01.10.2018

Info Day Programu Kreatywna Europa

15 października 2018 roku, w centrum konferencyjnym Ms Mermaid w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Info Day programu Kreatywna Europa.

Tegoroczne spotkanie informacyjne poświęcone będzie prezentacji Instrumentu Gwarancyjnego Sektorów Kultury i Kreatywnych Programu Kreatywna Europa. Jak co roku uczestnicy wydarzenia będą mieli również okazję zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat Programu, poznać nowe wytyczne w ramach komponentów Kultura i MEDIA oraz posłuchać o doświadczeniach dotychczasowych beneficjentów Programu.

Info Day programu Kreatywna Europa rozpocznie się od prezentacji Instrumentu Gwarancyjnego Sektorów Kultury i Kreatywnych, którego działanie przybliży przedstawiciel Komisji Europejskiej, Maciej Szymanowicz. Po prezentacji odbędzie się panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni goście podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat Instrumentu oraz możliwościach jakie oferuje on polskim twórcom i przedsiębiorcom. Wśród zaproszonych panelistów są Halina Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego, Chiara Amadori, przedstawicielka Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF) oraz Phillipe Kern, założyciel i dyrektor zarządzający KEA, wiodącego europejskiego centrum konsultacyjnego i badawczego w dziedzinie sektorów kultury i kreatywnych. Tę część spotkania poprowadzi Alicja Grawon-Jaksik.

W dalszej części wydarzenia odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem reprezentantów organizacji i instytucji, których projekty otrzymały dofinansowanie z programu Kreatywna Europa w obu komponentach. Koordynatorzy projektów zakończonych oraz będących w trakcie realizacji podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z udziałem w programie oraz wiedzą dotyczącą praktycznych aspektów prowadzenia międzynarodowych inicjatyw. Panel poprowadzi Błażej Hrapkowicz.

Ostatnią częścią wydarzenia będzie prezentacja dotycząca przyszłości programu Kreatywna Europa oraz równoległe sesje informacyjne dotyczące aktualnych wytycznych i zmian w ramach komponentów MEDIA i Kultura. Uczestnicy poznają najświeższe informacje związane z obszarami grantowymi obu komponentów, warunkami i procesem aplikacji oraz najbliższymi terminami składania wniosków.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć  tutaj

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest uprzednia rejestracja poprzez formularz aplikacyjny na stronie programu Kreatywna Europa.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!