Sekcja Młodych Producentów

Przewodniczący sekcji:

  • Stanisław Zaborowski (Silver Frame) – członek Zarządu KIPA, absolwent Akceleratora 2017

Wiceprzewodniczący sekcji:

Członkowie sekcji:

Sekcja Młodych Producentów – założenia programowe

Sekcja Młodych Producentów KIPA skupia producentów młodego pokolenia celem integracji środowiska, wymiany doświadczeń oraz wyrównywania szans pomiędzy producentami posiadającymi wieloletnie doświadczenie, a wkraczającymi na rynek produkcji filmowych.
W ramach sekcji definiowane są i omawiane problemy, z jakimi startujący producenci spotykają się w procesie produkcji, organizowane są szkolenia oraz spotkania, których celem jest nawiązywanie międzynarodowych kontaktów oraz realizacja projektów filmowych w ramach koprodukcji.
Nazwa – młodzi producenci – obejmuje producentów przed realizacją trzeciego filmu pełnometrażowego dofinansowanego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w charakterze producenta wiodącego.

REGULAMIN SEKCJI

Partnerzy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!