Sekcja Młodych Producentów

4 października 2022 roku przewodniczącą sekcji została Joanna Tatko [Staron-Film]

Wiceprzewodniczącymi: Ewa Sokołowska [Warszawska Szkoła Filmowa], Ewa Hoffman [EH!] i Kamil Janik [ISTV Media]

Sekcja Młodych Producentów KIPA skupia producentów młodego pokolenia celem integracji środowiska, wymiany doświadczeń oraz wyrównywania szans pomiędzy producentami posiadającymi wieloletnie doświadczenie, a wkraczającymi na rynek produkcji filmowych.
W ramach sekcji definiowane są i omawiane problemy, z jakimi startujący producenci spotykają się w procesie produkcji, organizowane są szkolenia oraz spotkania, których celem jest nawiązywanie międzynarodowych kontaktów oraz realizacja projektów filmowych w ramach koprodukcji.
Nazwa – młodzi producenci – obejmuje producentów przed realizacją trzeciego filmu pełnometrażowego dofinansowanego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w charakterze producenta wiodącego.

REGULAMIN SEKCJI

Partnerzy

KIPA