18.09.2019

Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora av z nagrodą PISF – 2019

autor Marcin Wasilewski

Z radością informujemy, że KIPA została doceniona za edukacyjne działania na rzecz branży filmowej pn. Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego i otrzymała Nagrodę PISF.   Wręczenie nagród laureatom odbyło się 17 września podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Pozostali Laureaci 12. edycji Nagród PISF

Kino:

  • Kino Fenomen w Kielcach

Wydarzenie filmowe:

  • 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE

Promocja polskiego kina za granicą:

  • Opus Film za promocję filmu „Zimna wojna” na 72. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes

Krytyka filmowa:

  • Łukasz Maciejewski

Książka o tematyce filmowej:

  •  „Polska szkoła filmowa” autorstwa Marka Hendrykowskiego
  •  „Społeczny wymiar tworzenia filmu w Polsce” autorstwa Tomasza Kożuchowskiego, Iwony Morozow i Romana Sawki

Dystrybucja polskiego filmu:

  • Against Gravity za krajową dystrybucję filmu „Książę i dybuk”

Dyskusyjny Klub Filmowy:

  • Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinochłon” w Augustowie

Plakat filmowy:

  • „Książę i dybuk”, Anja Pölk

autor Marcin Wasilewski

Nagrody PISF

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. Nagrody PISF to jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej. Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!