02.04.2019

Śniadanie prawno-biznesowe dot. zachęt – zdjęcia

We wtorek 26 marca w siedzibie kancelarii LSW odbyło się śniadanie biznesowe poświęcone  zachętom finansowym dla produkcji audiowizualnej. Podczas spotkania zostały omówione  zasady i wymogi prawne wskazane w ustawie oraz wyjaśnione krok po kroku, jak wygląda procedura składania i weryfikacji wniosków na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zachęty zaprezentowali: Maciej Kubiak, Piotr Nikołajuk, Marcin Grzelecki, Alicja Grawon-Jaksik oraz Kamil Przełęcki.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!