18.12.2018

Film Commission Poland w strukturach PISF

Film Commission Poland zostało włączone w struktury Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do zadań Komisji dochodzi promocja zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnych, których operatorem będzie PISF.

Film Commission Poland działa od 2012 roku. Ogólnopolska komisja filmowa została powołana do życia z inicjatywy regionalnych komisji i funduszy filmowych oraz organizacji branżowych takich jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Głównym zadaniem FCP jest promocja polskich lokacji oraz branży filmowej na rynku międzynarodowym. Komisja służy jako pierwszy punkt kontaktowy dla filmowców zainteresowanych realizacją produkcji w Polsce, jest aktywna na międzynarodowych targach filmowych oraz blisko współpracuje z siecią regionalnych komisji filmowych. FCP wydaje takie publikacje jak Polish Film Magazine czy Production & Location Guide, które przybliżają zagranicznemu odbiorcy polski rynek audiowizualny i możliwości współpracy z polską branżą filmową. Film Commission Poland jest także aktywnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń branżowych – European Film Commissions Network, Association Film Commissioners International oraz Location Managers Gulid International.

Przez kilka lat komisja funkcjonowała w strukturach Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne, natomiast od jesieni tego roku operatorem FCP jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zmiana została podyktowana przede wszystkim przygotowaniami do wprowadzenia w Polsce zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnej, którymi będzie zarządzał Instytut.

– Nowa ustawa nakłada na PISF nowe obowiązki w zakresie promocji rodzimego przemysłu filmowego, a jednocześnie zachęty są obecnie najsilniejszym narzędziem promocyjnym jakim posługują się na świecie komisje filmowe. Przyjęte rozwiązanie jest analogiczne do systemów w innych krajach europejskich takich jak np. Czechy, Holandia czy Grecja, gdzie komisje narodowe funkcjonują w strukturach głównych instytucji finansujących produkcję filmową w kraju – deklaruje Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Umiejscowienie FCP w strukturach Instytutu pozwoli też na bliską współpracę z Działem Współpracy Międzynarodowej i prowadzenie komplementarnych działań.

 Pierwsza aktywność w zakresie promocji zachęt dla produkcji audiowizualnej w Polsce już za nami – mówi Anna E. Dziedzic, która kieruje działaniami Komisji w ramach PISF. – Przedstawiliśmy założenia systemu zachęt na American Film Market w Los Angeles, na Baltic Event w Tallinnie oraz na targach FOCUS w Londynie i wszędzie spotykaliśmy się z dużym zainteresowaniem producentów. Kolejnym przystankiem na naszej promocyjnej trasie jest Berlin.

Ustawa wprowadzająca zachęty dla produkcji audiowizualnej w Polsce została uchwalona przez Sejm 9 listopada, a podpisana przez Prezydenta 12 grudnia br. Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Uzupełnieniem regulacji ustawowych będą rozporządzenia wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!