Jak wstąpić do KIPA?

Aby dołączyć do Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych należy wysłać na adres biura KIPA (ul. Chełmska 21 bud. 28c, 00-724 Warszawa) lub biuro@kipa.pl wypełnioną deklarację przystąpienia firmy. Decyzje podejmuje Zarząd na comiesięcznym posiedzeniu.

Partnerzy

KIPA