Warszawska Szkoła Filmowa

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Generała Zajączka 7
01-518 Warszawa
tel. 22 839-00-50
e-mail: info@szkolafilmowa.pl