07.06.2019

Międzynarodowa Konferencja Szkoły Filmowej w Łodzi „Kultura produkcji…”

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej w Szkole Filmowej w Łodzi zaprasza na konferencję pt. „Kultura produkcji: społeczne i ekonomiczne aspekty produkcji filmowej”, przeznaczoną dla studentów, twórców filmowych, badaczy i publicystów oraz przedstawicieli polskiego środowiska filmowego. Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2019 r. w siedzibie Szkoły w Łodzi na ul. Targowej 61/63, budynek Z (Sala Telewizyjna).

Rozwijane intensywnie w ostatnich latach w Polsce studia z zakresu kultury produkcji skłaniają nas do rozpoczęcia międzynarodowej wymiany praktyk badawczych. Produkcja każdego filmu jest innym doświadczeniem, ale by móc pogłębiać wiedzę o laboratorium pracy twórców filmowych, należy te doświadczenia poznawać, opisywać i analizować. Podczas dwóch dni panelowych obrad poruszymy takie kwestie, jak m.in. problemy rentowności produkcji filmowej, etnografia planu filmowego, kinematografia w wymiarze regionalnym,  udział kobiet w rynku filmowym.

Konferencja potrwa dwa dni. W poniedziałek 10 czerwca goście z kraju i zagranicy będą rozmawiać o pozycji kobiet we współczesnym przemyśle audiowizualnym. Drugi dzień, 11 czerwca, poświęcony będzie krajowemu rynkowi filmowemu i zagadnieniom, które do tej pory rzadko stawały się tematem debaty naukowo-eksperckiej.

Wśród panelistów znalazło się wielu badaczy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także znakomitych ekspertów oraz reprezentantów łódzkich instytucji i firm związanych z kinematografią. Swoją obecność zapowiedziały m.in. prof. Dina Iordanowa (St.Andrew’s Univ.), Cornelia Klauss (Akademie der Kunste), prof. Natasha Drubek (Univ. Freie Berlin).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!