węgielewska, bez zawodu
 1791. Katarzyna Woś, nauczyciel
 1792. Magdalena Gąsiorska, studentka
 1793. Elżbieta Sabak, operator DTP
 1794. Kornelia Kamińska, uczeń
 1795. Justyna Kurdziałek, nauczyciel
 1796. Sylwia Strzeżek, handlowiec
 1797. Bożena Aksiutin, nauczyciel języka polskiego
 1798. Irena Bujak, bez zawodu
 1799. Marta Cecelska, uczeń
 1800. Dorota Nosal, nauczyciel
 1801. Elżbieta Skrzypczyńska, bibliotekarz
 1802. Aleksandra Pieńkos, doradca klienta na stoisku z książkami
 1803. Aleksandra Bieniek, studentka polonistyki
 1804. Urszula Jackiewicz, prowadząca działalność gospodarczą
 1805. Michał Kłobukowski, tłumacz
 1806. Jolanta Poradzińska, emeryt
 1807. Aneta Skwara, księgarz
 1808. Cezary Śliwiński, ratownik medyczny
 1809. Klaudyna Maciąg, polonista
 1810. Marek Biardzki, księgarz
 1811. Grzegorz Kopański, nauczyciel bibliotekarz
 1812. Zenon Grabowski, księgarz
 1813. Marcin Korczak, wolny zawód
 1814. Bartłomiej Drela, grafik
 1815. Agnieszka Rehel-Grochowska, finsista
 1816. Sławomir Bartnik, księgarz
 1817. Jadwiga Ślawska-Szalewicz, trener
 1818. Nadzieja Drela, biolog, nauczyciel akademicki
 1819. Aldona Zawadzka, wydawca
 1820. Wojciech Engelking, pisarz, publicysta
 1821. Daria Kielan, wydawca
 1822. Bogusław Siudowski, księgarz
 1823. Urszula Lonc, konsultant/tłumacz
 1824. Tania Rehel, marketer
 1825. Hanna Bożek, biochemik
 1826. [brak imienia] Kwasucka, nauczyciel-bibliotekarz
 1827. Joanna Dzierzba, pracownik socjalny
 1828. Gabriel Leonard Kamiński, autor, wydawca
 1829. Elżbieta Prężyna, emerytka
 1830. Andrzej Dzięcioł, księgarz
 1831. Aneta Wijas, bibliotekarz
 1832. Katarzyna Botwina, księgarz
 1833. Edward Bratek, menedżer
 1834. Agata Mrowińska, studentka/tłumaczka
 1835. Barbara Kosińska, redaktor, em. dziennikarz
 1836. Błażej Sawionek, inżynier
 1837. Żaneta Ficova, doradca klienta
 1838. Michał Nurowski, emeryt
 1839. Dorota Tomaszewicz, bibliotekarka
 1840. Justyna Godlewska, kierownik administracji handlowej
 1841. Janusz Marmurowicz-Voss, zarządca
 1842. Maria Deka, ekonomista
 1843. Joanna Urbańska, księgowa
 1844. Beata Sadowska, technik elektroradiolog
 1845. Małgorzata Witczak, bibliotekarz
 1846. Sebastian Kłódkowski, technolog drukarni
 1847. Magdalena Hankiewicz, bibliotekarz
 1848. Agnieszka Krupecka, księgarz
 1849. Tatiana Kordiał, księgarz
 1850. Dariusz Świerk, prawnik
 1851. Magdalena Wiśniewska, asystent prawny
 1852. Kazimierz Kiljan, autor
 1853. Patrycja Jakubiak, asystent muzealny
