Dolnośląskie Centrum Filmowe

Dolnośląskie Centrum Filmowe
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław
tel. +48 71 793 70 93
e-mail: odrafilm@odrafilm.pl,
www: http://www.dcf.wroclaw.pl, http://www.wroclawfilmcommission.pl

Odra Film jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, która zajmuje się prowadzeniem kin w regionie (w tym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu), organizacją wydarzeń filmowych oraz wspieraniem produkcji filmowej poprzez Dolnośląski Fundusz Filmowy i Wroclaw Film Commission.

Celem Dolnośląskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie projektów filmowych, które są związane z Dolnym Śląskiem poprzez miejsce realizacji, tematykę oraz udział lokalnych twórców i podmiotów z branży filmowej. Wsparcie mogą otrzymać projekty fabularne, dokumentalne oraz animowane, które zadeklarują wydatkowanie części środków z budżetu na terenie Dolnego Śląska.  Fundusz dysponuje rocznie kwotą około 1 mln złotych, nabór ogłaszany jest zazwyczaj w pierwszym kwartale każdego roku, a Odra-Film staje się koproducentem wszystkich dofinansowanych projektów na mocy umowy koprodukcyjnej. W dotychczasowych dwunastu edycjach wsparcie otrzymało 69 filmów (w latach 2008-2018).

Wroclaw Film Commission zajmuje się z kolei promowaniem Dolnego Śląska jak regionu przyjaznego filmowcom m. in. poprzez pomoc w wyszukiwaniu lokacji oraz wsparcie w kontaktach z miejscowymi władzami, właścicielami obiektów czy lokalną branżą filmową.

Dolnośląski Fundusz Filmowy i Wroclaw Film Commission są współfinansowane przez samorządy województwa dolnośląskiego i miasta Wrocławia.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!