12.09.2018

Kobiety Filmu zapraszają na konferencję 50/50 w 2020 dotyczącą sytuacji kobiet w polskiej branży filmowej

KIPA jest partnerem debaty środowiskowej organizowanej przez Kobiety Filmu podczas zbliżającego się Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w piątek 21 września 2018 roku. Dotyczyć ona będzie sytuacji kobiet w branży audiowizualnej.

„Mamy nadzieję, że wśród gości będą też nasi koledzy−filmowcy. Chcemy bowiem wyjaśnić, dlaczego tak ważne jest wprowadzenia parytetów w kinematografii. Pojęcie to przez wiele osób rozumiane jest albo opacznie, albo w ogóle niezrozumiane i stąd wiele emocji. My zaś nie chcemy odwoływać się do emocji, ale do twardych danych i argumentów,” – mówią organizatorki z inicjatywy Kobiety Filmu.

W trakcie konferencji dr hab. Monika Talarczyk ze Szkoły Filmowej w Łodzi przedstawi badania, które wraz ze swoim zespołem prowadzi od kilku lat. Bazują one na konkretnych liczbach kobiet w polskiej branży filmowej, wysokości dofinansowań, jakie otrzymują, procencie scenarzystek, reżyserek, producentek i przedstawicielek innych profesji filmowych w porównaniu z mężczyznami wykonującymi te same zawody.

Już dziś można powiedzieć, że statystyki są nieubłagane i pokazują, że kobiety mają mniejsze szanse rozwoju zawodowego, są rzadziej zatrudniane, zarabiają mniej i są gorzej traktowane przy podziale środków. Wyniki badań zostaną przedstawione na konferencji.

Pozostali uczestnicy konferencji to:
IRIS ZAPPE-HELLER – zastępczyni dyrektora Austriackiego Instytutu Filmowego, która
przedstawi sytuację kobiet w przemyśle filmowym w Europie;
PETER CARPENTIER – członek zarządu FERA (Federation of European Audiovisual Directors), który opowie o europejskich statystykach dot. udziału kobiet filmowców w rynku
audiowizualnym na przykładzie reżyserek;
MADELEINE EKMAN – ekspertka oceniająca projekty w Szwedzkim Instytucie Filmowym, producentka, która w swej prezentacji opowie o nadrzędnej wartości ocenianych projektów,
jaką jest ich jakość.
Punktem kulminacyjnym konferencji będzie przedstawienie deklaracji podpisanej m.in. przez festiwale w Cannes, Locarno, Toronto i ostatnio w Wenecji, która zakłada transparentny proces selekcji filmów oraz przestrzeganie zasad równości podczas układania programu.

Po konferencji do wszystkich instytucji kultury finansujących polską kinematografię, w tym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do najważniejszych producentów telewizyjnych zostanie przesłany dokument zawierający propozycje regulacji gwarantujących równy udział kobiet w ciałach eksperckich, gronach jurorskich, komisjach konkursowych. To zdaniem organizatorek zapewni równy dostęp kobiet i mężczyzn filmu do źródeł finansowania.

KIPA