EC1 Łódź – Miasto Kultury

EC1 Łódź - Miasto Kultury
(Łódź Film Commission)
ul. Targowa 1/3
90-022 Łódź
tel. (42) 233 50 51
fax: (42) 233 50 58
e-mail: m.glowacka@ec1lodz.pl
http://www.lodzfilmcommission.pl

„EC1 Łódź — Miasto Kultury” jest przestrzenią otwartą na rozmaite działania kulturalne i naukowe. Jest domem Centrum Nauki i Techniki EC1, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, Łódź Film Commission oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej (w budowie). Kompleks EC1 mieści się na terenie i w zrewitalizowanych budynkach pierwszej łódzkiej komercyjnej elektrowni, która powstała w 1907 r. i działała do 2000 r.

Funkcjonująca obecnie w strukturach instytucji EC1 Łódź – Miasto Kultury Łódzka Komisja Filmowa powstała w 2009 roku jako pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Łódź Film Commission zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc producentom filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, a także programów telewizyjnych, spotów reklamowych, wideoklipów, filmów korporacyjnych i wszelkich innych form produkcji audiowizualnej. Każdy projekt otrzymuje pełne wsparcie w postaci pomocy w znalezieniu najlepszych miejsc do zdjęć, załatwieniu wszelkich pozwoleń, zgód właścicieli nieruchomości, wydzieleniu części parków, skwerów, przestrzeni miejskiej dla potrzeb ekipy filmowej. Komisja służy wsparciem w kontaktach z kluczowymi dla przygotowania i realizacji filmu podmiotami np. służbami miejskimi, w tym policją, strażą miejską czy lokalnymi mediami.

Łódź Film Commission jest również operatorem Łódzkiego Funduszu Filmowego, z którego producent może pozyskać środki na film fabularny, dokumentalny lub animowany.  Łódzki Fundusz Filmowy powstał w 2007 r. jako pierwszy tego typu fundusz w Polsce. Od 2015 r. funkcjonuje na zasadach koprodukcyjnych. Projekty są oceniane z punktu widzenia walorów artystycznych projektu, potencjału festiwalowo – frekwencyjny, powiązania produkcji z Łodzią i regionem poprzez tematykę, obiekty zdjęciowe, zaangażowanie lokalnych specjalistów i firm z branży oraz ekonomiczno – finansowe warunki realizacji. Od 2007 roku dofinansowanie w jego ramach uzyskało ponad 80 produkcji. Do współfinansowanych w ramach Funduszu filmu należą: nagrodzona Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, najnowszy film tego reżysera – Zimna wojna, nominowane do Oscara W ciemności Agnieszki Holland, W cieniu Davida Ondrícka czy film dokumentalny Roberty Grossman, pt. Kto napisze naszą historię?

Łódź Film Commission jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych (AFCI), sekcji regionalnych funduszy filmowych w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych oraz partnerem Film Commission Poland.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!