Aktualności

  • Rynek filmowy: Nikolaj Nikitin

  • Rynek filmowy: 10 lat Regionalnych Funduszy Filmowych

  • Rozpoczął się nabór wniosków do Łódzkiego Funduszu Filmowego na rok 2019

  • III spotkanie z cyklu „Kobiety w filmie”

  • FOCUS – The Meeting Place For International Production

  • Sejm uchwalił ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

  • Przedstawiamy Jury Konkursu Głównego 17. CINEMAFORUM

  • KIPA SUMMIT 2018, 16-17 listopada

  • Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej