18.07.2019

Komunikat KIPA w sprawie selekcji filmów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych wyraża zaniepokojenie ostatecznym wynikiem selekcji filmów na tegoroczny Konkurs Główny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Zgodnie z dobrym obyczajem Komitet Organizacyjny akceptował wybór ośmiu filmów wytypowanych przez Zespół Selekcyjny uznając, że są to filmy, które bezwzględnie powinny znaleźć się na liście filmów w Konkursie Głównym. W tym roku cztery z rekomendowanych, zgodnie z opisaną zasadą, filmy odrzucono.

Obawiamy się, że jest to niebezpieczny precedens, który może negatywnie wpływać na artystyczny poziom Festiwalu teraz i w przyszłości. Lekceważenie przyjętego i przez lata stosowanego dobrego obyczaju a tym samym decyzji Zespołu Selekcyjnego może również spowodować zmniejszenie prestiżu Festiwalu.

Odejście od przyjętych i stosowanych przez lata zasad otwiera dyskusję nt. konieczności wprowadzenia zmian w regulaminie Festiwalu, które powinny zagwarantować niezależność Zespołu Selekcyjnego i chronić jego merytoryczne decyzje przed ingerencją reprezentantów poszczególnych instytucji w Komitecie Organizacyjnym.

To najważniejszy Festiwal Filmów Fabularnych w Polsce dlatego tak kluczowe jest kierowanie się przede wszystkim artystycznymi priorytetami oraz transparentnością dokonywanych wyborów.

Uważamy, że podjęte w ostatnim czasie decyzje, nie tylko związane z filmami wybranymi do tegorocznego Konkursu Głównego, ale także z wcześniejszą likwidacją stanowiska Dyrektora Artystycznego czy sekcji „Inne spojrzenie”, w kolejnych latach mogą doprowadzić do marginalizacji Festiwalu. Nasze stanowisko jest wyrazem troski o dobro i przyszłość Festiwalu, który w naszej opinii powinien być świętem polskiego kina, pokazującego to co w nim najlepsze i przyszłościowe.

 

 

Zarząd Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!