Sekcja Młodych Producentów

Przewodnicząca sekcji:

Joanna Szymańska (Appetite Production)

Członkowie sekcji:

Olimpia Bucyk (Ananas Media)
Małgorzata Domin (Domino Film)
Agnieszka Dziedzic (Koi Studio)
Marta Habior (No Sugar Films)
Dawid Janicki (Shipsboy)
Aleksandra Kułakowska (On Production)
Magdalena Kamińska (Balabusta)
Anna Kępińska (Telemark)
Jan Kwieciński (Akson Studio)
Zuzanna Król (Wajda Studio)
Wojciech Leszczyński (WJTeam)
Jakub Maj (Maj Film Produkcja Filmowa)
Przemysław Miękinia (Before Me Eyes)
Magdalena Nowacka (Magic Production)
Maciej Rzączyński (East Studio)
Agata Szymańska (Filmpolis)
Joanna Szymańska (Appetite Production)
Małgorzata Wabińska (Entertain Studio)
Aleksandra Wojtaszek (touchFILMS)
Artur Wyrzykowski (Artcore Studio Kreatywne)
Anna Zajączkowska (Afilm)

Sekcja Młodych Producentów – założenia programowe
Sekcja Młodych Producentów KIPA skupia producentów młodego pokolenia celem integracji środowiska, wymiany doświadczeń oraz wyrównywania szans pomiędzy producentami posiadającymi wieloletnie doświadczenie, a wkraczającymi na rynek produkcji filmowych.
W ramach sekcji definiowane są i omawiane problemy, z jakimi startujący producenci spotykają się w procesie produkcji, organizowane są szkolenia oraz spotkania, których celem jest nawiązywanie międzynarodowych kontaktów oraz realizacja projektów filmowych w ramach koprodukcji.
Nazwa – młodzi producenci – obejmuje producentów przed realizacją trzeciego filmu pełnometrażowego dofinansowanego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w charakterze producenta wiodącego.

Partnerzy