Sekcja seriali

14.12.2022 Przewodniczącym Sekcji został Piotr Dzięcioł [Opus Film]

a jego Zastępczynią Agnieszka Kowalewska-Skowron [Momakin]

Sekcja Producentów Seriali KIPA została powołana w celu działań na rzecz rozwoju produkcji seriali w Polsce, między innymi poprzez:
👉 reprezentowanie interesów gospodarczych producentów seriali wobec nadawców, platform dystrybucyjnych i administracji publicznej,
👉 profesjonalizację produkcji seriali w Polsce,
👉 analizy polskiego i zagranicznego rynku seriali,
👉 budowanie dobrych praktyk w zakresie produkcji seriali,
👉 reprezentowanie środowiska produkcji serialowej na różnych forach.

REGULAMIN SEKCJI

 

Partnerzy

KIPA