 1854. Aleksandra Klim, bibliotekarz
 1855. Maciej Molski, informatyk
 1856. Marta Przybylska, emerytka
 1857. Agnieszka Zawojska-Sokołowska, nauczyciel
 1858. Ewa Kozicka, redaktorka
 1859. Marzena Kowalska, bibliotekarz
 1860. Małgorzata Kuncewicz, bibliotekarz
 1861. Joanna Trzeciakowska, nauczyciel
 1862. Beata Górska, nauczyciel
 1863. Jolanta Zapała, nauczyciel-bibliotekarz
 1864. Iwona Małysko, specjalista Służby Leśnej
 1865. Krystyna Bzdręga, leśnik
 1866. Katarzyna Ratowicz, kadrowa
 1867. Marzanna Jędrzejczak, nauczyciel bibliotekarz
 1868. Witold Szczęsny, filolog klasyczny
 1869. Dominik Szczęsny-Kostanecki, historyk
 1870. Krystyna Jurek, księgarz
 1871. Anna Szeniec, prawnik - ekonomista
 1872. Magda Cichocka, politolog, księgarz
 1873. Barbara Budacz, nauczyciel-bibliotekarz
 1874. Janusz J. Tomidajewicz, ekonomista, nauczyciel akademicki
 1875. Oliwia Ostrowska, podolog
 1876. Krystyna Mazur, tłumaczka
 1877. Marta Tulczyńska, emeryt
 1878. Adrian Kaliściak, informatyk
 1879. Iwona Łupińska, sprzedawca książek
 1880. Alina Kietrys, dziennikarka, publicystka
 1881. Teresa Konkel, nauczyciel bibliotekarz
 1882. Paweł Kuczyński, socjolog
 1883. Jerzy Adamski, technik księgarski
 1884. Anna Lewicka, bibliotekarka
 1885. Katarzyna Król, bibliotekarz
 1886. Wiktor J. Mikusiński, emeryt
 1887. Joanna Górczyńska, koordynator ds. publikacji elektronicznych
 1888. Edyta Puzak, nauczycielka, księgowa
 1889. Barbara Trzop, nauczyciel
 1890. Agnieszka Skowrońska, psycholog
 1891. Wojciech Drela, inżynier
 1892. Magdalena Jusińska, psychoanalityczka
 1893. Agata Kmiecik, studentka, dziennikarka
 1894. Milena Sznaber, technik administracji
 1895. Szymon Śliwiński, kasjer-sprzedawca
 1896. Wiesław Rosocha, grafik
 1897. Dorota Buchwald, teatrolog
 1898. Agnieszka Golda-Gorazda, księgarka
 1899. Joanna Guszta, wydawca
 1900. Agnieszka Milbrandt, nauczyciel
 1901. Zuzanna Skoczek, student
 1902. Kinga Murawska, studentka
 1903. dr Marcin Poręba, politolog
 1904. Andrzej Brochocki, architekt
 1905. Przemysław Duda, wolny strzelec
 1906. Joanna Żak, kulturoznawca
 1907. Agnieszka Małecka, studentka, dziennikarka
 1908. dr hab. Aleksy Schubert, nauczyciel akademicki
 1909. Marcin Tysler, inżynier
 1910. Paulina Drozd, księgarz
 1911. Joanna Oparek, pisarka
 1912. Patrycja Włodarczyk, student
 1913. Agnieszka Rzonca, redaktorka
 1914. Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, poetka, dramatopisarka
