Sekcja Szkół Filmowych

18 października 2022 roku Przewodniczacą Sekcji została ponownie Barbara Pawłowska [Warszawska Szkoła Filmowa]

Wiceprzewodniczącą została Katarzyna Skowron [AMA Film Academy]

Szkoły filmowe są miejscami gdzie zaczyna się myślenie o produkcji filmowej. To one otwierają drzwi młodym ludziom do audiowizualnych zawodów i szybko reagują na technologiczne i biznesowe trendy rynkowe. Spod ich skrzydeł wychodzi większość krótkich metraży produkowanych w Polsce, które stały się w ostatnich latach pełnoprawnymi uczestnikami festiwali filmowych w Polsce i na świecie, jaki i wizytówkami naszej kinematografii w ramach prestiżowych nagród i konkursów (vide OSKAR!).
Szkoły zrzeszone w KIPA w ostatnim roku wymieniały się doświadczeniami w zakresie warunków produkcji etiud filmowych, rekrutacji, trybu edukacji zdalnej, pracy w pandemii, etyki związanej z dydaktyką w szkołach artystycznych oraz greenfilmingu.
Gratulujemy!

Partnerzy

KIPA