04.05.2020

KIPA i Netflix ustanawiają fundusz pomocowy „Producenci pomagają ekipom”

Jako KIPA, reprezentując środowisko producentów, czujemy odpowiedzialność za cały rynek produkcji audiowizualnych i wiążącą wszystkie podmioty oraz uczestników rynku, współzależność. Poszukujemy możliwości poprawy obecnej sytuacji w dialogu z ministerstwami, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, samorządami, instytucjami finansowymi oraz naszymi partnerami z rynku filmowego.

Jednym z efektów rozmów, jest utworzenie we współpracy z Netflixem funduszu „PRODUCENCI POMAGAJĄ EKIPOM”, z którego środków będziemy wspierać  członków ekip, najbardziej dotkniętych skutkami zatrzymania, odwołania lub przełożenia produkcji audiowizualnych. Netflix przekaże 2,5 miliona złotych na wsparcie freelancerów z polskiej branży telewizyjnej i kinowej. Pozwoli to nam wesprzeć około 1000 osób. Pomoc zostanie skierowana do członków wszystkich pionów filmowych – filmowców pracujących przy scenografii, charakteryzacji, kostiumach, dźwięku, a także do operatorów zdjęć, asystentów kamer, focus pullerów i wielu innych reprezentujących zawody tzw. below the line (BTL).

Dla KIPA fundusz to możliwość wsparcia najbardziej potrzebujących z alternatywnych, innych niż publiczne, źródeł finansowania; nie obciążająca administracyjnie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który wziął na siebie gros pracy związanej z niwelowaniem skutków obecnego kryzysu. Jako producentom zależy nam na tym, aby wyjść naprzeciw bieżącym problemom ludzi, od których będzie zależał sprawny powrót na plany zdjęciowe i których codzienna niezakłócona praca gwarantuje stabilność rynku.

Pod koniec maja ogłosimy kryteria umożliwiające uzyskanie pomocy i procedurę naboru wniosków, a następnie po otwarciu możliwości składania aplikacji, jak najszybciej uruchomimy wypłaty z funduszu.
Wszystkie informacje dotyczące funduszu będziemy publikować na stronie www.kipa.pl/fundusz/.

KIPA