Sekcja Producentów Filmów Dokumentalnych

Zarząd sekcji:

Na spotkaniu 7 października 2019 roku wybrano nowy skład Zarządu Sekcji.

Przewodniczącą Sekcji została Małgorzata Prociak [ZK Studio] dotychczasowa Wice-Przewodnicząca,  zastępując Małgorzatę Staroń (Staroń Film).

Wiceprzewodniczącym Sekcji został Kamil Skałkowski [Kalejdoskop]

Członkowie sekcji:

REGULAMIN SEKCJI

Partnerzy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!