27.09.2018

Śniadanie biznesowe „Umowy cywilnoprawne w branży audiowizualnej” – 3.10.2018

Zaparszamy na bezpłatne śniadanie biznesowe „Umowy cywilnoprawne w branży audiowizualnej”, organizowane we współpracy z kancelarią LSW, podczas którego eksperci od prawa pracy, prawa cywilnego i prawa podatkowego omówią konsekwencje wynikające z przekwalifikowania umów o dzieło na umowy zlecenia oraz umowy o pracę, jak również wskażą na istotne postanowienia, które powinny znaleźć się w zawieranych przez Państwa umowach.

Śniadanie odbędzie się 3 października (środa) w godzinach 11:00-12:30 w siedzibie kancelarii LSW przy ul. Szarej 10 w Warszawie. Zapraszamy Państwa do Sali konferencyjnej na drugim piętrze.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń – prosimy przesyłać na adres kipa@kipa.pl z dopiskiem „Sniadanie biznesowe”.

Śniadanie binzesowe jest częścią programu Akcelerator 3.0. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!