07.11.2016

Clearing rights: scenariusz – nabór na Mini-Meet

Ogłaszamy nabór na ostatnie w tym roku Mini-Meet – praktyczne ćwiczenia na umowie, prowadzone przez mec. Krzysztofa Czyżewskiego. Warsztaty odbędą się w dniu 6 grudnia 2016 r. w godz. 10:00 – 14:00 w siedzibie KIPA przy ul. Chełmskiej 21 bud. 28c.

MINI-MEET „Clearing rights: scenariusz”

Do tej pory odbyły się trzy spotkania Mini-Meet tj. ćwiczenia na umowie dystrybucyjnej, umowie koprodukcyjnej oraz dotyczące clearing rights w muzyce. Kolejne czwarte spotkanie Mini-Meet będzie poświęcone clearing rights w scenariuszu m.in. w trakcie symulacji negocjowania umowy:

•   zmierzymy się z tematyką nabywania praw do podstawy literackiej do filmu lub serialu;

•   ustalimy jak zabezpieczyć producenta w procesie powstawania scenariusza;

•   wskażemy jakie prawa są mu potrzebne;

•   przedyskutujemy funkcjonujące na rynku modele wynagrodzeń;

•   omówimy też niezbędne kwestie dotyczące pozyskiwania i wykonywania opcji;

•   poradzimy sobie z tematem adaptacji książek na potrzeby filmów.

Prowadzący 

Warsztaty poprowadzi mec. Krzysztof Czyżewski z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy. Wspólnik, adwokat, od kilkunastu lat zajmujący się prawem własności intelektualnej. Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w obszarze: filmu, mediów, prasy, książki, reklamy, rozrywki, IT, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych. Drugi główny obszar praktyki Krzysztofa Czyżewskiego to prowadzenie sporów sądowych, w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i karnych. Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Były arbiter Komisji Prawa Autorskiego.

Dla kogo?

Dla maksymalnie 12 producentów, zarówno członków KIPA jak i podmiotów niezrzeszonych (w przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy dokonają selekcji). MINI-MEET bazuje na konkretnych case studies, stąd planowana kameralna grupa uczestników.

Zgłoszenia 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres biuro@kipa.plw temacie maila wpisując MINI-MEET.

 

Termin przesyłania zgłoszeń do 2 grudnia.

 


Warsztaty Mini-Meet odbywają się dzięki dofinansowaniu PISF – Polskiego Instytut Sztuki Filmowej, w ramach całorocznego cyklu szkoleń i warsztatów producenckich „KIPA Sprawna Produkcja”. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!