30.11.2009

Jachranka 2009: Promocja, marketing i dystrybucja filmów – wstępne podsumowanie

WSTĘPNE PODSUMOWANIE

Seminarium „Promocja, marketing i dystrybucja filmów”, odbywające się w dniach 27-28 listopada 2009 roku w Jachrance, poświęcone było zagadnieniom szeroko rozumianej dystrybucji krajowej i zagranicznej polskich filmów. Omawiano dystrybucję z perspektywy producenta i dystrybutora, moment, w którym taka współpraca powinna się zacząć i jaki powinien być jej zakres, kryteria przyjęcia filmu do dystrybucji (film komercyjny, tzw. artystyczny, debiut reżyserski itd.), najczęstsze nieporozumienia we współpracy producent – dystrybutor, a także  kiedy i kto może bądź powinien nawiązać współpracę z agentem sprzedaży.

Zaproszeni na to spotkanie zagraniczni agenci sprzedaży naświetlili różne aspekty obrotu zagranicznego filmem, podstawowe warunki współpracy z ich agencjami (marże, systemy rozliczeń kosztów), zakres wymagań jakim muszą sprostać producenci. Wśród rzeczy oczywistych,  a nie zawsze spełnianych przez producentów są materiały wyjściowe filmu takie jak dodatkowe kopie z uprzednio przygotowanymi, poprawnymi napisami w odpowiednich językach (opłaca się powierzyć tłumaczenie do kraju docelowego),  wszelkie materiały informacyjne, ulotki, plakaty, informacje na temat osób biorących udział przy realizacji filmu oraz ich dorobku zawodowego. Są to jedynie podstawowe kryteria, bez których agenci sprzedaży nie są w stanie przystąpić do rozpoczęcia prac, często niestety nie traktowane z należytą uwagą przez producentów. Te same problemy wskazywali polscy goście: przedstawiciele dystrybutorów, festiwali i podmiotów promujących polską produkcję za granicą.

Mimo pewnej ogólności przekazu pojawiły się konkretne porady i informacje. Oto niektóre z nich: Należy bardzo uważnie rozważyć strategię promocji filmu przez udział w festiwalach – niejednokrotnie nadmierna eksploatacja festiwalowa burzy całą strategię dystrybucyjną filmu. Istotna data filmu dla dystrybucji międzynarodowej to data pierwszego pokazu na liczącym się w świecie festiwalu (jednak nie później niż w roku następnym po zakończeniu produkcji).

Goście zagraniczni zaznaczali również jak istotnym czynnikiem jest ustalenie grupy docelowej i  profilu widowni. Jednym z rozwiązań w tym przypadku są badania fokusowe. Podkreślali także jak ważne jest przedstawienie  wszystkich informacji, które mogą ułatwić  promocję  filmu i ustalenie, które z wydarzeń filmowych na świecie będą najodpowiedniejsze dla profilu naszego projektu. Także w przypadku dystrybucji międzynarodowej podkreślana była waga momentu nawiązania współpracy producent-agent sprzedaży– im wcześniej tym lepiej.
Polscy goście i zaproszeni eksperci jednogłośnie apelowali by producenci dołożyli należytych starań przygotowując materiały promocyjne i przygotowując swoje projekty do dystrybucji już na etapie produkcji.  Kilkakrotnie podkreślono, że projekt filmowy nie kończy się w momencie wytworzenia kopii wzorcowej. Konieczne jest myślenie o „życiu” filmu czyli eksploatacji już na etapie scenariusza i przez cały okres produkcji. Producenci powinni przykładać większą wagę do okresu „po kolaudacji”, zapewnić sobie udział twórców filmu w działaniach promocyjnych i marketingowych oraz zakres praw umożliwiających im kontrolę nad sposobem eksploatacji filmu.

PISF ze swojej strony również poparł powyższe stanowisko, przedstawiając nowe zapisy w PO PISF,  które wymagają by minimum 7-10% środków z budżetu na produkcję filmu przeznaczona była na  jego promocję.

Podczas spotkania wspomniano także  możliwościach wspierania przez PISF zarówno finansowego jak i merytorycznego w aspekcie promocji filmu. Wskazano różne możliwości strategii promocyjnych oraz ogólnie omówiono zasady współpracy z nadawcami telewizyjnymi.

Jeszcze jednym z istotnych elementów spotkania było położenie nacisku na autopromocję producenta. Zakres przekazywanych informacji powinien być uzależniony od adresata przekazu. Autopromocja powinna służyć uwiarygodnieniu producenta jako partnera zarówno w zakresie pozyskiwania koproducentów jak i dystrybutorów i sales-agents. W tym celu konieczne jest ustalenie strategii prezentacji w wydawnictwach branżowych, katalogach imprez filmowych, reklamach, informacjach promujących poszczególne produkcje, w formie papierowej i multimedialnej, a także przejrzystej konstrukcji własnej strony www. Bez względu na strategię podstawowym ich elementem są łatwo dostępne dane teleadresowe.

Seminarium pozwoliło rozpocząć dyskusję na temat problemów w obszarze dystrybucji i promocji, głównie zagranicznej, polskich filmów.  Wskazało także na zagadnienia, które wymagają głębszej uwagi i które staną się tematami spotkań warsztatowych planowanych na 2010 rok.

Na stronie 2 materiały archiwalne
{mospagebreak}

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Fundacją Polskie Centrum Audiowizualne zaprasza na spotkania/szkolenia dla producentów filmowych i telewizyjnych oraz ich służb finansowych.

Tematyka warsztatów obejmować  będzie:

    • Dystrybucja filmów: współpraca producenta z dystrybutorem i agentem sprzedaży, strategie promocyjne, marketingowe – dystrybucja, festiwale, targi filmowe, pozyskiwanie widowni i identyfikacja grup docelowych, rola PISF w promocji międzynarodowej, pozyskiwanie sales agent – jak ich szukać, ich rola i zasady współpracy. W spotkaniu wezmą udział europejscy sales agents – termin spotkania 27-28 listopada 2009 r.
      Spotkanie organizowane jest we współpracy z Media Desk Polska.

Wypełnione formularze zgłoszeń prosimy przesłać na adres: biuro@kipa.plDO POBRANIA:

Szkolenie KIPA: Dystrybucja filmów – informacje ogólne
Szkolenie KIPA: Dystrybucja filmów – program

Szkolenie KIPA: Dystrybucja filmów – formularz zgłoszeniowy dla Członków KIPA
Szkolenie KIPA: Dystrybucja filmów – formularz zgłoszeniowy dla firm spoza KIPA

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!