Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Produkcja Charakteryzacja

Charakteryzacja

Charakteryzator

Zadania i obowiązki ewentualnie zaangażowanego do grupy zdjęciowej Drugiego charakteryzatora są zbieżne z zadaniami Charakteryzatora. Praktykuje się zarówno angażowanie osobnego Asystenta charakteryzatora w grupie zdjęciowej, jak i angażowanie Drugiego charakteryzatora do czynności asystenckich.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Charakteryzator jest autorem charakteryzacji postaci filmu, tzn. za pomocą kosmetyków, peruk, zarostów i całego arsenału innych środków Charakteryzator nadaje twarzy i sylwetce odtwórcy cechy wieku i osobowości odtwarzanej przez niego postaci. Jest jednym z głównych współtwórców filmu.

1.2. Charakteryzator realizuje ogólne założenia artystyczne filmu uzgodnione z Reżyserem, Producentem i Scenografem, konsultując się z Operatorem obrazu, na podstawie zatwierdzonego scenariusza oraz scenopisu i zgodnie z podstawowymi parametrami filmu określonymi przez Producenta w warunkach skierowania do produkcji.

1.3. Charakteryzator ustala ze Scenografem kluczowe założenia stylu, formy i sposobów realizacji, zarówno obrazu całego filmu, jak również poszczególnych scen i sekwencji, a następnie opracowuje własne projekty charakteryzatorskie dostosowując je do ogólnych założeń artystycznych. Swoje propozycje plastyczne i rozwiązania techniczne związane z charakteryzacją odtwórców przedstawia do akceptacji w pierwszej kolejności Scenografowi, a za jego pośrednictwem lub ewentualnie bezpośrednio – Reżyserowi i Producentowi.

1.4. Charakteryzator w trakcie swojej pracy wykorzystuje możliwości dostępnych środków charakteryzatorskich, własną wiedzę plastyczną i historyczną oraz zręczności manualne.

1.5. Charakteryzator wykonuje swoje zadania także poprzez kierowanie całością prac przygotowawczych i zdjęciowych podległych mu pracowników pionu charakteryzatorskiego, we współpracy artystyczno-twórczej z innymi realizatorami i członkami grupy zdjęciowej. W wypadku braku współpracowników, odpowiada osobiście za wszelkiego typu rozliczenia pozyskanych materiałów i środków charakteryzatorskich oraz powierzonego sprzętu technicznego i wyposażenia charakteryzatorni.

Czytaj więcej...

Asystent charakteryzatora

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Asystent charakteryzatora jest najbliższym współpracownikiem Charakteryzatora i Drugiego Charakteryzatora do wykonywania wszystkich zleconych mu zadań pomocniczych w ramach realizacji charakteryzacji odtwórców w filmie.

1.2. Asystent charakteryzatora odpowiada materialnie za powierzony mu sprzęt, urządzenia oraz pobrane materiały i środki charakteryzatorskie. Jest bezpośrednim opiekunem wyposażenia charakteryzatorni.

1.3. Asystent charakteryzatora może – za zgodą i na polecenie Charakteryzatora filmu – czasowo zastępować Drugiego charakteryzatora w pełnieniu obowiązków.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!