Sprawna Produkcja 2018

KIPA Sprawna Produkcja jest cyklicznym programem szkoleniowym dla profesjonalistów z branży av. Obejmuje cztery inicjatywy szkoleniowe:
a) Warsztaty: 3 x warsztaty jednodniowe;
b) Konferencja: 1 x konferencja dwudniowa;
c) Kurs: 6 x ćwiczenia na umowach;
d) Spotkania branżowe: profesjonalizacja młodych producentów.

Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji i kształcenie profesjonalne skierowane przede wszystkim do producentów, kierowników produkcji, służb finansowych w firmach producenckich i instytucjach kultury związanych z branżą filmową, także twórców i innych osób działających zawodowo w sektorze audiowizualnym (m.in. scenarzystów, dystrybutorów, reżyserów, agentów sprzedaży, specjalistów ds. marketingu).

Przedstawiamy zakres przykładowych zagadnień merytorycznych przewidzianych podczas szkoleń KIPA na 2018 rok:
a) Warsztaty jednodniowe:
• Kwestie prawnofinansowe i problemy finansowo-rachunkowe
• Zagadnienia biznesowe (współpraca sektora audiowizualnego z sektorem prywatnym i prywatnymi inwestorami)
• Wzmocnienie ochrony prawa autorskiego
• Nowe modele dystrybucji, kreowanie strategii dystrybucyjnej, umowy dystrybucyjne, strategie
promocyjne i festiwalowe)

b) Konferencja dwudniowa:
• Kwestie podatkowe (np. VAT, CIT, ZUS, podatek u źródła);
• Zakres udzielonych praw, audyt, rozliczenia finansowe
• Analizy sukcesu filmu – przykłady i analizy
• Pozytywne i negatywne aspekty koprodukcji
• Nowe modele biznesowe
• Współpraca producentów z instytucjami publicznymi

c) Warsztaty – ćwiczenia na umowach:
• Recoupment plan – szanse i zagrożenia, na co zwracać uwagę
• Modele rozliczeń: kto rozlicza wpływy, odroczenia płatności, wkłady rzeczowe a wkłady finansowe, rozliczenia z instytucjami publicznymi
• Clearing rights w tym wykorzystywanie podstaw literackich, wizerunku osób publicznych, żyjących i nieżyjących
• Umowa koprodukcyjna – cele i struktura prawna umów, szczegółowa analiza podziału kosztów i zysków, wkładu finansowego i rzeczowego wniesionego przez koproducentów, oraz kwestie nabycia praw do filmu przez przez koproducenta

d) Spotkania branżowe: profesjonalizacja młodych producentów
• spotkanie młodych producentów i młodych reżyserów
• techniki negocjacji w produkcji audiowizualnej

Szczegóły w zakładce: Szkolenia

Projekt dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej.

 

Partnerzy

KIPA