Podkarpackie Film Commission

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie / Podkarpacka Komisja Filmowa
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 721288004
e-mail: office@podkarpackiefilm.pl
strona: http://www.podkarpackiefilm.pl

Wojewódzki Dom Kultury jest instytucją kultury Województwa Podkarpackiego. Od 2016 roku, w jego strukturze, działa Podkarpacka Komisja Filmowa. Powstała w z myślą o wszystkich, którzy chcą wykorzystać filmowy potencjał regionu. Jej głównym obszarem działalności jest kompleksowe wspieranie produkcji audiowizualnych – filmów fabularnych, dokumentalnych, reklamowych, a także programów telewizyjnych. Komisja wspomaga proces produkcyjny na wszystkich jego etapach – od poszukiwania najlepszych lokacji, pomoc przy uzyskiwaniu wszelkich wymaganych zezwoleń, pomoc w dotarciu do specjalistów z branży audiowizualnej na terenie regionu oraz do usług okołoprodukcyjnych. Komisja prowadzi stale aktualizowaną bazę miejsc zdjęciowych oraz lokalnych specjalistów i usługodawców.
Ponadto komisja realizuje projekty edukacyjne, których celem jest rozwój kompetencji młodych twórców i ułatwienie im startu na drodze do tworzenia pierwszych filmów.
Od 2017 roku Podkarpacka Komisja Filmowa jest operatorem Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, z którego producent może pozyskać środki na film fabularny, dokumentalny, animowany lub serial. Środki, funkcjonujące na zasadach wkładów koprodukcyjnych, przyznawane są w ramach konkursu.
Do współfinansowanych w ramach Funduszu filmu należą m.in.:
• „Zimna wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego
• „Ułaskawienie” w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego
• „Eter” w reżyserii Krzysztofa Zanussiego
• „Władcy Przygód. Stąd do Oblivio” w reżyserii Tomasza Szafrańskiego
• „Boże ciało” w reżyserii Jana Komasy

Profil na FB

Showreel/Trailer

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!