06.11.2018

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej

Senat przyjął bez poprawek Ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej) sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017r. 29 października br. ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta Andrzeja Dudy. To dokument, na który czekaliśmy długo i który znacznie ułatwi wszystkim producentom podejmowania się współpracy z zagranicznymi partnerami. W znowelizowanej konwencji zawarte są znaczne ułatwienia dla producentów filmów dokumentalnych i animowanych. Należy podkreślić, że nadzorującym wykonanie zapisów konwencji jest fundusz Eurimages.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!