Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Produkcja Zdjęcia

Zdjęcia

Operator obrazu

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Operator obrazu jest autorem zdjęć – obrazu filmu, i obok Reżysera, jest głównym współtwórcą filmu.

1.2. Operator obrazu realizuje ogólne założenia artystyczne filmu uzgodnione z Reżyserem i Producentem na podstawie zatwierdzonego scenariusza oraz storyboardu (o ile jest wymagany), zgodnie z podstawowymi parametrami filmu i warunkami skierowania do produkcji określonymi przez Producenta, takimi jak: długość filmu, zastosowana technika, harmonogram produkcji, limit kosztów, liczba dni zdjęciowych, wskaźniki zużycia nośnika filmu, lokalizacja zdjęć i inne istotne okoliczności realizacji.

1.3. Operator obrazu jest najbliższym i bezpośrednim współpracownikiem Reżysera, z którym ustala kluczowe założenia stylu, formy i sposobów realizacji, zarówno obrazu całego filmu, jak również poszczególnych ujęć, scen i sekwencji. Swoje zadania realizuje poprzez kierowanie całością prac zdjęciowych wykonywanych przez podległych mu pracowników pionu operatorskiego, we współpracy artystyczno-twórczej z innymi realizatorami i członkami grupy zdjęciowej.

1.4. Operator obrazu odpowiada za artystyczną i techniczną jakość zdjęć, zarówno przez siebie realizowanych jak i włączonych z innych źródeł, celem zachowania uzgodnionej koncepcji stylistycznej filmu. Tym samym ponosi odpowiedzialność za artystyczny i techniczny kształt całego obrazu filmu.

Czytaj więcej...

Asystent operatora obrazu

Podano tu czynności charakterystyczne dla tradycyjnie rozumianego I Asystenta operatora obrazu odpowiadającego za sprzęt i prowadzenie ostrości. W praktyce Asystent może pełnić także wyłącznie lub komplementarnie funkcję tzw. Ładowacza przygotowującego nośnik do pracy w kamerze, Asystenta ds. ustawień elektronicznych kamery (nastawu), do wszechstronnej opieki nad sprzętem cyfrowym i transferem danych do komputera na planie jak i przekazywaniem dysków do montażowni (DIT/Data Wrangler), Klapsera, itp.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Asystent operatora obrazu jest najbliższym współpracownikiem Operatora obrazu, a na planie zdjęciowym – Operatora kamery, do wykonywania wszystkich zleconych mu zadań pomocniczych związanych z realizacją zdjęć filmu.

1.2. Asystent operatora obrazu odpowiada osobiście za sprawność sprzętu zdjęciowego, zwłaszcza kamery i jej osprzętu. W trakcie zdjęć przygotowuje dla Operatora kamery stanowisko pracy na planie według wcześniej otrzymanych dyspozycji, instaluje wskazaną optykę, ustawia parametry pracy kamery i sprzętu towarzyszącego, współuczestniczy w realizacji zdjęć. Ponadto kompletuje nośniki i opiekuje się zarejestrowanymi materiałami zdjęciowymi do momentu ich przekazania osobom odpowiedzialnym za ich dalsze opracowanie.

Czytaj więcej...

Operator kamery

Inne nazwy: Starszy asystent operatora obrazu (arch.), Szwenkier (gwarowe)

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Operator kamery jest najbliższym współpracownikiem Operatora obrazu i wykonawcą jego artystycznej koncepcji filmu.

1.2. Głównym zadaniem Operatora kamery jest obsługa kamery i kompozycja kadru filmowego w trakcie realizacji zdjęć. Wykonując swoje zadania kieruje pracą personelu pomocniczego pionu operatorskiego.

1.3. Operator kamery może czasowo zastępować Operatora obrazu za zgodą Reżysera i Producenta filmu.

Czytaj więcej...

Mistrz oświetlenia

Inna nazwa (stosowana wymiennie): Główny oświetlacz

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Mistrz oświetlenia jest najbliższym współpracownikiem Operatora obrazu na planie zdjęciowym do wykonywania wszystkich zleconych mu zadań oświetleniowych związanych z realizacją zdjęć filmu.

1.2. Mistrz oświetlenia odpowiada osobiście za sprawność sprzętu oświetleniowego i towarzyszącego, wyznaczonego uprzednio przez Operatora obrazu, kompletność materiałów oświetleniowych i gwarancję sprawnego podłączenia sprzętu oświetleniowego do wytypowanego źródła energii elektrycznej. W trakcie przygotowań i zdjęć odpowiada za właściwą dla norm branżowych, technicznych i przepisów BHP obsługę sprzętu oświetleniowego poprzez podległą sobie brygadę Oświetlaczy i innego personelu pomocniczego w pionie oświetleniowym. Uczestniczy w okresie zdjęciowym filmu; odpowiada za terminową instalację sprzętu oświetleniowego i jego konfigurację na planie zdjęciowym według wskazówek Operatora obrazu oraz sprawny demontaż sprzętu po zdjęciach.

Czytaj więcej...

Oświetlacz

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Oświetlacz jest najbliższym współpracownikiem Mistrza oświetlenia na planie zdjęciowym do wykonującym wszystkie zlecone mu pomocnicze zadania oświetleniowe związane z realizacją zdjęć filmu.

1.2. Oświetlacz odpowiada osobiście za sprawną obsługę sprzętu oświetleniowego i towarzyszącego, wyznaczonego uprzednio przez Operatora obrazu i Mistrza oświetlenia, zgodnie z normami technicznymi i przepisami BHP. Uczestniczy w okresie zdjęciowym filmu; odpowiada za terminową instalację sprzętu oświetleniowego i jego konfigurację na planie zdjęciowym według wskazówek Operatora obrazu i Mistrza oświetlenia oraz za sprawny demontaż sprzętu po zdjęciach.

Czytaj więcej...

Wózkarz

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Wózkarz jest współpracownikiem Operatora obrazu, a na planie zdjęciowym – Operatora kamery, wykonującym wszystkie zlecone mu zadania związane z ruchem wózka zdjęciowego i innych podobnych urządzeń pod kamerą.

1.2.Wózkarz odpowiada osobiście za sprawność sprzętu wózkarskiego i towarzyszącego, wyznaczonego uprzednio przez Operatora obrazu oraz kompletność materiałów niezbędnych do ułożenia jazdy kamery w różnych rodzajach obiektów zdjęciowych. Odpowiada za terminową instalację sprzętu wózkarskiego i jego konfigurację na planie zdjęciowym, według wskazówek Operatora obrazu, oraz za sprawny demontaż sprzętu po zdjęciach.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!