27.09.2018

Seminarium podatkowe – podatek VAT w produkcji audiowizualnej – 9.10.2018

We współpracy z kancelarią LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy zapraszamy na seminarium podatkowe, podczas którego eksperci z Kancelarii LSW, specjalizujący się  w dziedzinie prawa podatkowego (Marcin Grzelecki, radca prawny, doradca podatkowy) oraz prawa autorskiego (Maciej Kubiak, adwokat) omówią i przedyskutują  praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług (VAT) pojawiające się w procesie produkcji audiowizualnej (VAT w koprodukcji; m.in. rozliczenia wkładów rzeczowych, finansowych; rozliczenia z koproducentami i inwestorami).

Tematyka spotkania obejmie również zagadnienia związane z podatkiem u źródła („withholding tax”), w tym zapowiadane istotne zmiany w zakresie pobierania/rozliczania tegoż podatku, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Omówione zostaną też aktualne zasady pobierania tego podatku, projektowane zmiany i ich wpływ na zawarte umowy, jak i planowanie przyszłych transakcji.

Seminarium odbędzie się 9 października (wtorek) w godzinach 10:00-15:00 w siedzibie kancelarii LSW przy ul. Szarej 10 w Warszawie. Zapraszamy Państwa do sali konferencyjnej na drugim piętrze.

Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego do czwartku 4 października na adres biuro@kipa.pl (w tytule:Seminarium podatkowe). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. O przyjęciu zostaną Państwo poinformowani.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!