 1915. Paulina Wawrzyńczyk, lektorka
 1916. Liliana Hermetz, teatrolożka, autorka
 1917. Małgorzata Budner, ekonomista
 1918. Katarzyna Kolanowska, wydawca
 1919. Alicja Kosiek, nauczyciel bibliotekarz
 1920. Maria Budek, studentka edytorstwa
 1921. Małgorzata Jaworska, redaktor
 1922. Przemysław Pilarski, scenarzysta
 1923. Tomasz Konopka, grafik
 1924. Grażyna Nowicka, anglistka
 1925. Magdalena Wiśniewska, muzykolog
 1926. Jarosław Woźniak, księgarz, korektor
 1927. Agnieszka Semeniuk, studentka
 1928. Zuzanna Banach [brak zawodu]
 1929. Olga Byrska, dziennikarz
 1930. Clara Zgoła, doktorantka
 1931. Katarzyna Janota, projektantka graficzna
 1932. Bartłomiej Biesiekirski, animator
 1933. Krystyna Kozłowska, wystawiennik
 1934. Agnieszka Żuławska-Umeda, japonista, tłumacz lit.
 1935. Małgorzata Walendowska, księgarka
 1936. Barbara Kłosowicz-Krzywicka, inżynier
 1937. Katarzyna Suszkiewicz, doktorantka
 1938. Stanisław Danecki, redaktor, wydawca
 1939. Zuzanna Łazarewicz, projektant, wydawca
 1940. Andrzej Brochocki, architekt
 1941. Adam Strzeboński, księgarz
 1942. Katarzyna Marianowska, menedżer kultury
 1943. Mikołaj Starzyński, fotoedytor
 1944. Olga Błachnio, PR& Marketing
 1945. Jacek Malik, grafik
 1946. Marta Kosińska, księgarz
 1947. Cezary Łazarewicz, dziennikarz
 1948. Karolina Stankiewicz, prawnik
 1949. Daniel Czepiński, poeta
 1950. Agata Nowicka, ilustratorka
 1951. Agnieszka Graff, autorka, publicystka, naukowczyni
 1952. Elżbieta Ficowska, pedagog
 1953. Anna Augustowska, animatorka kultury
 1954. Ryszard Poniedziałek, projektant
 1955. Marcin Wilk, autor, dziennikarz
 1956. Wojciech Tochman, autor, wydawca
 1957. Elżbieta Sęczykowska, art. fotografik, autorka
 1958. Maria Humięcka, nauczyciel
 1959. Barbara Dobiecka, student PWSFTviT
 1960. Paweł Trojanowski, prawnik
 1961. Joanna Roś, doktorantka
 1962. Ewa Bogacka, malarz
 1963. Katarzyna Gaborek, student
 1964. Zofia Wójcik, inżynier kliniczny
 1965. Marek Wawrzyński, poeta
 1966. Justyna Techmańska, studentka
 1967. Łukasz Urbaniak, wydawca
 1968. Aniela Radecka, doktorantka
 1969. Monika Wąsik, kulturoznawca
 1970. Joanna Słomian, polonista
 1971. Jolanta Gawęda, pracowniczka NGO
 1972. Anna Łagód, psycholog
 1973. Leszek Karczewski, wykładowca akademicki, edukator muzealny
 1974. Maciej Pawlikowski, polonista
 1975. Monika Siembida, lektorka języka polskiego
 1976. Urszula Pieczek, redaktorka
 1977. Kasia Kazimierowska, dziennikarka
 1978. Agnieszka Gorzkowska, bibliotekarz, dziennikarz
 1979. Ewa Sokołowska, wolny
 1980. Jakub Malinowski, copywriter
 1981. Aleksandra Byrska, doktorantka
 1982. Maja Wójcik, wydawca, teatrolog
 1983. Teresa Tomczyńska, tłumaczka, nauczyciel
 1984. Ilona Klimek, studentka
 1985. Anna Czownicka, psychoanalityk
 1986. Danuta Dowjat, tłumaczka
 1987. Barbara Cichy, księgarka
 1988. Marika Krajniewska, pisarz, wydawca
 1989. Krystyna Bratkowska, wydawca
 1990. Agnieszka Frankiewicz, tester oprogramowania
 1991. Agata Kopeć, studentka
