Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
strona: www.zamek.szczecin.pl

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. To jedna z największych instytucji kultury Szczecina o ponadregionalnym znaczeniu, realizująca szeroki program upowszechniania kultury w Szczecinie i województwie.

Zamek Książąt Pomorskich przygotowuje i organizuje koncerty, przedstawienia teatralne i kabaretowe, wystawy, projekcje filmowe, konferencje oraz spotkania naukowe i popularnonaukowe, w tym dotyczące upowszechniania wiedzy o dziejach Pomorza Zachodniego.

W Zamku funkcjonuje także Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film – wspierający produkcje filmowe związane z województwem zachodniopomorskim – oraz kameralne kino Zamek promujące ambitne produkcje filmowe polskie i europejskie.

Więcej informacji: Regionalne Fundusze Filmowe/RFF Zachodniopomorskie