Filmograf

Filmograf Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 29B
02-737 Warszawa
tel.: +22 408 57 65
studio@filmograf.com.pl
strona: http://www.filmograf.com.pl

Filmograf – istnieje od 2008 r. i jest niezależną firmą z wyłącznie polskim kapitałem. Prowadzi produkcję, dystrybucję, sprzedaż DVD, VCD, HDDVD na rynkach krajowych i zagranicznych. Filmograf zajmuje się głównie dystrybucją, sprzedażą, zakupem licencji i praw do filmów animowanych. Drugim polem działalności firmy jest produkcja filmowa.

Twórcy spółki specjalizują się głównie w programach dziecięcych (ściśle współpracują ze Studiem Miniatur Filmowych, PlanetNemo – jednym z czołowych producentów filmów animowanych we Francji oraz z francusko- brytyjską firmą dystrybucyjną Wild Bunch).

Filmograf cały czas rozszerza swój katalog filmów. Od kwietnia 2009 r. spółka jest Członkiem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

 

 

KIPA