 1992. Maciej Żaczek, uczeń
 1993. Anita Piskorz, student
 1994. Patrycja Prochacka, studentka
 1995. Alef Stern, pisarz, publicysta
 1996. Paweł Szopowski, koordynator projektów
 1997. Ada Duda, studentka
 1998. Agnieszka Meljon, inżynier
 1999. Daria Wojciechowska, studentka
 2000. Kasia Pałka, student
 2001. Ewa Szydło, studentka
 2002. Joanna Zbyszyńska, studentka
 2003. Marlena Urbańczyk [brak zawodu]
 2004. Ewelina Siatrak, studentka
 2005. Natalia Koźlicka, student
 2006. Sylwia Andrzejewska, student
 2007. Weronika Popielarczyk, nauczyciel
 2008. Paulina Pilarska, polonista
 2009. Janusz Bogacki, muzyk
 2010. Agata Bogacka, malarka
 2011. Mariusz Szczygieł, reporter, felietonista, edytor reportażu
 2012. Sławomir Janowski, polonista
 2013. Krzysztof Ciesielski, matematyk
 2014. Adam Trzciński, nauczyciel
 2015. Agata Anna Przybysz, redaktor
 2016. Ewa Kondratowicz, literatka
 2017. Danuta Duch-Krzystoszek, socjolożka
 2018. Krzysztof Andrzej Mróź, bankowiec, rzeczoznawca
 2019. Katarzyna Łaziuk, nauczycielka
 2020. Mirosława Nawrot, nauczycielka
 2021. Katarzyna Raźniewska, redaktor
 2022. Ewelina Urbańska, fotograf
 2023. Alicja Kasprzak, coach
 2024. Andrzej Wąchol, księgarz
 2025. Karolina Smarzyńska, pracownik naukowy
 2026. Jolanta Wołoszańska-Jarek, wydawca
 2027. Jarosław Szczepanik, windykator
 2028. Małgorzata Cetra, student
 2029. Ewa Podsiadły-Natorska, dziennikarka
 2030. Iwona Wilczewska, pracownik biurowy
 2031. Anna Pawłowska, wydawca
 2032. Cezary Wiciński, księgarz
 2033. Anna Król, wydawca, dyrektor festiwalu literackiego
 2034. Marta Bziukiewicz, księgarz
 2035. Hanna Gołębiewska, nauczyciel - bibliotekarz
 2036. Paulina Kołakowska, student
 2037. Marzanna Lachowicz, księgarz
 2038. Arkadiusz Kozikowski, nauczyciel
 2039. Hanna Szygulska, pracownik ochrony środowiska
 2040. Jerzy Juszczuk, księgarz
 2041. Marta Szumska, student
 2042. Barbara Wiechno, hungarystka
 2043. Radosław Trzęsicki, bibliotekarz
 2044. Marzena Pudełko, księgarz
 2045. Agnieszka Kongel, księgarz
 2046. Artur Pszczółka, przedsiębiorca, księgarz
 2047. Artur Kurlej, dyrektor
 2048. Katarzyna Woźniak, księgarz
 2049. Ilona Stefaniak, księgarz
 2050. Anna Bluma, kulturoznawca
 2051. Krzysztof Kardyś, księgarz
 2052. Adam Suliszka, nauczyciel
 2053. Małgorzata Szczepańska, tłumacz
 2054. Marek Szczepaniak, handlowiec
 2055. Lucyna Affeltowicz, muzyk
 2056. Marta Dudek, właściciel
 2057. Kamil Żmudzki, technik organizacji usług gastronomicznych
 2058. Magdalena Hajduk, uczeń
 2059. Katarzyna Świeca, pracownik wydawnictwa
 2060. Mariola Jankun-Dopartowa, kulturoznawca
 2061. Andrzej Pietraszewski, księgowy
 2062. Krzysztof Filipowicz, właściciel
 2063. Joanna Wowczuk, księgarz
 2064. Cezary Celekiński, administrator systemu
 2065. Małgorzata Hajduk, nauczyciel
 2066. Estera Nowatkowska, konsultant metodyczny
 2067. Ireneusz Koper, księgarz
 2068. Katrzyna Dmitrów, konsultant metodyczny
 2069. Stanisław Konarski, nauczyciel akademicki
