Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

O czym warto pamiętać?

O czym warto pamiętać?


"O czym warto pamiętać? Istotne elementy umów"
Wydawnictwo KIPA
premiera: Warszawa, 2015
liczba stron: 61
okładka kartonowa
wymiary: broszura

Publikacja wydana przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej
Cena detaliczna: wydawnictwo bezpłatne

 

 

 

Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce broszurę - mini przewodnik po istotnych elementach wybranych umów, które zawierają producenci w swojej codziennej działalności. Naszym zamiarem było wyposażenie Państwa w użyteczną listę kontrolną, do której zawsze będziecie mogli zajrzeć przygotowując lub negocjując kontrakt. Obszar działań producenta utworów audiowizualnych jest tak urozmaicony, że przygotowana przez nas lista nie wyczerpuje wszelkich możliwych przypadków. Skoncentrowaliśmy się zatem na najważniejszych kwestiach. Znajduje to odzwierciedlenie w przyjętej formule. Obok szerszych opisów, stosujemy wiele równoważników zdań, a część zagadnień jedynie sygnalizujemy. Często bowiem tyle wystarczy, by zapalić producentowi czerwone światło - uwaga!

Doświadczeni producenci znajdą w publikacji to, o czym zapewne już wiedzą, ale o czym w ferworze negocjacji mogą zapomnieć. Tych mniej doświadczonych poradnik wesprze w chwilach zawahania. Patrzyliśmy na proces produkcji i związane z nim problemy oczami producenta pamiętając, że to on ponosi odpowiedzialność prawną, finansową i artystyczną. Mieliśmy także na uwadze zależności pomiędzy producentem, ekipą i współtwórcami oraz wzajemne interesy stron. Tak jak nie istnieje uniwersalna umowa wzorcowa, tak i nie ma jednego zestawu zaleceń. Każdą produkcję należy analizować odrębnie, dostosowując zapisy w umowie do rodzaju projektu audiowizualnego, partnera i relacji z określonym wykonawcą. Zebraliśmy tu wskazówki, które na etapie tworzenia umów wymagają doprecyzowania w newralgicznych punktach i przystosowania do specyficznych potrzeb realizowanych projektów.

Wierzymy, że broszura ta będzie uzupełnieniem prowadzonych przez nas od lat szkoleń i warsztatów prawnych, które mają na celu profesjonalizację branży. Poszerzanie wiedzy i zakresu kompetencji jest kluczowe dla producenta, który musi zadbać o swobodną i nieograniczoną pod względem prawnym eksploatację utworów audiowizualnych, będącą ukoronowaniem wysiłku wielu ludzi. Broszura podzielona jest na dwie części. W części pierwszej znajdziecie Państwo sugestie generalne do omawianych tu umów, których dokładne przeczytanie stanowi punkt wyjścia do dalszej lektury. W części drugiej umieściliśmy hasłowo praktyczne zapisy już w konkretnych umowach. Niech ta „ściągawka” pozwoli każdemu z nas na zawieranie tak dobrych umów, jak mawiają żartobliwie prawnicy, byśmy nigdy nie musieli do nich zaglądać.

Maciej Strzembosz,
Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (2015)

O czym warto pamiętać? - wersja online

Członkowie KIPA regularnie opłacający składki mogą przeczytać pełna treść broszury udostępnionej w wersji online. Firmy z nieaktywnym loginem prosimy o kontakt z biurem Izby.

Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!