29.09.2021

Sprawozdanie Zarządu KIPA z działalności merytorycznej 01.09.2020 – 18.09.2021

Drodzy Członkowie i Przyjaciele KIPA,

30 września 2021 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie KIPA 2021 r. W związku z tym, dbając o transparentność naszej działalności oraz zaufanie branżowe i społeczne, publikujemy w otwartym dostępie Sprawozdanie Zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych z działalności merytorycznej za okres od 01 września 2020 do 18 września 2021.

Sprawozdanie zawiera przegląd najważniejszych podjętych przez KIPA w okresie ostatnich 12 miesięcy inicjatyw i działań mających wpływ na warunki prowadzenia działalności producentów audiowizualnych w Polsce i w Europie, współpracy z kluczowymi partnerami instytucjonalnymi i branżowymi, podsumowanie naszej działalności szkoleniowej oraz spraw wewnątrzorganizacyjnych.

Mamy nadzieję, że udostępnione sprawozdanie pozwoli wszystkim lepiej zrozumieć cele naszej Izby i zakres jej działania.

Jednocześnie po raz pierwszy Sprawozdanie Zarządu KIPA z działalności merytorycznej udostępniamy przed Walnym Zgromadzeniem jedynie w wersji elektronicznej do pobrania. Decyzję tę podjęliśmy świadomie jako sygnatariusze inicjatywy Film dla Klimatu, ograniczając w ten sposób ilość niepotrzebnych wydruków.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!