Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Działalność KIPA Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2015

Aktualności KIPA

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2015

Zawiadomienie o sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Zgodnie z § 19 i  § 20 Rozdziału VI Statutu, Zarząd KIPA postanawia zwołać Walne Zgromadzenie Izby. Zgodnie ze Statutem, Zarząd niniejszym pismem zawiadamia Członków KIPA, iż Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w Kinie Rejs w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 21.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych:

12 czerwca 2015 roku, godz. 10.00
Kino Rejs, ul. Krakowskie Przedmieście 21, Warszawa

Informujemy, iż możliwa jest drobna zmiana kolejności obradowania nad poszczególnymi punktami porządku obrad, a także udział poszczególnych gości Walnego.

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2.    Wybór Przewodniczącego Obrad
3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.    Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej KIPA na kadencję łączną z pozostałymi członkami:

a.    zgłaszanie kandydatów, wystąpienia kandydatów
b.    głosowanie
c.    ogłoszenie wyników

5.    Wystąpienie Prezesa KIPA i sprawozdanie z działalności Zarządu
6.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej
7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
8.    Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji
9.    Zatwierdzenie sprawozdań
10.    Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenia bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu
11.    Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
12.    Prezentacja i dyskusja nt. projektu zmian Statutu i Regulaminów Zarządu oraz Komisji Rozjemczej
13.    Uchwalenie zmian Statutu i przyjęcie tekstu jednolitego, a także nowych Regulaminów
14.    Wystąpienie gości Walnego Zgromadzenia i dyskusja.

Zaproszeni goście:

  • Agnieszka Odorowicz - Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
  • Juliusz Braun - Prezes Telewizji Polskiej S.A.
  • Jan Dworak - Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

15.    Dyskusja programowa i wolne wnioski
16.    Przyjęcie dokumentów zjazdowych
17.    Zamknięcie Walnego Zgromadzenia – ok. godz. 15.30

Więcej informacji: KIPA/Władze KIPA/Walne Zgromadzenie 2015

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!