02.04.2020

Apel Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych do nadawców telewizyjnych

Szanowni Państwo,

jako największa w Polsce organizacja zrzeszająca ponad 140 przedsiębiorców, będących inicjatorami produkcji, dającej pracę dziesiątkom osób i firm podwykonawczych dostarczających usługi na plan zdjęciowy, ze względu na nadzwyczajnie trudną sytuację na rynku produkcji audiowizualnej, wywołaną wprowadzeniem stanu epidemii związanej z chorobą COVID-19, w imieniu polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych oraz seriali, zwracam się do Państwa z apelem o wprowadzenie rozwiązań, które pomogą przetrwać polskiej branży audiowizualnej te bezprecedensowe okoliczności.

Polski przemysł audiowizualny jest jednym z gwarantów zachowania kulturowej tożsamości Polaków. Składa się głównie z małych firm oraz twórców i pracowników technicznych zatrudnionych w 98% na umowach o dzieło i zleceniach, co czyni go niezwykle wrażliwym na kryzys wywołany koronawirusem. Dzisiejsza sytuacja spowodowała zatrzymanie większości produkcji w Polsce i poważne zatory płatnicze. Nasi twórcy i współpracownicy zostają znienacka bez pracy i zabezpieczenia społecznego.

Wobec powyższego apelujemy o:

  • jak najczęstsze nadawanie polskich filmów i seriali, dzięki czemu przede wszystkim zapewnimy odpowiedni poziom tantiem wypłacanych twórcom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu nadań, oraz pośrednio producentom z tytułu reemisji;
  • uwzględnianie dodatkowych nieplanowanych kosztów produkcji, dotyczących wdrożenia standardów bezpieczeństwa zgodnych z zaleceniami GIS (środki dezynfekujące, rękawiczki, dezynfekcje, konsultacje epidemiologiczne);
  • uwzględnianie dodatkowych kosztów związanych z przestojem, w tym kosztów hal zdjęciowych, rekwizytorni, najmu rekwizytów, kostiumów, pomieszczeń produkcyjnych, honorariów wyspecjalizowanych pracowników zawodów filmowych za przestój;
  • uwzględnianie konieczności pokrycia kosztów związanych z dodatkowym transportem osobowym zgodnie z zaleceniami GIS o ilości osób w jednym pojeździe;
  • uwzględnianie dodatkowych kosztów związanych z koniecznością adaptacji istniejących scenariuszy do obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej;
  • wydłużenie okresu zdjęciowego o około 15% i idących za tym kosztów, w związku z koniecznością stosowania dodatkowych rygorów sanitarnych, częstszych dezynfekcji, wietrzenia, przerw, ograniczenia możliwości przebywania określonej ilości członków ekipy zdjęciowej na planie;
  • uelastycznienie harmonogramów emisji w razie konieczności wywołanych zagrożeniem epidemicznym i epidemią COVID-19;
  • skrócenie terminów realizacji płatności faktur do 14 dni.

Byłby to szlachetny gest solidarności i odpowiedzialności, wobec spodziewanej zapaści rynku filmowego i serialowego.

Z wyrazami szacunku,

Alicja Grawon-Jaksik

Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!