Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Teatralna i Telewizyjna im. Leona Schillera w Łodzi

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Teatralna i Telewizyjna im. Leona Schillera w Łodzi (PWSFTviT)
ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź
tel. +48 422 755 814
e-mail: rektorat@filmschool.lodz.pl
strona: https://www.filmschool.lodz.pl/

Szkoła Filmowa w Łodzi – jedna z najstarszych uczelni filmowych na świecie – w programie studiów kładzie szczególny nacisk na ćwiczenia praktyczne. Szkoła kształci studentów w dziedzinie sztuki filmowej, telewizyjnej, fotograficznej oraz aktorskiej. Studenci zdobywają wiedzę przygotowującą do pracy reżysera, operatora, animatora, fotografika, scenarzysty, montażysty, kierownika produkcji i aktora. Nauka obejmuje praktyczne zajęcia warsztatowe oraz teorię i historię kultury i sztuki, służącą wszechstronnemu rozwojowi artystycznemu i naukowemu.

Szkoła Filmowa zajmuje się obsługą i organizacją produkcji blisko 300 projektów filmowych rocznie. Z jej pomocą realizowane są etiudy fabularne, dokumentalne i animowane produkowane w każdej technice filmowej, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!