 2070. Andrzej Janicki, przedsiębiorca, wykładowca akademicki
 2071. Jacek Pieniążek, przedsiębiorca
 2072. Magdalena Makulska, studentka
 2073. Grażyna Brudzińska-Włodarz, przedsiębiorca, księgarz
 2074. Anna Juraszek, chemik
 2075. Magdalena Bartosińska, studentka
 2076. Witold Wietrzyński, ekonomista
 2077. Jolanta Stawarz, politolog
 2078. Edyta Matejko, tłumaczka, wydawczyni
 2079. Monika Stybaniewicz, nauczyciel
 2080. Anna Szepielak, autorka, nauczycielka
 2081. Joanna Cholewa, lekarz dentysta
 2082. Mariola Dymarska, księgarz
 2083. Monika Nowik, nauczyciel
 2084. Adrian Brzeziński, technik ekonomii
 2085. Jarosław Witański, aptekarz
 2086. Paulina Adamska, zawód niesprecyzowany
 2087. Lidia Kołakowska, student
 2088. Mariola Żylewicz, nauczyciel
 2089. Łukasz Kapuściński, ekonomista, księgowy
 2090. Krzysztof Leszczyński, przedsiębiorca, prezes Fundacji Libroskop Laboratorium Kultury Książki
 2091. Barbara Żukowska, poligraf
 2092. Jarosław Zieliński, psychoterapeuta psychoanalityczny
 2093. Ewa Drążkowska-Zielińska, psycholog
 2094. Karolina Filipek, studentka
 2095. Agata Loth-Ignaciuk, grafik
 2096. Dominika Górecka, tłumaczka
 2097. Dorota Kwaśniewska, architekt
 2098. Andrzej Kowalczyk, kulturoznawca
 2099. Małgorzata Grodzicka, bibliotekarz
 2100. Anna Niesłuchowska, nauczyciel
 2101. Izabela Blaszczyk, lekarz
 2102. Beata Jagielska, nauczyciel
 2103. Barbara Swobodzińska, artysta plastyk
 2104. Elżbieta Kocerka, nauczycielka
 2105. Magdalena Kłos-Podsiadło, wydawca
 2106. Weronika Ignas-Madej, księgarz, tłumacz
 2107. Maria Muszyńska, lekarz wet.
 2108. Marcin Antoniak, dziennikarz
 2109. Bożena Samojluk-Ślusarska, agent wydawca
 2110. Bartłomiej Sierpiński, student, pisarz
 2111. Barbara Stettner-Stefańska, dziennikarz, autorka
 2112. Monika Błaszczak, wykładowca akademicki, literaturoznawca
 2113. Lidia Jurczyńska-Luczek, księgarz
 2114. Iwona Krzemińska, redaktor
 2115. Maryna Over, teatrolog
 2116. Zofia Jankiewicz, matematyczka
 2117. Ewa Szymczuk, socjolog
 2118. Ewa Łuczyńska, przewodniczka
 2119. Jagoda Letkowska, autorka
 2120. Beata Chrudzimska, katechetka
 2121. Hieronim Ścigacz, dziennikarz, czytelnik, bibliofil
 2122. Kamilla Pecka, bibliotekarz
 2123. E. Tamara Sochacka, Librarian
 2124. Anita Wolnik-Moreau, nauczycielka
 2125. Anna Dodziuk, psychoterapeutka
 2126. Violetta Perzyńska, bibliotekarz
 2127. Ewa Siemiątkowska, prawnik
 2128. Barbara Urbańska, redaktor
 2129. Bogusław Krzyżostaniak, urzędnik
 2130. Maria Cholewa, projektant wnętrz
 2131. Małgorzata Berezowska, filolog
 2132. Robert Tomczak, historyk
 2133. Elżbieta Rykiel, emeryt, ekonomista
 2134. Beata Uhruska, bibliotekarz
 2135. Marta Jalowska, aktorka
 2136. Wiesław Sokołowski, prawnik, dziennikarz
 2137. Anna Dołgolewska, konsultant ds. finansowych
 2138. Maria Bojarska, autorka
 2139. Monika Borys, doktorantka
 2140. Isabelle Macor, tłumaczka-autorka (poezja, eseje, proza) - uczy literatury
 2141. Manuela Serafin, copywriter
 2142. Marta Sobieraj, masażystka
