03.07.2018

Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy 2018 – Wyniki konkursu

KOMISJA KONKURSOWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWEJ W RAMACH PODKARPACKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU FILMOWEGO 2018

W dniu 27.06.2018, w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (zwanego dalej PRFF). Operatorem PRFF jest Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stanie się koproducentem wyłonionych produkcji. Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2018 wynosi 500 000 złotych brutto.

W ramach naboru do PRFF, wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 633 317 złotych brutto. Do etapu oceny eksperckiej zostało zakwalifikowane 8 wniosków.

Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, podjęła decyzję o wysokości i rodzaju wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe, oceny i rekomendacje ekspertów Rady Programowej.

Podczas obrad Komisji Konkursowej wyłoniono następujących Wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych:

W przypadku niepodpisania Umowy koprodukcyjnej lub rezygnacji przez wyłonionych Wnioskodawców, Komisja Konkursowa zwoła posiedzenie, na którym podejmie decyzję o przyznaniu środków.

Tytuł filmu Nazwa Wnioskodawcy Reżyser Przyznana kwota dofinansowania (netto) zł Przyznana kwota dofinansowania (brutto) zł
Polski Schindler Plesnar & Krauss Films Barbara Necek 56 910,57 70 000,00
Boże Ciało AURUM FILM S.J. Jan Komasa 268 292,68 330 000,00
Insekt Yellow Tapir Films Sp. z o.o. Marcin Podolec 40 650,41 50 000,00
Rock’n’Roll Eddie Dogoda Media sp. z o.o. Tomasz Szafrański 40 650,41 50 000,00

 

Wszelkie pytania związane z Konkursem można kierować na adres:

Agnieszka Gonciarz – specjalista ds. funduszu filmowego tel. 697 402 587

e-mail: a.gonciarz@podkarpackiefilm.pl lub: office@podkarpackiefilm.pl

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!