Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Produkcja Dźwięk

Dźwięk

Operator dźwięku

Dawniej w produkcji fabularnej w zasadzie jedna osoba w tym zawodzie odpowiadała za cały dźwięk w filmie. Obecnie coraz częściej angażuje się osobnych realizatorów do nagrań na planie, a osobnych do nagrań muzyki lub tylko do zgrania całości ścieżek dźwiękowych lub zakodowania dźwięku w systemie dźwięku dookólnego. W wypadku konieczności precyzowania obowiązków, o zakresie prac Operatora dźwięku decyduje treść umowy z Producentem, tak, aby ten ostatni miał zagwarantowane prawa do całości materiałów (także tych z planu). Zakres obowiązków Operatora dźwięku może dotyczyć także takich specjalistów i realizatorów jak: Sound designer, Sound supervisor, Realizator dźwięku, Operator Dolby, samodzielny Montażysta dźwięku i innych.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Operator dźwięku jest autorem opracowania dźwięku w filmie i jest jednym z głównych współtwórców filmu.

1.2. Operator dźwięku ustala z Reżyserem i Producentem ogólne założenia artystyczne realizacji filmu, uzgadnia z nimi koncepcję udźwiękowienia i doprowadza do jej zrealizowania, zgodnie z twórczą stylistyką całego dzieła filmowego. Wykonuje zadanie twórczej realizacji dźwięku, organizuje niezbędny materiał dźwiękowy, sprzęt i jego obsługę oraz odpowiada za jakość techniczną ścieżki dźwiękowej filmu..

1.3. Operator dźwięku konsultuje techniczne standardy dźwiękowe dla różnych form rozpowszechniania gotowego filmu wybrane przez Producenta, a następnie dostosowuje zapotrzebowanie na sprzęt, materiały oraz obsługę techniczną i pomocniczą w pionie dźwiękowym do ustalonych przez Producenta parametrów technologicznych filmu.

Czytaj więcej...

Asystent operatora dźwięku

Asystent operatora dźwięku jest coraz rzadziej spotykaną specjalnością i najczęściej funkcję tę pełnią praktykanci w zawodzie Operatora dźwięku. Asystent jest niżej w hierarchii od Drugiego operatora dźwięku.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Asystent operatora dźwięku jest najbliższym współpracownikiem Operatora dźwięku wykonującym wszystkie zlecone mu zadania pomocnicze związane z realizacją dźwięku na planie filmowym lub w trakcie udźwiękowienia i zgrania filmu.

1.2. Asystent operatora dźwięku sprawdza przygotowane przez techników stanowisko pracy dla Operatora dźwięku na planie zdjęciowym lub w procesie udźwiękowienia finalnego, w szczególności ustala czy jest ono dobrze usytuowane i odpowiednio wyposażone. Ewentualnie sprawdza także działanie sprzętu technicznego i kompletność nośników, pomaga prowadzić dokumentację nagrań i opisywanie materiałów.

1.3. Asystent operatora dźwięku może – za zgodą Reżysera i Kierownika produkcji – czasowo zastępować Operatora dźwięku w pełnieniu obowiązków, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

Czytaj więcej...

Mikrofoniarz

Funkcja Mikrofoniarza jest w zasadzie wymienna z funkcją Technika dźwięku (por.), choć z reguły Mikrofoniarz nie zajmuje się rejestracją dźwięku, a obsługą mikrofonów, mikroportów, okablowania, itp. Z kolei Technik dźwięku może być np. Drugim mikrofoniarzem

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Mikrofoniarz jest najbliższym współpracownikiem Technika dźwięku wykonującym wszystkie zadania pomocnicze związane z realizacją dźwięku na planie filmowym podczas zdjęć, zlecone mu przez Operatora dźwięku lub Asystenta operatora dźwięku.

1.2. Mikrofoniarz odpowiada, wraz z Technikiem dźwięku, za przygotowanie akustyczne planu, tj. rozmieszczenie i obsługę wszystkich urządzeń technicznych (w tym prowadzenie mikrofonów) związanych z nagrywaniem dźwięku na planie zdjęciowym podczas zdjęć – pod kierownictwem i zgodnie z wytycznymi Operatora dźwięku lub zastępującego go Asystenta.

Czytaj więcej...

Technik dźwięku

Funkcja Technika dźwięku dawniej występowała komplementarnie lub zamiennie z funkcją Asystenta operatora dźwięku (który jednak ma standardowo szersze obowiązki, bardziej twórcze oraz dłuższy okres zatrudnienia – por.). W podanej tu wersji prace Technika dźwięku obejmują głównie okres zdjęciowy. Technik na planie pracuje z Mikrofoniarzem (niekiedy wymiennie), a w mniejszych realizacjach łączy obie funkcje. Technik może być także Drugim mikrofoniarzem. Warto też zauważyć, że coraz częściej rozróżnia się Technika planu filmowego od Technika studyjnego.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Technik dźwięku jest najbliższym współpracownikiem Operatora dźwięku (lub zastępującego go Asystenta operatora dźwięku) wykonującym wszystkie zlecone mu zadania pomocnicze związane z udźwiękowieniem filmu podczas zdjęć.

1.2. Technik dźwięku przygotowuje wraz z Mikrofoniarzem dla Operatora dźwięku stanowisko pracy na planie zdjęciowym, sprawdza działanie sprzętu technicznego, kompletuje nośniki i opiekuje się nagranymi materiałami dźwiękowymi. Współpracuje ściśle z Asystentem operatora dźwięku i Mikrofoniarzem.

1.3. Technik dźwięku może w wyjątkowych sytuacjach – za zgodą Reżysera i Kierownika produkcji – czasowo zastępować Operatora dźwięku w pełnieniu obowiązków na planie zdjęciowym.

1.4. Technik dźwięku ściśle współpracuje z Mikrofoniarzem obsługując, w razie potrzeby, dodatkowy mikrofon, mikroporty, itp.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!