 2143. Alicja Siurdyna, bibliotekarz
 2144. Barbara Kowalska-Loth, biochemik
 2145. Bogusław Michnik, poeta, fotograf
 2146. Marta Gajewska, student
 2147. Maria Bochan, bibliotekarz
 2148. Anna Poluch, barista
 2149. Wiktor Patena, ekonomista
 2150. Lidia Kośka, literaturoznawca
 2151. Andrzej M. Konieczny, wydawca
 2152. Wanda Janowska, czytelnik
 2153. Grzegorz Janowski, student
 2154. Agnieszka Jarczyńska, konstruktor
 2155. Małgorzata Parzynowska, historyczka
 2156. Janina Szymańska, emerytka
 2157. Rafał Andraszek, trener osobisty
 2158. Grzegorz Wierusz, architekt
 2159. Witold Zawko, księgarz
 2160. Jakub Dadlez, student, redaktor
 2161. Bożena Kilian, tech. mech. precyzyjny
 2162. Dorota Degen, nauczyciel akademicki
 2163. Krystyna Pietrych, literaturoznawca
 2164. Małgorzata Balicka, pracownik wsparcia technicznego
 2165. Anna Skowrońska, wydawca
 2166. Jacek Brzozowski, literaturoznawca
 2167. Elżbieta Romanowska, księgarz
 2168. Krzysztof Pawłowski, urzędnik
 2169. Edward Dreszer, inż. poligraf
 2170. Jerzy Knapik, emeryt
 2171. Krystyna Knapik, dziennikarz
 2172. Beata Maros, germanistka
 2173. Andrzej Gierkowski, poligraf
 2174. Maciej Adamczyk, księgarz
 2175. Dorota Długosz-Janiak, emerytka, radna
 2176. Julian Korman, ekonomista
 2177. Ela Napiórkowska, ELT Consultant
 2178. Hanna Maria Giza, dziennikarka
 2179. Dorota Sitek, księgarz
 2180. Anna Łaska-Gmaj, wydawca
 2181. Halina Dawid, bibliotekarz
 2182. Dorota Wróbel, studentka pedagogiki
 2183. Przemysław Czech, inżynier
 2184. Paweł Drzewiński, grafik
 2185. Beata Haładus, nauczyciel bibliotekarz
 2186. Bożena Kozieńska, nauczyciel bibliotekarz
 2187. Izabela Kamińska-Smolarek, nauczyciel bibliotekarz
 2188. Ewa Jaroszewska, pracownik administracyjny
 2189. Joanna Chodzin, nauczyciel - bibliotekarz
 2190. Monika Rowińska, nauczyciel bibliotekarz
 2191. Małgorzata Sawicka, nauczyciel bibliotekarz
 2192. Katarzyna Helińska, nauczyciel
 2193. Marika Kachelska, studentka filologii polskiej
 2194. Martyna Nowak, studentka polonistyki
 2195. Żaneta Artyszuk, urzędniczka
 2196. Izabela Gwiazda, bibliotekoznawca
 2197. Krystyna Lipka-Sztarbałło, ilustratorka
 2198. Lidia Dańko, grafik
 2199. Iwona Wierzba, wydawca
 2200. Renata Nowicka, bibliotekarka
 2201. Halina Kranz, nauczyciel bibliotekarz
 2202. Adam Dąbrowski, trener Hatha Yogi
 2203. Zbigniew Rykiel, pracownik naukowy
 2204. Katarzyna Brylka, pedagog
 2205. Małgorzata Kupisz, nauczyciel języka polskiego
 2206. Katarzyna Kreft, księgarz
 2207. Magdalena Nowotny, nauczyciel bibliotekarz
 2208. Barbara Spólnicka-Szczepaniak, nauczyciel bibliotekarz
 2209. Dorota Iwanicka-Bauer, przedsiębiorca
 2210. Marta Osadzin, pracownik administracji
 2211. Barbara Koncewicz, nauczyciel bibliotekarz
 2212. Anna Mazurkiewicz, nauczyciel
 2213. Katarzyna Zborowska, bibliotekarz
 2214. Aleksandra Glabas, copywriter
 2215. Małgorzata Mazikiewicz, muzykolog
 2216. Monika Markowicz, student
 2217. Joanna Błońska, student
 2218. Mirosława Łomnicka, wydawca
