1. Rejestrowany utwór musi być parafowany na każdej stronie przez autora oraz zawierać na końcu utworu oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem jedynym autorem tego dzieła”.
  2. Gdy autorów jest kilku utwór musi być także parafowany na każdej stronie oraz zawierać na końcu utworu oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że jesteśmy jedynymi współautorami tego dzieła”.
  3. Zgłoszenia do rejestru przyjmowane są osobiście w siedzibie Biura KIPA przy ul. Chełmskiej 21 bud. 28c. w Warszawie w godzinach od 11.00 do 17.00 lub pocztą.

Kalkulator Rejestru Utworów

Członek KIPA?

Opłata kancelaryjna: 123 zł

  oblicz
(7,38 zł za stronę)

Taksa notarialna:
Razem:

Opłaty za rejestr utworu należy dokonać na rachunek bankowy ING 56 1050 1025 1000 0090 3119 2132 (w tytule podając imię i nazwisko zgłaszającego utwór oraz tytuł utworu).

Rejestr utworów audiowizualnych stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do rejestru stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych prowadzi Rejestr Utworów dla następujących kategorii utworów audiowizualnych: film fabularny kinowy, film fabularny telewizyjny, serial telewizyjny, teatr TV, film lub serial animowany, film dokumentalny, serial dokumentalny, program telewizyjny, cykl telewizyjny i inne formy.

Partnerzy

KIPA