Sekcja Producentów Filmów Dokumentalnych

Zarząd sekcji:

Na spotkaniu 22 listopada 2022 roku wybrano nowy skład Zarządu Sekcji.

Przewodniczącą Sekcji została ponownie Małgorzata Prociak [ZK Studio]

Wiceprzewodniczącymi zostali:

Maria Krauss [Plesnar & Krauss Films]

Maciej Ostatek [Fundacji Raban!]

Sekcja będzie działać na rzecz rozwoju kina dokumentalnego poprzez inicjatywy zbliżające producentów z organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi, zwiększające udział polskich producentów w najważniejszych wydarzeniach branżowych oraz tworzenie przestrzeni do dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami jakie czekają dokumentalistów w najbliższych latach.

Gratulujemy!

REGULAMIN SEKCJI

Partnerzy

KIPA