17.09.2019

Podatek VAT w produkcji  av.  Podatek u źródła (WHT) – 23 września

Wspólnie z  Kancelarią Prawną LSW i doradcami podatkowymi Allin Tax  zapraszamy na szkolenie prawno-podatkowe na temat kwestii rozliczania podatków w branży audiowizualnej.

Eksperci LSW i Allin Tax omówią i przedyskutują z uczestnikami szkolenia praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług (VAT) pojawiające się w procesie produkcji audiowizualnej (VAT w koprodukcji; rozliczenia wkładów rzeczowych, finansowych; rozliczenia z koproducentami i inwestorami).

Omówione zostaną istotne kwestie związane ze zmienionymi zasadami poboru podatku u źródła (withholding tax). Dodatkowo zasygnalizowane zostaną zagadnienia dotyczące istotnych zmian w prawie podatkowym, eksperci wskażą też możliwe ryzyka w zakresie odpowiedzialności z KKS.

GDZIE   –   Kancelaria LSW, Warszawa ul. Szara 10, II piętro

KIEDY   –   23 września 2019 (poniedziałek),  godz. 10.00 – 14.00

ODBIORCY –  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do zarządów, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów księgowości spółek sektora audiowizualnego

PROWADZĄCY   –    adw. Maciej Kubiak (wspólnik LSW), radca prawny Marcin Grzelecki (wspólnik Allin Tax), doradca podatkowy Michał Krysik (wspólnik Allin Tax)

Chętnych prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety najpóźniej do czwartku 19 września 2019 do godz. 14.00,  na adres  biuro@kipa.pl  z dopiskiem w tytule SZKOLENIE PODATKOWE

Szkolenie odbędzie się dzięki dofinansowaniu PISF – Polskiego Instytut Sztuki Filmowej, w ramach całorocznego cyklu szkoleń i warsztatów producenckich „KIPA Sprawna Produkcja”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!