10.07.2023

Nakręć się na przyszłość – KIPA i Netflix zapraszają młodych ludzi do pracy w branży filmowej

“Nakręć się na przyszłość” – pod tym hasłem startuje program warsztatów zachęcający do poszukiwania kariery w branży kreatywnej w Polsce. Bezpłatne warsztaty w siedmiu województwach przygotowujące do pracy przy produkcji filmów i seriali organizuje Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) w partnerstwie z Netflix. Zgłoszenia do programu dla młodych ludzi w wieku 18-26 lat trwają do 30 lipca.

Ostatnie lata to stały rozwój branży audiowizualnej w Polsce – liczba produkowanych co roku filmów i seriali jest wyższa niż kiedykolwiek, a na rynku – wraz z pojawieniem się usług streamingowych – pojawiło się jeszcze więcej zamawiających treści, a także firm zajmujących się produkcją filmową. Wzrosło tym samym zapotrzebowanie na osoby przygotowane do pracy na planach przy całym procesie tworzenia treści audiowizualnych. 

W ramach program “Nakręć się na przyszłość” KIPA, dzięki wsparciu Netflix, przeprowadzi w sierpniu i wrześniu tego roku warsztaty odkrywające tajniki pracy przy produkcjach filmowych i telewizyjnych. Do udziału w nich zostanie zaproszonych 140 młodych osób, które poznają podstawowe reguły produkcji filmowej oraz rodzaje zawodów w ramach ekip produkcyjnych i wśród innych specjalistów w branży filmowej.

Dzisiaj branża audiowizualna w Polsce daje młodym ludziom bezprecedensową szansę zdobycia ciekawej pracy – duża liczba produkcji filmowych i telewizyjnych tworzy ogromną potrzebę pozyskiwania i kształcenia nowych pracowników na tym rynku. Dlatego zachęcamy młodych ludzi do wyboru ścieżki zawodowej związanej z filmem. Pracę w ekipie produkcyjnej może znaleźć każdy, bo każdy z ponad 100 zawodów filmowych wymaga innych umiejętności i predyspozycji. KIPA stawia na edukację na każdym etapie życia zawodowego. Dlatego pokazujemy ścieżki, dzięki którym można zdobyć konkretne umiejętności i zawody – mówi Irena Strzałkowska, Prezeska Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Udział w dwudniowych warsztatach jest bezpłatny, a nabór otwarty dla wszystkich młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat, którzy nie mają doświadczenia pracy w branży audiowizualnej i mieszkają w jednym z 7 województw, w których odbędą się warsztaty: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Terminy warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.kipa.pl. Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 lipca.

Netflix współpracuje z polskimi producentami i twórcami, inwestując w produkcję lokalnych treści – zapewniając środki oraz przestrzeń na realizację kreatywnych wizji doświadczonych filmowców oraz dając szansę młodym twórcom na debiut. Zapotrzebowanie na specjalistów i ekipy produkcyjne rośnie, dlatego cieszymy się, że razem z KIPA możemy jeszcze bardziej wesprzeć rozwój krajowego rynku audiowizualnego, otwierając drogę do kariery w tej branży młodym ludziom z wielu rejonów Polski – mówi Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor ds. filmów w Europie Środkowo-Wschodniej w Netflix.

Po zakończeniu cyklu warsztatów, z każdego z nich wyłonione zostaną po 3 osoby, którym zostanie zaoferowane stypendium obejmujące udział w warsztatach Film Spring Open w Krakowie w dniach 10-19 października. Zadaniem stypendystów będzie nakręcenie krótkich filmów o wybranym zawodzie planu filmowego pod okiem mentorów KIPA.

W ramach projektu KIPA po raz pierwszy w Polsce przygotuje także i udostępni publicznie materiały informacyjne o zawodach planu filmowego skierowane do młodych ludzi oraz przewodnik po ofercie edukacyjnej szkół filmowych, policealnych oraz kursów zawodowych. Materiały te będą dostępne za darmo na stronie KIPA i aktualizowane na bieżąco, pomagając młodym ludziom w wyborze kariery w branży produkcji filmowej.

Cały program realizowany jest dzięki wsparciu Funduszu na rzecz Równości Twórczej Netflix, którego celem jest tworzenie nowych szans zawodowych i rozwojowych dla społeczności, które nie są wystarczająco reprezentowane w branży rozrywkowej. W kampanię informacyjną i realizację warsztatów zaangażowane są instytucje z województw objętych programem – gminy, domy kultury i biblioteki, szkoły oraz regionalne komisje filmowe. 

O KIPA
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) jest jedyną izbą gospodarczą rynku audiowizualnego w Polsce i jedną z największych niezależnych organizacji biznesu łączącą obecnie 167 podmiotów. Są wśród nich firmy producenckie specjalizujące się w produkcji filmowej (fabuła, dokument, animacja), telewizyjnej i reklamowej, a także szkoły filmowe i regionalne fundusze filmowe (RFF). Od momentu powstania w 2000 r. aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego przemysłu audiowizualnego. KIPA buduje, integruje i łączy społeczność producentów, aby tworzyć lepsze warunki produkcji audiowizualnej w Polsce. Ważną częścią działalności KIPA jest profesjonalizacja kadr sektora audiowizualnego.

O Netflix

Netflix to jeden z największych na świecie serwisów rozrywkowych, z którego korzysta 233 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali i gier w różnych językach. Użytkownicy mogą swobodnie uruchamiać, zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie o każdej porze i w dowolnym miejscu, a także zmienić plan w dowolnym momencie.

Materiały graficzne do pobrania TUTAJ

 

KIPA