Fundacja Artystyczna Erina B

Fundacja Artystyczna Erina B
ul. Idzikowskiego 2/63
00-710 Warszawa
tel. kom. +48 887 266 373
e-mail: fundacja@erinab.pl
http://www.fundacjaerinab.wix.com/erinab

Fundacja Artystyczna Erina B to młoda organizacja zajmująca się produkcją filmową i teatralną. W jej statutowych działaniach jest upowszechnianie i promocja kultury, sztuki i nauki oraz działania wsparcia twórczości artystycznej a także tworzenie warunków dla rozwoju zawodowego artystów filmowych i teatralnych, muzyków, pisarzy, poetów, plastyków i fotografików, artystów związanych ze sztuka nowych mediów i działających w obszarze kultury audiowizualnej, oraz organizacja wsparcia dla ich twórczej działalności.

Najważniejsze zrealizowane produkcje:

  • “Radosław Prolog” (2015) – film dokumentalny fabularyzowany – produkcja
  • “Radosław II” (2014) – film dokumentalny fabularyzowany – produkcja
  • “Entropia” (roboczy tytuł “Matka Boska”) (2014) – krótkometrażowy film fabularny – produkcja
  • “Drugie życie” (2014) – etiuda szkolna – koprodukcja z PWSFTViT w Łodzi
  • “Radosław” (2013) – film dokumentalny fabularyzowany – produkcja
  • “Oberlangen” (2012) – film krótkometrażowy – produkcja wykonawcza
  • “Opowieści grudniowe” (2011) – film dokumentalny fabularyzowany – produkcja

Fundacja Artystyczna Erina B została zarejestrowana w KRS w październiku 2012 roku, jej prezesem Małgorzata Brama a wiceprezesem Łukasz Dąbkowski.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!