Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Projekty KIPA

Rejestr Utworów w KIPA

Rejestr Utworów stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do rejestru stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych prowadzi Rejestr Utworów dla następujących kategorii utworów audiowizualnych: film fabularny kinowy, ilm fabularny telewizyjny, serial telewizyjny, teatr TV, film lub serial animowany, film dokumentalny, serial dokumentalny, program telewizyjny, cykl telewizyjny i inne formy.

Więcej informacji w dziale: Rejestr Utworów 

Audiowizualni.pl

Serwis Audiowizualni.pl to projekt Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne realizowany wraz z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych od 2008 roku. Projekt jest skierowany przede wszystkim do producentów filmowych i telewizyjnych, przedstawicieli zawodów związanych z rynkiem audiowizualnym ale także witryną, która wskazuje na istotną rolę producenta w procesie realizacji filmu oraz dostarcza narzędzi do rozwoju produkcji filmowej. 

Zespół Audiowizualni.pl specjalizuje się w produkcji baz danych i serwisów informacyjnych systematyzujących rynek filmowy. Głównym celem redakcji jest wspieranie rozwoju produkcji filmowej, co realizowane jest na trzech płaszczyznach. Pierwszym jest publikacja wyselekcjonowanych aktualności (ogłoszenia o warsztatach szkoleniowych, nabory na festiwale, informacje o wydarzeniach ze świata polityki dotyczących rynku audiowizualnego). Drugą płaszczyzną jest rozpowszechnianie informacji analitycznych (m.in. opinie prawne, teksty poglądowe i problemowe, teksty naukowe, raporty z badań, materiały szkoleniowe). Trzecia płaszczyzna działań to propagowanie nowych programów wspierających sferę kreatywną polskiej kinematografii.

Więcej informacji w dziale: O nas

Nagroda dla najlepszego producenta polskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych

Od 2012 roku Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych przyznaje Nagrodę dla najlepszego producenta polskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych. Ufundowane przez KIPA wyróżnienie, mające także swój wymiar finansowy, jest pozaregulaminową nagrodą Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Laureaci Nagrody KIPA:

Nagroda za najlepszy debiut producencki

Zarząd Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych na wniosek Sekcji Młodych Producentów ufundował Nagrodę za najlepszy debiut producencki. Wyróżnienie zostało przyznane pierwszy raz podczas w maju 2014 roku podczas krakowskiego festiwalu Off Plus Camera.

Laureaci Nagrody KIPA:

 • 2014
  Olga Bieniek oraz Mirosław Piepka - producenci filmu fabularnego "Układ zamknięty" w reżyserii Ryszarda Bugajskiego
  Piotr Kielar - producent muzycznego filmu dokumentalnego "Miłość" w reżyserii Filipa Dierżawskiego - honorowe wyróżnienie
  (Czytaj więcej: Przyznano nagrodę za najlepszy debiut producencki)
 • 2015
  Agnieszka Dziedzic oraz Jakub Burakiewicz (Koi Studio) - producenci filmu fabularnego "Małe stłuczki" w reżyserii Aleksandry Gowin i Ireneusza Grzyba
  Marta Golba (Endorfina Studio) - producent filmu dokumentalnego "15 stron świata" w reżyserii Zuzanny Solakiewicz
  Piotr Woźniak-Starak (Watchout Productions) - producent filmu "Bogowie" - honorowe wyróżnienie
  (Czytaj więcej: Nagroda za najlepszy debiut producencki przyznana)

Czytaj więcej: Nagroda za najlepszy debiut producencki

Recenzje polskiej literatury na potrzeby adaptacji filmowych

Program Recenzje polskiej literatury na potrzeby adaptacji filmowych został przygotowany przez KIPA we współpracy z Instytutem Książki, Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, przy udziale wielu polskich wydawnictw. Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. W serwisie programu Recenzje znajdziecie państwo opracowane przez doświadczonych ekspertów recenzje i streszczenia współczesnych polskich powieści, które mogą zostać w przyszłości zaadaptowane na potrzeby scenariuszy filmowych.

Więcej informacji w dziale: Recenzje polskiej literatury 

RIA - Regionalna Inicjatywa Audiowizualna

W 2007 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej wraz z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych zainicjowały Regionalną Inicjatywę Audiowizualną (RIA), której realizację w dużej mierze powierzyli Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne. Inicjatywa stanowiła ośrodek informacyjny dla samorządów terytorialnych i powstających w Polsce Regionalnych Funduszy Filmowych w postaci przygotowywania odpowiednich ekspertyz prawnych i finansowych, konsultacji decyzji wyboru formy prawnej i podjętej strategii działania. RIA była więc forum wymiany informacji dotyczącej europejskich doświadczeń w funkcjonowaniu funduszy i polskich doświadczeń przy adoptowaniu europejskich modeli i tworzeniu lokalnych instytucji. RIA oferowała doradztwo w dziedzinie poszukiwania potencjalnych koprodukcji, zawierania umów produkcyjnych, optymalnego wykorzystania zasobów regionalnych przy produkcji filmowej, aktywizacji gospodarczego potencjału regionu w celu wykreowania maksymalnej wartości dodanej w toku produkcji filmowej.

Regionalna Inicjatywa Audiowizualna została w 2012 roku przekształcona w Polską Komisję Filmową (Film Commission Poland), którą prowadzić będzie Stowarzyszenie Filmowców Polskich we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. A decyzją Audiowizualni.pl serwis towarzyszący dotychczasowej działalności RIA przekształcony został w serwis informacyjny o Regionalnych Funduszach Filmowych i Komisjach Filmowych. Serwis Regionalne Fundusze Filmowe publikuje najnowsze wiadomości z poszczególnych RFF-ów i Komisji Filmowych oraz gromadzi dokumenty szkoleniowe w specjalistycznej bazie informacji o tego typu inicjatywach z Polski i Europy. Projekt ten (serwis i baza) jest obecnie największym w Polsce programem medialnym dotyczącym tej tematyki. Dodatkowo dla członków KIPA w bazie udostępnione zostały dane kontaktowe do europejskich instytucji filmowych i RFF.

Serwis Regionalne Fundusze Filmowe jest częścią strony Audiowizualni.pl. Od 2013 roku poza informacjami i zbiorem fotografii prezentującym najważniejsze lokacje filmowe w poszczególnych regionach został rozszerzony także o prezentacje filmów promocyjnych oraz innych materiałów audiowizualnych związanych z działalnością polskich RFF-ów.

Więcej informacji w serwisie: Regionalne Fundusze Filmowe  

Projekt zakończony.

KIPA na Facebooku

Od 28 kwietnia 2011 roku Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych prowadzi projekt KIPA na Facebooku. Profil organizacji w najpopularniejszym serwisie społecznościowym wspomaga informacyjnie serwis KIPA.pl i Audiowizualni.pl docierając przede wszystkim do młodszych producentów. Główny przedział wiekowy widzów na to 25-35 lat.

KIPA poleca na Facebooku swoje najważniejsze projekty, wybrane artykuły ze strony Audiowizualni.pl, wiadomości z innych stron branży audiowizualnej. Włącza się także w społeczne akcje związane z rynkiem audiowizualnym.

Wejdź na stronę: KIPA na Facebooku  

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!