03.12.2018

KIPA Summit 2018 – podsumowanie

16  i  17 listopada 2018 roku w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance odbył się doroczny KIPA Summit  –  dwudniowe szkolenie organizowane przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych.

Program konferencji był  w tym roku bardzo obszerny, obejmował  zarówno wykłady  jak i szkolenia warsztatowe. KIPA Summit rozpoczęli  Maciej Dydo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małgorzata Szczepkowska-Kalemba z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, którzy przedstawili główne założenia oczekiwanej od dawna  i wchodzącej wkrótce w życie  „Ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej” (znanej także jako ustawa o zachętach finansowych). Następnie głos zabrała Marta Galińska z Instytutu, aby przedstawić Programy Operacyjne PISF 2019.

Interesującym uzupełnieniem pierwszych wystąpień był panel  z  Rafałem Wieczyńskim – przewodniczącym  Rady PISF i Joanną Szymańską – wiceprzewodniczącą, którzy przestawili bieżące problemy i wnioski środowiskowe. Następnie Małgorzata Kiełkiewicz z Creative Europe Desk Polska oraz Halina Wiśniewska z BGK omówiły mechanizmy gwarancyjne Kreatywnej Europy.

Pierwszy dzień szkolenia  to także bardzo interesujący wykład Reno Antoniadesa z londyńskiej kancelarii Lee&Thompson LPP  o prawnych aspektach koprodukcji międzynarodowych oraz warsztaty na temat  podstaw zarządzania projektami , prowadzone przez Mariolę Kontykiewicz-Biel z Instytutu Praktycznych Umiejętności w Krakowie.

Drugi dzień KIPA SUMMIT  rozpoczął się od wykładu Jamesa Shirrasa z brytyjskiego Film Finance Inc. na temat zasad korzystania z Completion Bond.

Dwudniowe szkolenie zakończyli  Klaudia Śmieja oraz Stanisław Dziedzic – producenci filmu Agnieszki Holland „Gareth Jones”, którzy opowiedzieli o specyfice koprodukcji międzynarodowych.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!