17.09.2021

FILM DLA KLIMATU – MANIFEST

20 września  w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zostanie otwarty do podpisu manifest „POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ – FILM DLA KLIMATU”. Manifest jest pierwszym krokiem w kierunku rozpoczęcia procesu zmiany zachodzącej w polskim sektorze audiowizualnym. Do jego podpisania zapraszamy wszystkich, którym dbałość o środowisko jest bliska, a także tych, którzy już podjęli działania w kierunku neutralności klimatycznej. Podpisy będzie można składać fizycznie w trakcie trwania Festiwalu w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a także elektronicznie za pośrednictwem formularza do którego będzie kierować kod QR.

My, niżej podpisani sygnatariusze porozumienia, 

Mamy prawo, chcemy i czujemy się zobowiązani do podejmowania działań w celu ograniczania negatywnych skutków środowiskowych produkcji audiowizualnej i wywierania pozytywnego wpływu społecznego realizowanych produkcji audiowizualnych.

Jesteśmy zdania, że obecne modele i sposoby produkcji i dystrybucji treści audiowizualnych nie są wystarczające do osiągnięcia celów związanych z zatrzymaniem dalszych negatywnych skutków wpływu na środowisko, w tym zmian klimatycznych.

Uważamy, że współpraca między instytucjami publicznymi, branżą oraz innymi podmiotami jest niezbędna dla budowania zdolności do podjęcia szybkich, koniecznych i dalekosiężnych działań prowadzących do pełnego zrównoważenia produkcji audiowizualnej.

Chcemy stać się częścią międzynarodowej społeczności czyniącej starania, aby stawić czoła nowej rzeczywistości pogrążonej w kryzysie klimatycznym. Jesteśmy świadomi, że:

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, której Cel 13 wzywa do podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.
 • 194 państwa oraz Unia Europejska podpisały Porozumienie Paryskie — mające na celu wzmocnienie wspólnej reakcji na zmiany klimatu i ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.
 • Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) przygotowuje systematycznie wytyczne w zakresie przeciwdziałania zmian klimatu oparte o wiarygodne badania naukowe. Najnowszy Raport nie pozostawia złudzeń: człowiek i jego działalność są bezpośrednią przyczyną zmian klimatycznych.
 • Komisja Europejska przyjęła plan działania pn. Europejski Zielony Ład, którego celem jest przekształcenie UE w gospodarkę, która będzie jednocześnie nowoczesna i konkurencyjna oraz zasobooszczędna i niskoemisyjna.

Dołożymy wszelkich starań aby: 

 • Opracowywać strategie zrównoważonego rozwoju oraz plany zrównoważonej produkcji audiowizualnej i zachęcać do włączenia się w te działania podmioty, z którymi współpracujemy.
 • Stosować mierniki do ilościowego pomiaru i raportowania zużycia zasobów i emisji CO2 w produkcji audiowizualnej, umożliwiające ocenę jej wpływu środowiskowego w odniesieniu do aktualnych standardów zrównoważonej produkcji audiowizualnej.
 • Promować i wdrażać praktyki, które wspierają zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami takie jak: efektywność energetyczna, oszczędzanie wody, redukcja odpadów, optymalizacja transportu oraz powtórne wykorzystanie materiałów budowlanych, elementów scenografii i kostiumów.
 • Wspierać producentów audiowizualnych oraz wszystkich profesjonalistów z branży w zrównoważonych praktykach poprzez działania edukacyjne i informacyjne.
 • Rozwijać inicjatywy, które umożliwią dzielenie się wiedzą na temat dobrych praktyk zrównoważonej produkcji audiowizualnej.
 • Wspierać podmioty publiczne we wdrażaniu polityk i programów na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej.
 • Nadawać priorytet spożyciu lokalnej, certyfikowanej żywności ograniczając spożycie produktów odzwierzęcych.
 • Wykorzystać wpływ jaki ma branża audiowizualna na postawy społeczeństwa, aby promować  zrównoważony styl życia i pracy oraz wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju.
 • Uczestniczyć w badaniach podsumowujących podejmowane działania z zakresu zielonej produkcji audiowizualnej. Informować o postępach dotyczących zobowiązań podjętych w niniejszym porozumieniu, na bieżąco oraz w formie raportów publikowanych nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Treść manifestu wraz z kodem QR można pobrać TUTAJ.

Manifest zdecydowały się podpisać następujące organizacje i podmioty:

 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich
 • Polska Akademia Filmowa
 • Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
 • Klub Producentów Reklamowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
 • Stowarzyszenie Kobiet Filmowców
 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • EC1 Łódź – Miasto Kultury
 • Centrum Technologii Audiowizualnych
 • Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • Łódź Film Commission
 • Mazovia Warsaw Film Commission
 • Podkarpackie Film Commission
 • Centrala Distribution
 • Likaon
 • WJ Team
 • Momakin
 • Wajda School

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!