Sekcja Producentów Filmów Dokumentalnych

Zarząd sekcji:

Na spotkaniu 7 października 2019 roku wybrano nowy skład Zarządu Sekcji.

Przewodniczącą Sekcji została Małgorzata Prociak (ZK Studio) dotychczasowa Wice-Przewodnicząca,  zastępując Małgorzatę Staroń (Staroń Film).

Wiceprzewodniczącym Sekcji został  Kamil Skałkowski (Kalejdoskop)

Członkowie sekcji:

  • Dorota Roszkowska (Arkana Studio)
  • Edward Porembny (AMP Polska)
  • Hanna L. Ceglińska-Leśnodorska (Agencja Promocji APL)
  • Justyna Kluczewska (Fundacja Raban!)
  • Łukasz Bluszcz (Vision House Productions)
  • Maciek Ostatek (Fundacja Raban!)
  • Małgorzata Staroń (Staroń Film)
  • Małgorzata Wabińska (Entertain Pictures)
  • Małgorzata Walczak (Zoyda Art Production)
  • Stanisław Zaborowski (Silver Frame)

Partnerzy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!