Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Produkcja Montaż

Montaż

Montażysta

W produkcji fabularnej zwykle jeden Montażysta wiodący odpowiada za całość prac montażowych. Nie wyklucza to zaangażowania osobnego specjalisty do spraw montażu obrazu i osobnego do montażu dźwięku lub jedynie np. montażu off-line, montażu on-line, montażu dźwięku, muzyki, montażu efektów specjalnych, montażu animacji 2D, 3D, itp. O ostatecznym kształcie obowiązków Montażysty winna decydować treść umowy z Producentem.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Montażysta jest autorem montażu obrazu i dźwięku w filmie i jednym z głównych współtwórców filmu.

1.2. Montażysta ustala z Reżyserem i Producentem ogólne założenia artystyczne realizacji filmu oraz uzgadnia metodę i całą koncepcję zmontowania filmu oraz doprowadza do jej zrealizowania, zgodnie z twórczą stylistyką dzieła filmowego. Montażysta wykonuje zadanie twórczej organizacji przebiegu sekwencji, scen i ujęć filmu w czasie, wpływając na tempo filmu, jego nastrój i dynamikę; odpowiada także za jakość techniczną montażu.

1.3. Montażysta dostosowuje swoje zapotrzebowanie na sprzęt, materiały oraz skład personelu pomocniczego do wybranych przez Producenta podstawowych parametrów technologicznych i odpowiadających im technicznie standardom montażowym.

Czytaj więcej...

Asystent montażysty

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Asystent montażysty jest najbliższym współpracownikiem Montażysty wykonującym wszystkie zlecone mu zadania pomocnicze związane z montażem filmu.

1.2. Asystent montażysty przygotowuje dla Montażysty stanowisko pracy na planie filmowym (o ile takie jest przewidziane) oraz stanowisko pracy w montażowni, sprawdza działanie sprzętu technicznego, kompletuje nośniki oraz opiekuje się oryginalnymi zapisami z planu i zmontowanymi materiałami.

1.3. Asystent montażysty może czasowo zastępować Montażystę w pełnieniu obowiązków, wykonując proste czynności.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!