 2219. Katarzyna Kolanowska, wydawca
 2220. Piotr Kościółek, księgarz
 2221. Magdalena Hennig-Rosiecka, dziennikarka, urzędniczka
 2222. Daria Kozaczyńska, psycholog
 2223. Daniel Lewandowski, administrator nieruchomości
 2224. Karolina Wachowiak, prawnik
 2225. Jacek Pacocha, różne zawody
 2226. Katarzyna Jerzak, nauczyciel akademicki, komparatystka
 2227. Hanna Demianiuk-Szymańska, księgarz
 2228. dr Błażej Gałkowski, wydawca, nauczyciel akademicki
 2229. Robert Niziński, księgarz
 2230. Joanna Peplińska, nauczyciel
 2231. Andrzej Michał Ciągała, autor, informatyk
 2232. Barbara Maciążek, psycholog społeczny, PR-owiec
 2233. Daria Specylak, uczennica
 2234. Anna Wodka, dziennikarka
 2235. Karolina Toporek, pracownik fizyczny
 2236. Kinga Sabak, studentka polonistyki
 2237. Monika Izdebska, emerytka
 2238. Michał Stonawski, autor
 2239. Ewa Gosztyła, emerytka
 2240. Jan Strządała, pisarz
 2241. Agnieszka Chamara, nauczycielka
 2242. Dawid Gąsiorowski, magazynier
 2243. Zofia Sumczyńska, artysta plastyk
 2244. Maciej Kaźmierczak, licealista, pisarz
 2245. Anna Klemens, nauczyciel
 2246. Monika Cieśla, sprzedawca
 2247. Grażyna Grobelska, prac. handlu
 2248. Endru Atros, wolny
 2249. Eugeniusz J. Lisowiec, dziennikarz, artysta muzyk
 2250. Fryderyk Wojda, bibliotekarz, edukator filmowy
 2251. Anna Zygadło, redaktor
 2252. Dorota Opolska, doradca zawodowy
 2253. Czesław Markiewicz, ekonomista, księgarz
 2254. Edyta Kołtońska, ekonomista
 2255. Helena Rotwand, manager
 2256. Aldona Kraus, lekarz specjalista okulista
 2257. Milena J. Kalczyńska, student, fotograf
 2258. Jacek Bobowicz, spec. zagospodarowanie odpadów
 2259. Maciej Mraczek, projektant grafik
 2260. Danuta Kownacka, redaktor
 2261. Wiesław Uchański, wydawca
 2262. Piotr Przybylski, antykwariusz
 2263. Małgorzata Chwałek, redaktor
 2264. Marta Polak, grafik komputerowy
 2265. Agnieszka Brach, korektorka
 2266. Małgorzata Chojnacka, aktorka, reżyserka, producentka teatralny
 2267. Jolanta Sońta, nauczyciel
 2268. Józef Hen, literat
 2269. Janusz Walewski, dziennikarz
 2270. Anna Wysocka, bibliotekarz
 2271. Katarzyna Bańkowska, lekarz
 2272. Nili Phillis, biolog
 2273. Stanisława Wontor, inżynier metalurg
 2274. Katarzyna Pawlicka, bibliotekarz
 2275. Andrzej Bury, wydawca
 2276. Elżbieta Sobczak, wydawca, Wydawnictwo UKSW
 2277. Martin Stysiak, dziennikarz
 2278. Iwona Krynicka, redaktor, wydawca
 2279. Piotr Kubiszewski, ekspert w dziedzinie mediów cyfrowych
 2280. Aleksandra Pempera, nauczyciel
 2281. Dobiesław Wieliński, dziennikarz
 2282. Borys Róg, student, dziennikarz
 2283. Paweł Chudziński, pracownik ekspedycyjno-rozdzielczy
 2284. Aneta Nowacka, telemarketer
 2285. Elżbieta Fajfer, pracownik księgarni
 2286. Sebastian Krysiak, Własna działalność gospodarcza
 2287. Marcin Piekoszewski, księgarz
 2288. Aleksandra Szybicka, lekarz
 2289. Anna Kielbowicz, pracownik administracji publicznej
 2290. Katarzyna Radwan, asystentka
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!